Zpět na obsah

3. – 4. ročník

Plánování hodiny

Vyučovací jednotka 1 (45 minut)

Téma / fáze vyučování Časový rozsah Cíle Obsah předmětu (co?) Forma Média / materiály
před začátkem vyučování vzbudit pozornost Na podlahu nalepte otisky nohou, které povedou z chodby až do třídy
 • Nechte to však bez komentáře. Vysvětlení přijde až na třetí hodině.
nálepky s otiskem chodidel
Úvod 15 min
 • uvedení do tématu
 • vzbudit zájem
Pomocí malých figurek znázornit typickou scénu šikany
 • Doprostřed kruhu ze židlí umístěte asi 10 malých figurek uspořádaných do hloučku a trochu stranou jednu osamocenou figurku (se smutným držením těla).
 • Otázka na žáky: co vidíte? Sesbírejte odpovědi a spolu se žáky je spojte s pojmem kyberšikana.
 • Vysvětlete žákům, že dnes půjde o specifický typ šikany, který se nyní pokusí rozluštit.
 • Žáci se pokusí z jednotlivých různě spřeházených písmenek poskládat slovo kyberšikana. Pokud by to bylo pro třídu příliš náročné, zahrajte se místo toho hru Oběšenec.
 • V každém případě by se mělo na tabuli objevit slovo kyberšikana.
společná diskuse 10-12 malých figurek (např. z lega či jiné stavebnice)
samolepící papírky, na kterých je napsáno vždy jedno písmeno ze slova kyberšikana, magnety
Kyberšikana – loutkové divadlo se žáky (část 1) 30 min
 • Získat představu o kyberšikaně
 • Rozhovor se střídáním rolí (oběť, pachatel, přihlížející...)
 • Prezentovat divadelní hru, kterou vypracovali v malých skupinách
 • Navrhnout konkrétní řešení
Žáci zahrají svou vlastní divadelní hru
 • Rozdělte žáky na 5 skupin
  • Skupina 1: cca 10 žáků
  • Skupina 2: 3-4 žáci
  • Skupina 3: 3-4 žáci
  • Skupina 4: 3 žáci
  • Skupina 5: 3 žáci
 • Žáci dostanou lístečky s jednotlivými scénkami, které si mají nacvičit.
 • Čas na nacvičení: cca 15-20 minut
Alternativa k hře:
Práce ve skupinkách / společná diskuse maňásci a příslušenství (viz podrobný popis)

Vyučovací jednotka 2 (45 minut)

Téma / fáze vyučování Časový rozsah Cíle Obsah předmětu (co?) Forma Média / materiály
před začátkem vyučování vzbudit pozornost Na podlahu nalepte otisky nohou, které povedou z chodby až do třídy
 • Nechte to však bez komentáře. Vysvětlení přijde až na třetí hodině.
nálepky s otiskem chodidel
Kyberšikana – loutkové divadlo se žáky (část 2) 30 min
 • Získat představu o kyberšikaně
 • Rozhovor se střídáním rolí (oběť, pachatel, přihlížející...)
 • Prezentovat divadelní hru, kterou vypracovali v malých skupinách
 • Navrhnout konkrétní řešení
Žáci zahrají svou vlastní divadelní hru
 • Po krátkém nácviku představí jedna skupina za druhou svou scénku.
 • Pak třída diskutuje, jak se asi cítili jednotliví zúčastnění a co by mohli udělat jinak.
Práce ve skupinkách / společná diskuse maňásci a příslušenství (viz podrobný popis)
Co je kyberšikana? 15 min Zvýšit povědomí o tématu Vysvětlení pojmu pomocí myšlenkové mapy a barevných samolepících papírků
 • Na tabuli se již nachází slovo kyberšikana.
 • Abychom získali přesnější definici, musíme žákům vysvětlit, že to, co právě zahráli anebo viděli, se označuje jako kyberšikana = elektronické šikanování.
 • Nyní se žáků zeptejte, co to přesně může znamenat a relevantní pojmy z jejich odpovědí poznamenejte na samolepící papírky.
 • Rozhovor v kruhu
 • Brainstorming při uspořádání židlí do kruhu
na tabuli napsaný výraz kyberšikana, samolepící papírky, hrubý fix a magnety

Vyučovací jednotka 3 (45 minut)

Téma / fáze vyučování Časový rozsah Cíle Obsah předmětu (co?) Forma Média / materiály
před začátkem vyučování vzbudit pozornost Na podlahu nalepte otisky nohou, které povedou z chodby až do třídy
 • Nechte to však bez komentáře. Vysvětlení přijde až na třetí hodině.
nálepky s otiskem chodidel
Opakování 5 min ujasnit obsah pojmů opakování toho nejdůležitějšího k pojmu kyberšikana
 • Ptejte se žáků na nejdůležitější věci z poslední vyučovací jednotky, především ty, které se vážou k definici kyberšikany
Rozhovor
Rozdíl mezi šikanou a kyberšikanou 10 min zvýšit povědomí o novém druhu šikany a jeho dalekosáhlých důsledcích V čem teď spočívá rozdíl?
 • Vysvětlete názorně žákům, jak se "obyčejná" šikana liší od kyberšikany, ale také to, jaké jsou jejich společné rysy
výklad učitele
společně hledat příklady 10 min najít propojení s vlastním okolím Ptáme se na příklady šikanování a/nebo kyberšikanování:
 • Položte žákům otázku, zda už něco takového sami zažili, nebo zda znají někoho, komu se to již stalo
 • Jak se dotyčný cítil?
Rozhovor
Stopy, které zanecháváš na internetu 20 min zvýšit povědomí o zacházení s vlastními osobními údaji Na tohle bych si měl dávat na internetu pozor ...
 • Zaveďte nyní řeč na otisky nohou ze začátku hodiny. Srovnejte stopy v reálném světě se stopami, které zanecháváme ve virtuálním světě.
 • Promluvte si se žáky o pravidlech chování na internetu a zapište je do otisků chodidel.
Skupinový rozhovor

Vyučovací jednotka 4 (45 minut)

Téma / fáze vyučování Časový rozsah Cíle Obsah předmětu (co?) Forma Média / materiály
Žádná šance kyberšikaně 30 min shrnout výsledky a jejich užitečnost pro všechny Společné sestavení pravidel chování ve třídě:
 • Shrňte spolu se žáky nejdůležitější poznatky z hodiny a napište je na připravený plakát
 • Všechny body nalepte na plakát s nadpisem: Kyberšikana - nám se to stát nemůže!
 • Plakát pak pověste na viditelné místo ve třídě
společný rozhovor / diskuse barevný plakát A2, který vypadá jako profil na nějaké sociální síti
Zpětná vazba 10-15 min Zhodnocení vyučovací jednotky závěrečný rozhovor
 • Zeptejte se žáků, jak se jim hodina líbila, co na ní bylo velmi dobré a co se jim líbilo méně.
 • Zaznamenejte odpovědi do předpřipraveného formuláře.
Skupinový rozhovor Kopie dotazníku na vyplnění pro učitele
Když zbyde čas (didaktická rezerva)
Upozornění: Toto cvičení nemusí být vhodné pro každou třídu.
Dobře si promyslete, zda je sestava ve vaší třídě vhodná pro toto cvičení, příp. zda jsou na něj vaši žáci už dostatečně zralí!
Tunel urážek 10-20 min
 • Opětovné vcítění se do pocitů obětí, ale i pachatelů kyberšikany
 • Posílení sociálních kompetencí → pocit odpovědnosti za druhé
Tunel urážek:
 • Vyzveme žáky, aby na kartičku napsali libovolnou nadávku
 • Žáci vytvoří tunel, kterým bude procházet cca 5 dobrovolníků. Ostatní jich přitom budou zasypávat zvolenými vulgarismy.
 • Hodnocení události a pocitů
práce ve skupinách kartičky, na kterých je připevněna páska, fixy (pro každého žáka jeden)
Zpět na začátek