Към съдържанието

3-4 клас

Учебни цели

Учениците

  • са наясно с темата за кибертормоза.
  • придобиват разбиране за понятието кибертормоз.
  • учат се да разпознават различните роли на кибертормоза.
  • разработват стратегии и насоки за помощ, за да се предотврати кибертормоза или да се противодейства на това в точките на контакт.
  • учат се да подхождат отговорно със собствените си данни и тези на другите в мрежата.
Back to top