Zpět na obsah

3. – 4. ročník

Metodické poznámky

Pro tuto vyučovací jednotku doporučujeme uspořádat židle do kruhu. Pro žáky to bude signál, že dnešní téma není z těch, kterým se věnujeme na vyučování každý den, a bude mít tak pro ně vyšší hodnotu. Tato vyučovací jednotka je postavena zejména na aktivní práci žáků. Učitel nepředloží žákům všechno učivo, ale žáci ho budou spoluvytvářet svou aktivní účastí. Budou moci neustále přispívat svými vlastními zkušenostmi, myšlenkami a názory. Forma organizované spolupráce a opakující se diskuse také podporují rozvíjení sociálních dovedností, jakými jsou schopnost pracovat v týmu, řešit konflikty a empatie.

1. Úvod do tématu

Na začátku hodiny znázorněte za pomoci malých figurek (např. z lega či jiné stavebnice) typickou scénu šikany. Doprostřed kruhu ze židlí umístěte asi 10 malých figurek uspořádaných do hloučku. Trocha dále umístěte jednu osamocenou figurku, která má smutný postoj a pokud možno se i smutně tváří (obličej na ni můžete i sami domalovat).

Začněte tím, že se žáků zeptáte, co vidí uprostřed kruhu. Sesbírejte různé odpovědi a nasměrujte je případně na pocity osamocené figurky. V případě, že žáci nepřijdou na pojem šikana sami, zkuste je na něj navést pomocí cílených otázek.

Následně jim vysvětlete, že dnes půjde o specifický typ šikany, který nyní budou muset vyluštit. Pro tento účel porozhadzujte doprostřed kruhu jednotlivá písmenka slova kyberšikana.

Nechte žáky, aby se pokusili poskládat hledané slovo. Pokud bude potřeba, pomozte jim. Poté, co žáci hádanku vyřeší, připevněte písmena na magnetickou tabuli. Pokud by byl úkol pro třídu příliš náročný, zahrajte si místo toho Oběšence (viz: www.wikipedia.org).

V každém případě by se mělo na tabuli objevit slovo kyberšikana.

2. Loutkové divadlo

Rozdělte třídu do 5 skupin:

 • Skupina 1: min. 10 osob: Marie (hlavní postava) / Kašpar / 2-3 přítelkyně (Hana, Jana, Eva) / Anna / 3-4 další žáci
 • Skupina 2: 3-4 osoby: Marie / 2-3 dívky
 • Skupina 3: 3 osoby: Marie / maminka / Anna
 • Skupina 4: 2 osoby: Marie / maminka
 • Skupina 5: 3 osoby: Marie / maminka / Anna

Pak rozdělte 5 následujících lístků se scénami mezi skupiny žáků, rovněž jim přidělte košíky s příslušným počtem loutek a s potřebným materiálem (viz popis v každé scéně).

Upozornění: Postavy příběhu si můžete přizpůsobit podle toho, jaké loutky máte k dispozici. Dobře se hodí například maňásci pohádkových postav. Anebo můžete použít maňásky nebo malované figurky, které připevníte na hůlky.

Příběh: Prokletá fotografie!

Předčítá učitel:
Marie je veselé děvčátko, které chodí do 3./4. třídy základní školy "Mám se dobře". Je velmi dobrou žačkou a má spoustu kamarádů, se kterými si ráda hraje. Jednoho dne se ale přihodí něco velice hloupého...

Scéna 1 - Takový hloupý školní den

Vypravěč:
Všichni ze 3. A se radují. Dnes jim odpadla matematika a zastupuje oblíbená učitelka paní Veselá. A protože je dnes pěkné počasí, všichni jdou ven na školní dvůr. Marie si právě s kamarády házela míč, když se to stalo...

Loutkaři:

 • Marie a její kamarádky si hrají s míčem. Smějí se, pobíhají kolem a skotačí.
 • Najednou Marie zakopne a upadne obličejem do velké louže.
 • Všichni se smějí, jenom Anna ne.
 • Marie se rozpláče.
 • Kašpar vytáhne z tašky mobil a Marii vyfotí.
 • Marie vběhne do školy, aby si umyla obličej.

K tomu potřebujeme:

 • 7-10 loutek: Marie, Kašpar, 2-3 kamarádi a další žáci
 • talíř s mokrým pískem
 • míč na hraní
 • mobil s fotoaparátem

Scéna 2 - Na cestě domů

Vypravěč:
Marie je ráda, že má školní den již za sebou. Nyní rychle domů, pomyslí si, a na celý den zapomenout.

Loutkaři:

 • Marie kráčí domů. A velmi se těší, že je už konec vyučování. Teď ještě rychle zavolat mamince, že jsem už na cestě.
 • Ale co to, esemeska od Kašpara: Nazdar fňukale. Dnes jsi vypadala strašně hloupě hahaha...
 • Ach, to ne, říká si Marie. Vůbec jsem si nevšimla, že Kašpar to celé vyfotil. Jen počkej, já ti ukážu!
 • Cestou potká ještě Hanku a její kamarádky ze čtvrté třídy. Ty se jí všechny hloupě smějí. Marie nechápe, co se s nimi deje.

K tomu potřebujeme:

 • 5 loutek: Marie, Hana a 2-3 kamarádky
 • mobil s fotoaparátem

Scéna 3 - Konečně doma

Vypravěč:
Marie se zeptá maminky, zda si smí zapnout počítač, aby napsala kamarádkám...

Loutkaři:

 • Marie jde k počítači a otevře chat. Nejdříve chce napsat Lucce. Ale co to? Lucka najednou chybí na jejím seznamu kontaktů.
 • Marie hořečně hledá dál, ale nemůže najít ani Lenku a Janu.
 • Marie je smutná. Co se to děje? přemýšlí.
 • Najednou přijde Marii zpráva od Anny: Ahoj, Marie, jak se máš? Je všechno v pořádku?
 • Maria se potěší a píše: Mám se docela fajn. Pokouším se už nemyslet na to, co se stalo.
 • Anna odpoví: To si umím představit. Nepůjdeme dnes ještě na zmrzlinu?
 • Moc ráda! odepíše Marie. Hned jsem u vás.
 • A odhlásí se z chatu.

K tomu potřebujeme:

 • 2 loutky: Marie, Anna
 • 2 počítače

Scéna 4 - Skončí ten hrozný den nakonec přece jen dobře?

Vypravěč:
Marie je nadšená. Odpoledne s Annou bylo skvělé. Pak si ale vzpomene, že Lenka a Jana už nebyly na chatu. Co se to děje? Musím ještě jednou k počítači, myslí si Marie...

Loutkaři:

 • Maria se potají přikrade k počítači a otevře svůj profil na žákovské síti na stránce školy.
 • Co tady ale nenajde! Kašpar všude nahrál tu dnešní fotografii.
 • ACH NE! vykřikne Marie. Teď to uvidí úplně všichni. A jaké sprosté věci tam všichni popsali, dokonce i Lenka a Jana. Zde stojí: Haha! Podívejte na ten ošklivý ksicht od bahna ☺ To má za to, šprtka jedna!
 • Marie se hořce rozpláče a rychle se znovu odhlásí.
 • Do pokoje právě vejde její máma a ptá se, co se stalo. Marie jí ale řekne: Nic, všechno je v pohodě.

K tomu potřebujeme:

 • 2 loutky: Marie, maminka
 • počítač

Scéna 5 - Následující ráno

Vypravěč:
Marie pláče, dokud neusne a neustále přitom s obavami myslí na zítřek. To zas bude den...

Loutkaři:

 • Marie vstane a podívá se na mobil: Oh, jedna nová zpráva na třídním chatu. Možná nám dnes odpadá nějaká hodina. Hned se podívám, řekne si Marie.
 • Nahlas předčítá: Hej, lidé, přidejte se do skupiny "Marie má ošklivý ksicht od bahna". Bude sranda. Hanka
 • Marie sedí na posteli a pláče.
 • Vtom vejde do pokoje její máma. Ustaraně řekne: Marie, teď mi pověz, co tě trápí!
 • Marie mamince vše rozpoví. Vtom někdo zazvoní a u dveří stojí Anna: Marie, podle mě je to strašně hloupé, co se tady děje...

K tomu potřebujeme:

 • 3 loutky: Marie, maminka, Anna
 • mobil s fotoaparátem

Poté, co žáci dostanou lístek se svou scénou, mají 10-15 minut čas na její nacvičení. Následně jedna skupina za druhou zahraje svou scénku zbytku třídy.

Po každé scéně udělejte krátkou přestávku a promluvte si o tom, jak se jednotlivé postavy cítili a co by mohli udělat jinak.

Po poslední scéně můžete žáky vyzvat, aby loutkovou hru dohráli do konce, nebo o konci hry diskutovali.

Alternativa: namísto loutkového divadla si můžete prohlédnout video "Pomsta" na http://www.sheeplive.eu/ a popovídat si pak o tom, co se ve videu událo a jak se cítili jednotliví zúčastnění.

3. Definice

Spolu se svými žáky popište pojem kyberšikana. Nejdříve sezbírejte pojmy, které s tímto tématem souvisí. Ta pak napište na barevné samolepící papírky a vytvořte z nich na tabuli myšlenkovou mapu. Dejte žákům za úkol co nejlépe popsat jednotlivé pojmy, přičem si budou pomáhat loutkovým divadlem.

Kyberšikana, co to vlastně je?

4. Rozdíl mezi šikanou a kyberšikanou

Následně slovo kyberšikana rozdělte svislou čarou na části kyber a šikana. Vysvětlete nyní rozdíly mezi pojmy šikana a kyberšikana. Vyjmenujte i společné rysy.

Šikana

 • existovala vždy, ale při ní stály obě strany proti sobě (tváří v tvář)
 • oběť i agresor jsou jasně definováni
 • Mezi obětí a agresorem vzniká fyzická a/nebo psychická nerovnováha
 • je do ní zapojen omezený okruh lidí
 • jsou tady "přestávky na odpočinek" (např. doma, mimo školy)
 • reakci oběti lze vidět přímo

kyberšikana

 • poměrně nový jev, podmíněný intenzivním rozmachem nových médií
 • šikana neprobíhá tváří v tvář, ale přes moderní komunikační prostředky (internet nebo mobil)
 • skutečně jednoduché, rychlé a rozsáhlé šíření informací
 • nemáme přehled o tom, kolik osob je do šikanování zapojeno
 • nezastaví se před dveřmi domu, ale pronásleduje oběť až do postele
 • údaje, které jednou zveřejníme na internetu, tam mohou zůstat uloženy natrvalo
 • agresor může konat anonymně
 • reakci oběti nevidíme přímo
 • oběť také nevidí agresora, proto nemůže posoudit, zda se za tím vším neskrývá pouze omyl (např. když pachatel neměl v úmyslu vyvolat zveřejnením fotografie záplavu komentářů)

Společné rysy

 • trvá delší dobu
 • většinou úmyslné urážení, odhalování soukromých informací, vyhrožování atd.
 • oběť a agresor se často znají
 • z počátečního sporu se zpravidla vyvine vážnější problém (nezřídka bývají základem mezilidské konflikty/rozdíly)
 • pro pachatele představuje jeho oběť ventil pro uvolnění agresivity ("já jsem tady šéf")
 • přihlížející často nezasáhnou ze strachu, že se sami stanou obětí, nebo nevědí, jak by měli reagovat, nebo se necítí být zúčastnění (dívají se stranou)
 • možné následky pro oběť: strach chodit do školy, poruchy spánku, snížené sebevědomí, sebevražedné myšlenky a příp. i pokus o sebevraždu

Navazuje na: www.jugend-und-bildung.de (S. 6-7)

Podle potřeby prodiskutujte stručně situaci ve své zemi z právního hlediska. Zpravidla neexistuje zákon, podle kterého by vysloveně kyberšikana byla trestným činem. Některé aspekty kyberšikany však mohou být trestné podle jiných zákonů (např. vydírání).

Právní stav v Německu (obecné informace):

Co říkají německé zákony?

V současnosti zatím neexistuje žádný zákon, podle kterého by kyberšikanování bylo trestným činem. To ale neznamená, že takové jednání nemá právní důsledky. Na jednotlivé projevy různých forem kyberšikanování lze uplatnit právní normy. Musí být však předem vyjasněno, zda šikana probíhala veřejně nebo ne.

veřejně

 • zveřejňování videí a/nebo fototrafií bez souhlasu dotčené osoby
  → porušování osobnostních práv a práva na podobu
 • urážení nebo šíření lží na sociálních sítích, v diskusních fórech atd.
  → uplatnit si nárok na to, aby se jiná osoba zdržela určitého jednání, nebo podat trestní oznámení za pomluvu/očerňování

neveřejně

 • neustále urážení/obtěžování přes e-mail, chat nebo esemesky
  → zde lze za určitých okolností uplatnit zákon proti nebezpečnému pronásledování

Obecně platí:

Výhrůžky, vydírání nebo nátlak jsou trestné činy! To, přes jaký komunikační prostředek byly spáchány a zda šlo o čin spáchaný veřejně nebo neveřejně, zde nehraje žádnou roli. Takové případy je třeba okamžitě hlásit rodičům, učitelům a příp. i policii.

Navazuje na: www.klicksafe.de

5. Příklady kyberšikany

Zeptejte se žáků, zda znají příklady ze svého nejbližšího okolí. Máte mezi svými kamarády/známými někoho takového (např. ve třídě, ve škole)?

Přejděte pak k příhodě, reakci okolí a pocitům zúčastněných. Buďte ale opatrní, protože žáci jsou ještě velmi malí. Nevyděste je.

6. Tunel urážek (jen pokud zvýší čas)

Za tímto účelem požádáme žáky, aby napsali na lístek (na kterém je nalepená lepící páska) libovolnou nadávku. Poté, co žáci dopíšou své slovo, utvoří všichni ve třídě (až na 5 dobrovolníků) tunel. Na povel učitele projde pět dobrovolníků tímto tunelem s rukama nataženýma dopředu a ostatní je přitom zasypou vulgarismy a polepí je lístky.

Po skončení tohto cvičení popřemýšlejte so svými žáky nad tím, co se v cvičení dělo. Nejprve se zeptejte pěti dobrovolníků, jak se cítili, pak se zeptejte i "pachatelů".

7. Stopy, které zanecháváš na internetu

Nyní zaveďte řeč na otisky nohou ze začátku hodiny. Zeptejte se, co by mohly znamenat. Naveďte žáky na srovnání stop v reálném světě se stopami, které zanecháváme ve virtuálním světě. → v obou případech po nás zůstávají stopy, které se občas jen velmi těžko odstraňují!

V souvislosti s tím prodiskutujte pravidla chování na internetu. Na co bychom si měli dávat pozor, když po nás někdo chce osobní údaje, když nahráváme na internet fotografie atd.

8. Stanovit pravidla ve třídě

Sestavte společně pravidla chování ve třídě, která na konci hodiny pověsíte na viditelné místo. Položte předpřipravený plakát (viz níže) s nadpisem Kyberšikana - nám se to stát nemůže! na stůl doprostřed kruhu. Shrňte společně se žáky nejdůležitější poznatky z hodiny a napište je na plakát. Na konci hodiny dejte plakát všem žákům podepsat a společně ho pověste ve třídě.

Kyberšikana - nám se to stát nemůže!

Fotografie třídy

Připojuji se:

 • Jméno žáka
 • Jméno žáka
 • ...

Třída 3. A

Základní škola ............

Se svými osobními údaji zacházíme opatrně!

 • Mé údaje (adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa) patří mně
 • Nedávám na internet žádné ztrapňující fotografie
 • Mám pouze takové přátele, které znám i ve skutečném životě

My jsme proti kyberšikaně!

 • Chováme se jeden k druhému přátelsky a s respektem!
 • Pokud někoho budou šikanovat, pomůžeme mu...

9. Dotazník

Zhodnocení průběhu vyučování je na konci hodiny vždy velmi užitečné pro další práci. Položte žákům otázky z následujícího dotazníku a zaznamenejte si jejich odpovědi ve formě odrážek.

Zpět na začátek