Към съдържанието

Насоки за разговор

Рамкови условия

Целева група:
Деца и младежи след 12 години (ученици, обучаващи се, младежи, търсещи работа)
Времеви обхват:
Макс. 60 минути за разговор
Времеви интервали:
Около 1 разговор на седмица до края на консултирането
Брой на сесиите:
според необходимостта
Предпоставки:
Обособени помещения за индивидуални разговори, компютърен достъп до интернет/среда за подпомагане, създаване на атмосфера за разговор (напитки, съоръжения)
Back to top