Zpět na obsah

Jak správně vést rozhovor

Úvod

Tato část obsahuje podněty jak vést rozhovor s dětmi a dospívajícími, kteří se stali obětí kyberšikany. Odborníkům (sociálním pracovníkům, pedagogům, psychologům) ukazuje jak je možné vytvořit sociální prostředí, které obětem pomůže dostat se z izolace a znovu se cítit dobře,

Je potřeba zapojit všechny, kteří se kyberšikany zúčastnili, protože jde o proces spojený s dynamikou skupiny.

Tento proces probíhá různě. Mladí přichází s různými prosbami a rovněž tu hraje podstatnou roli okolí a socializace.

Pro každý z následujících případů na téma sexting, pózování a grooming byl vypracován jeden dialog ukazující jak správně rozhovor vést.

Dialogy slouží jen jako podnět, inspirace.

Zpět na začátek