Към съдържанието

Насоки за разговор

Техники за задаване на въпроси

Въпроси, които ще бъдат споменати в следващия откъс от текста, показват, как е възможно да се развие процесната и ресурсно ориентирана работа. В процесната работа не се демонстрират предварително разработени предложения за решение.

С различни полезни въпроси започва сондирането, отразяването и конкретизирането. Потърпевшите могат да си възвърнат способността за действие, когато излязат от тяхното проблемно състояние. С поставянето на отворени въпроси след кратко време от страна на потърпевшите идва ясна и прецизна информация. Това води до начин на мислене и действие с успешно справяне. Следните варианти се основават в голямата си част на Culley, 2011, S. 64-102, zit. in Schmid, 2013, S.8-12.

  • Перифразиране: Едно твърдение се повтаря със същите думи от консултанта евент. като въпрос (отразяване).
  • Допитване: Има ли нещо неясно? Проверка на реакцията на ответника (съответствие?). Или, как някой реагира на определено твърдение (слушане и споделяне). Как ми въздейства другия: подтискащо, мълчаливо, обяснява тихо, високо...и мн.др.
  • Обобщаване: Със свои думи обобщаване на разговора.
  • Изясняване: Проверяване - правилно ли разбрах това?
  • Извличане на сравнения: Този път какво е по-различното в тази ситуация?
  • Даване на обратна връзка и мотивиране: Укрепване с правене и действие, показване на съществуващи ресурси.
  • Подаване на обратни реплики: „Да, разбирам те. Тази ситуация трябва да е много лоша за теб.“
  • Хипотетични въпроси: Да направим така, като че ли... Ако сега през нощта дойде фея и реши проблема ти, какво ще се промени? Първо кой забелязва това? Тази позитивна фантазия за бъдещето с въпроси за чудо допускат промени и първите стъпки напред стават възможни.
Back to top