Към съдържанието

3-4 клас

Дидактико-методически коментар

За тези часове се препоръчва създаване на ред за сядане във формата на кръг от столове. Така учениците ще знаят, че, “днешната” тема не принадлежи към ежедневните часове и съдържа особена стойност. Урокът се основава по-специално на ориентирана към действие работа на учениците. Учениците не получават образователно съдържание само от учителя, а се насърчават активно самите те да създават събития. По време на обучението те могат винаги да включат своя опит, мисли и възгледи. В допълнение, кооперативните форми на работа и повтарящи се дискусионни елементи в обучението дават възможност за придобиване на социални умения като работа в екип, компетентност за решаване на конфликти и съпричастност.

1. Въведение

В началото на часа представете с помощта на малки фигурки (напр. лего или Playmobil) типична сцена на тормоз. Поставете в средата на кръга от столове около 10 малки фигурки накуп. Малко по-настрани разположете една единична фигура, която е заела тъжна поза и ако е възможно да изглежда тъжно (евентуално нарисувано лицето).

Започнете с това, да попитате учениците какво виждат в средата на кръга. Съберете отделните отговори на учениците и ги насочете към чувствата на единичната фигура. Ако учениците сами не стигнат до понятието „тормоз”, то изработете това заедно с тях чрез целенасочени въпроси.

Накрая обяснете, че днес става дума за специален тормоз, който учениците сами ще трябва да разшифроват. За тази цел поставете отделните букви на думата „Кибертормоз” хаотично разположени в средата на кръга.

Оставете учениците да опитат да намерят търсената дума. Ако е необходимо, помогнете им. Когато учениците решат загадката, закачете буквичките на дъската. Ако това е много трудно за класа, играта „Бесеница” е алтернатива. (виж: www.wikipedia.org)

При всички случаи думата Кибертормоз трябва да стои на дъската.

2. Куклен театър

Разделете класа на 5 групи:

 • Гр. 1: най-малко 10 участника : Maри (главно действащо лице) / Каспър / 2-3 приятелки (Франциска, Лоте, Сузи) / Ана / 3-4 други ученици
 • Гр. 2: 3-4 участника: Maри / 2-3 момичета
 • Гр. 3: 3 участника: Maри / Майката / Ана
 • Гр. 4: 2 участника : Maри / Майката
 • Гр. 5: 3 участника: Maри / Майката / Ана

Разпределете след това по групи петте следващи по-долу листчета с описани различни пет сцени , както и кошница със съответния брой кукли / марионетки и необходимия материал (виж карето във всяка сцена).

Забележка: Героите на историята може да се приспособят към кукли, с които разполагате! Много добре прилягат кукли марионетки на приказни герои. Като алтернатива, може да се използват куклени герои или боядисани фигури, които са прикрепени към прът.

Историята: Проклетата снимка

За прочитане от учител:
Мари е весело момиче, което посещава 3 / 4 клас в училището „Чувствам се добре“. Тя е добра в училище и има много приятели, с които винаги играе с удоволствие. Докато един ден не се случва нещо много глупаво …

Сцена 1 - Един глупав училищен ден

Разказвачът:
Всички от 3 А клас са радостни. Днес те няма да имат час по математика, а час по заместване с любимата госпожа Лустиг. Тъй като времето днес е много хубаво, те излизат навън в училищния двор. Мари играе на топка с нейните приятели, когато се случва….

Актьори с кукли:

 • Мари и нейните приятелки играят с топката. Те се смеят много и се забавляват.
 • Изведнъж Мари се препъва и пада по лице в голямата локва.
 • Всички се смеят. Само Ана не се смее.
 • Мари се разплаква.
 • Каспър изважда мобилния си телефон от джоба и прави снимка на Мари.
 • Мари тича към училищната сграда, за да измие лицето си.

За тази сцена са ви нужни:

 • 7-10 кукли / марионетки: Мари/ Каспър, 2/3 приятели, други съученици
 • Чиния с мокър пясък
 • Топка за игра
 • Мобилен телефон с камера

Сцена 2 - На път за вкъщи

Разказвачът:
Мари е радостна, че най-после училищния ден е свършил. Сега бързо към къщи и да забравя този ден, мисли си тя.

Актьори с кукли:

 • Мари се прибира към къщи. И е много радостна, че училището е свършило. Сега бързо да звънна на мама, че съм на път.
 • Но какво е това, съобщение от Каспър: Здравей, ревло. Толкова глупаво изглеждаше днес. Ха-ха-ха…
 • O, не – мисли си Мари. Аз дори не осъзнах, че Каспър е направил снимка. Ще му покажа аз на него!
 • По пътя тя среща още Франциска и нейните приятелки от 4-ти клас. Те се смеят на Мари доста глупаво. Maри не разбира какво става.

За тази сцена са ви нужни:

 • 5 кукли / марионетки: Мари, Франциска и 2-3 приятелки
 • Мобилен телефон с камера

Сцена 3 - Най-после вкъщи

Разказвачът:
Мари пита майка си, дали може да ползва компютъра, за да си пише с приятелки ...

Актьори с кукли:

 • Мари сяда пред компютъра и отваря чата. Тя иска първо да си пише с Лиза. Но какво е това? Лиза вече не е в нейния списък.
 • Мари продължава да търси трескаво, но Франциска също не може да се намери, Лоте - също.
 • Мари е съкрушена. Какво става? се пита тя.
 • Изведнъж Ана пише съобщение на Мари: Здравей Мари, как си? Всичко отново наред ли е?
 • Мария е радостна и пише: Аз съм много добре. Опитвам се да не мисля за това, което се случи.
 • Ана отговаря: Разбирам те. Искаш ли да изядем по един сладолед?
 • O да,с удоволствие! пише Мари. Идвам веднага при теб.
 • И се отписва от чата.

За тази сцена са ви нужни:

 • 2 кукли/ марионетки: Мари, Ана
 • 2 компютъра

Сцена 4 - Дали един ужасен ден все пак свършва добре?

Разказвачът:
Мари е на върха на щастието. След обяд с Ана беше много хубаво. Но после се сети отново, че Франциска и Лоте не бяха вече в чат форума. Какво става? Трябва да включа пак компютъра, мисли си Мари….

Актьори с кукли:

 • Мари тайно се промъква до компютъра и отваря своя профил в училищната мрежа на страницата на училището.
 • Но какво вижда там! Каспър е качил снимката от днес навсякъде.
 • O,НЕ! казва Мари. Сега всички ще могат да я видят. И що за грозни неща са написали всички, дори Франциска и Лоте. Там пише: Ха Ха, вижте грозното лице в кал ☺. Така й се пада на натегачката!
 • Мари плаче горчиво и се отписва от мрежата.
 • Майка й влиза в стаята и пита какво се е случило. Но Мари казва: Нищо,всичко е наред.

За тази сцена са ви нужни:

 • 2 кукли марионетки Мари / майка й
 • един компютър

Сцена 5 - Дали един ужасен ден все пак свършва добре?

Разказвачът:
Мари плаче в съня си, трябва да мисли и за утрешния ден. Какво ли ще се случи…

Актьори с кукли:

 • Мари се събужда и поглежда към мобилния си телефон: O, ново съобщение във форума на класа. Може би днес ще губим час. Трябва веднага да погледна, казва Мари.
 • Тя чете високо на глас: Хей, хора, включете се в групата „Мари- грозното лице в кал”. Ще е много забавно. Франци
 • Мари седи плачейки на леглото.
 • Майка й влиза в стаята. Загрижена казва: Мари, сега ще ми разкажеш, какво се е случило!
 • Мари разказва всичко на майка си. Звъни се и Ана се появява на вратата: Мари, намирам това, което се случва, за абсолютно глупаво...

За тази сцена са ви нужни:

 • 3 кукли / марионетки Мари , майка й, Ана
 • Мобилен телефон с камера

След като учениците са получили своите листчета с описани различните сцени, могат да репетират своите сцени в рамките на 10-15 минути. Накрая всяка група представя своята сцена пред класа.

След всяка сцена правете кратка пауза и дискутирайте в класа как са се чувствали отделните участници и какво биха могли да направят по различен начин.

След последната сцена, към учениците може да се отправи покана, да изиграят кукленото шоу до края, респ. да дискутират в класа.

Алтернатива: Вместо кукления театър може да им се покаже също видеото „Отмъщението“ на http://www.sheeplive.eu/ и накрая да се коментира случилото се с класа, както и чувствата на участващите.

3. Дефиниране на понятията

Съвместно с учениците, изпълнете с живот понятието „Кибертормоз”. Съберете заедно с тях смислени, изразителни термини. Изпишете ги на цветни мета план карти и ги закачете като мисловна карта на дъската. Помогнете на своите малки ученици, като ги насочите, да си припомнят кукленото шоу. Тъй като там понятието е описано добре.

Кибертормоз, какво точно е това?

4. Разлика тормоз – кибертормоз

Спуснете накрая ясна линия през думата Кибертормоз, така че да я разделите на „ТОРМОЗ” и „КИБЕРТОРМОЗ”. Обяснете разликите между двете понятия. Назовете и общите черти.

Тормоз

 • Все още съществува, но страните са изправени една срещу друга („лице в лице“)
 • Жертвите и изпълнителите са ясно разграничени
 • Между жертвата и извършителя съществува физически и /или психологически дисбаланс
 • Замесените лица са видими / контролируеми
 • Има „фази на покой“ (напр. вкъщи, далече от училище)
 • Реакциите на жертвата са видими директно

Кибертормоз

 • Сравнително ново явление, причинено от бързото напредване на новите медии
 • Тормозът се осъществява не между изправени една срещу друга страни, а с използване на съвременни средства за комуникация (интернет или мобилен телефон)
 • Сравнително просто, бързо и широко разпространение на информацията
 • Въвлечен е невидим кръг от лица
 • Не спира на входната врата, а преследва жертвата чак до леглото
 • Веднъж въведени данните, могат да бъдат съхранени трайно в мрежата
 • Извършителите могат да действат анонимно
 • Реакциите на жертвата не са видими директно
 • Жертвата не може да види, и в съответния случай да прецени, дали зад всичко това се крие само една „Грешка” (Например: извършителят не иска да отприщва голяма вълна от коментари с публикуваната снимка)

Общи черти

 • Извършват се за по-дълъг период от време
 • В повечето случаи са предназначени за обида, злепоставяне, заплашване и.т.н.
 • Често жертвата и извършителя се познават
 • Обикновено от първоначалните разногласия се развива една мащабна конструкция/проблем (междуличностните конфликти/различията често са причина за това )
 • За извършителя жертвата е клапан за освобождаване на агресията му ("Аз съм шефа")
 • Наблюдателите често не се осмеляват да се намесят, за да не станат самите жертви или не знаят как да реагират, или не се чувстват ангажирани (гледат отстрани)
 • Възможни последствия за жертвата: Тревожност/страх от училище, нарушения на съня, намаляване на самочувствието, натрапчиви мисли и евентуално самоубийство

Въз основа на: www.jugend-und-bildung.de (S. 6-7)

Обсъдете накратко правната ситуация във вашата страна. Като цяло, няма закон, според който кибертормоза сам по себе си да е престъпление. Може, обаче, някои аспекти на кибертормоз по закон да бъдат наказуеми (напр. Изнудване, шантаж).

Правната ситуация в Германия (основна информация):

Какво казва немското законодателство?

Към момента няма закон, който наказва кибертормоза директно, като факт. Това обаче не означава, че няма правни последствия за такива действия. Някои аспекти на различните действия на кибертормоз предлагат възможност за предприемане на правни действия. За тази цел обаче, трябва да бъде изяснено предварително дали тормозът се извършва публично или скрито.

публично

 • Видео и /или снимки се публикуват без съгласието на потърпевшия
  → Нарушаване на личните права и правото на публикуване на собствена снимка
 • Обиди и разпространяване на лъжи в социалните мрежи, форуми и т.н.
  → съдебно постановяване на запрещение или подаване жалба за клевета

скрито

 • Постоянни обиди / тормоз чрез електронна поща, месинджър или SMS
  → тук при известни обстоятелства може да се задейства анти-сталкинг закона.

Общовалидно е:

Заплаха, изнудване, принуда или насилие са престъпления! Няма значение каква среда се използва и дали те се осъществяват публично или скрито. За тези инциденти трябва незабавно да се уведомяват родителите, учителите и особено да бъдат докладвани на полицията.

Въз основа на: www.klicksafe.de

5. Примери за кибертормоз

Попитайте учениците си за примери от тяхната непосредствена среда / ежедневие. Познават ли някой от техния приятелски кръг / кръг от познати, или в класа / в училище?

Спрете се накратко на събитията, реакциите на околната среда и на чувствата на тези, които участват. Бъдете внимателни, все пак те, учениците са много млади. Не ги плашете!

6. Тунелът на обидите (само при наличие на време)

Учениците са помолени да напишат на една карта ( на която е прикрепена лента) каквато и да е обидна дума. След като всички са написали обидни думи, всички ученици от класа (освен около 5 доброволци), образуват тунел. По команда на учителя, 5 –мата доброволци с протегнати напред ръце, преминават през тунела и по този начин са затрупани вербално от другите ученици с техните обидни думи, а също и окичени с изписаните карти.

Накрая на това упражнение извършете рефлексия / отражение на случилото се между учениците. Попитайте първо 5-те доброволци как са се чувствали и накрая задайте въпроса на „извършителите” за техните чувства по време на акцията.

7. Твоите следи в мрежата

Обсъдете следите от стъпки от началото на часа. Попитайте учениците, каква връзка може да има с тях. Насочете вашите ученици към едно сравнение на отпечатъците в реалния и виртуалния свят. →И в двата случая остават следи, от които понякога трудно можете да се отървете!

В тази връзка обсъдетe с класа правила на поведение в интернет. За какво трябва да внимават, когато става дума за лични данни, за публикуване на снимки и.т.н.

8. Създаване на правила на класа

Изработете заедно с класа постер с правила за поведение, който в края на часа да бъде закачен на видимо място. За тази цел поставете един предварително изготвен плакат (виж долу) на маса в средата на кръга от столове със заглавие: Кибертормоз – това не може да ни се случи! . Обобщете заедно с учениците от класа техните най-важни констатации под долу изброените надписи и ги запишете върху плаката. Накрая оставете учениците да се подпишат върху плаката и го закачете заедно на стената в класната стая.

Кибертормоз – това не може да ни се случи!

Снимка на класа

Подкрепям:

 • Имена на учениците
 • Имена на учениците
 • ...

3-ти „a” клас

Училище............

Ние подхождаме предпазливо с нашите лични данни!

 • Моите данни (адрес, телефон, E-майл адрес) принадлежат само на мен
 • Аз не публикувам смущаващи снимки в мрежата
 • Аз имам само приятели, които познавам и в реалния живот

Кибертормоз, ние сме против!

 • Ние се държим приятелски и уважително един към друг!
 • Ако някой е тормозен чрез медиите, ние му помагаме….

9. Въпросник за обратна връзка

В края на часа винаги е полезно да се направи една рефлексия за протичането на учебния час като размисъл за по-нататъшната работа. Задайте на учениците съдържащите се в по-долу следващия формуляр за обратна връзка въпроси и обобщете отговорите с ключови думи.

Back to top