Zpět na obsah

5. – 6. ročník

Výukové cíle

Žáci

  • ...se naučí vnímat téma kyberšikany.
  • emotivní formou poznají různé stránky kyberšikany
  • nabudou znalosti z mediálních kompetencí (bezpečnost a chování na internetu)
  • nabudou znalosti o formách, dosahu a důsledcích kyberšikanování na škole a v domácím prostředí
  • si nacvičí postupy, jak zvládnout kyberšikanu
  • vypracují pravidla chování pro oběti elektronického šikanování a jejich spolužáků
  • poznají, jak důležitý je pocit sebevědomí, empatie a vážení si jeden druhého
  • poznají právní aspekty tohoto trestného činu
Zpět na začátek