Zpět na obsah

Jak správně vést rozhovor

Náš přístup

Teoretické základy

Náš přístup k metodě vedení rozhovoru je založený na teorii postupu, který se systematicky orientuje na zdroje. Poradenství orientující se na zdroje je založeno na teorii systémů.

Z pohledu systémového přístupu

Tady platí zásada, že lidi vnímáme v jejich kontextu spolu s jejich chováním a prožíváním a že událost sama o sobě nepůsobí na dotyčnou osobu. Objasňujeme společně akci a reakci, aby bylo možné vnímat souvislosti a zahrnout je do naší práce. V poradenském rozhovoru společně objevujeme přístupy k řešení z různých perspektiv, díky čemuž se klient cítí pozitivně vnímaný a zapojený. Nezaměřujeme se na nedostatky, ale na využívání zdrojů.

Co ve vedení rozhovoru znamená orientovat se na zdroje?

Orientovat se na zdroje znamená: "Lidé nám pomáhají objevit velkou sílu v každém z nás, v naší rodině a v naší sociální síti." (Saleebey 1992:8). Proto zde pod zdroji rozumíme vnitřní i vnější síly a potenciál. Můžou to být i podpůrné rámcové podmínky jako nápomocní lidé v sociální síti, dostatek času nebo peněz. Předpoklady práce orientované na zdroje zformulovali Petr de Jong a Kim Berg (2003:33f).

Cílem poradenství orientujícího se na zdroje je podporovat nové způsoby pohledu na věc a rozběhnout procesy vyhledávání. Rovněž je cílem posílit v člověku pocit sebevědomí a vědomí si vlastní tvořivé síly. Toho je možné dosáhnout takovým postupem, ve kterém si člověka vážíme, spolupracujeme s ním, jednáme smysluplně a v rámci kompetence.

Jak podnítit vznik nových náhledů na věc a nových možností a jak navést člověka na řešení je hlavním tématem této části.

Zpět na začátek