Към съдържанието

5-6 клас

Учебни цели

Учениците

  • са наясно с темата за кибертормоза.
  • Учат се емоционално да познават различните страни на кибертормоза
  • Придобиват познания по медийна компетентност (Сигурност в интернет и поведение в мрежата)
  • Придобиват знания за формите, обхвата и въздействието на кибертормоза върху училищната и домашна среда
  • Изпробват стратегии за справяне с кибертормоза
  • Разработват правила за поведение за потърпевшите и техните съученици
  • Научават значението на чувството за самоуважение, съпричастност и признателност
  • Запознават се с правните аспекти на това престъпление.
Back to top