Zpět na obsah

Jak správně vést rozhovor

Základní předpoklady

Rady k správnému vedení rozhovoru

Během rozhovoru s oběťmi a společného konstruování řešení problému nám můžou být nápomocny základní předpoklady, příp. přesvědčení.

Tyto předpoklady řadí naše myšlení a jednání. Podtrhávají, že je potřebné myslet a mluvit specifickým způsobem a specificky též přistupovat k osobám hledajícím u nás pomoc. Walter a Peller (Walter, Peller, 2004, s. 27-55) uvádějí 12 základních předpokladů, které podporují proces změny:

 1. Podpora nebo pomoc je úspěšná tehdy, když se zaměřuje na to pozitivní, na řešení a na budoucnost. Proto je třeba se soustředit na to, abychom se během rozhovoru neorientovali na problém, ale na řešení. V konverzaci s lidmi hledajícími pomoc vycházíme z toho, že ví: co dělají, co funguje nebo co udělají.
 2. V tom, v čem byli předtím úspěšní, se skrývají strategie řešení. Výjimky, odchylky poukazují na řešení. Proto je třeba společně najít tyto odchylky.
 3. Jelikož všechno i tak běží dál, změny jsou neodvratné. Nic nezůstává stále stejné.
 4. Malé změny vedou k velkým změnám. Krok za krokem.
 5. S lidmi, kteří vyhledali naši pomoc, spolupracujeme tak, že vycházíme z toho, co nám nabídnou. Pomoc vyhledali dobrovolně, z vlastní vůle. Nesmíme přitom zapomenout, že musíme stát při nich. To znamená motivovat je.
 6. Lidé mají všechno, co potřebují, aby svůj problém vyřešili. Každý člověk je schopný udělat to, co je třeba, aby dostal co chce; lidé jsou plně schopni fungovat.
 7. Jak lidé hledající pomoc svoji realitu interpretují, tak ji i prožívají a tak i jednají. Změnou významu změníme zkušenost.
 8. Jiné interpretace vedou k jinému prožívání situace a k jinému jednání.
 9. Reakce ostatních mi objasní, jaké mi to všechno přineslo poselství. Význam spočívá v tom, jakou dostaneme odpověď.
 10. Lidé hledající pomoc jsou sami nejlepšími odborníky na svůj život, na to, co chtějí změnit, určit a na čem chtějí pracovat.
 11. Když tito lidé změní svůj postoj, ovlivní tím ostatní a i celou situaci.
 12. Terapeutická spolupráce předpokládá společný cíl a ochotu pracovat na něm, je třeba se dobře v tématu zorientovat, uzavírat jasné dohody a dodržovat rámcové podmínky.

Dokud se bude poradce držet těchto východisek, dokáže s člověkem, který potřebuje pomoc, rychle navázat vztah a též na něho pozitivně nahlížet. Tak si je možné najít k člověku cestu i v těch nejvážnějších případech.

Zpět na začátek