Zpět na obsah

Zásady ochrany osobních údajů

Vítáme vás na cyberhelp.eu a jsme rádi, že používáte náš portál! Na ochranu vašich osobních údajů klademe velký důraz a na tomto místě bychom vás rádi informovali o způsobu a rozsahu získávání, šíření a využívání vašich osobních údajů v souvislosti s používáním našeho portálu.

S vašimi osobními údaji nakládáme důvěrně ve smyslu platných předpisů na ochranu údajů Spolkového zákona na ochranu dat (BDSG) a v duchu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Nezveřejňujeme je, ani je neposkytujeme třetím stranám.

Dovolujeme si vás upozornit, že přenos dat prostřednictvím internetu (např. v rámci e-mailové komunikace) může být zatížen bezpečnostními nedostatky. Dokonalá ochrana údajů před přístupem třetími osobami bohužel není možná.

Kontaktní údaje zveřejněné v rámci informační povinnosti nesmí být použity třetími stranami k zasílání informačních materiálů a reklamních sdělení, pokud tyto nebyly výslovně vyžádány. V případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, např. v podobě spamu, si vyhrazujeme právo na právní kroky.

1. Informace, které získáváme

1.1. Osobní údaje

Bei Ihrem Besuch auf der Website cyberhelp.eu werden keine personenbezogenen Daten von Ihnen gespeichert.

1.2. Protokolové údaje

Při každé návštěvě našeho portálu a při každém vyžádání souboru shromažďuje náš server o těchto procesech protokolové informace (např. typ prohlížeče, datum a čas volání). Toto nejsou osobní údaje. Proto není možné zaznamenané údaje přiřadit ke konkrétní osobě.

Všechny tyto údaje vyhodnocujeme výlučně pro statistické účely a za účelem identifikace neplatných odkazů a softwarových chyb. Neposkytujeme tyto údaje třetím stranám. Nepropojujeme je s jinými údaji. Po statistickém vyhodnocení jsou navíc tyto údaje pravidelně jednou týdně mazány.

1.3. Cookies

Cookies jsou malé datové soubory, které prohlížečem navštívené stránky ukládají v počítači uživatele, aby mohly být informace o uživateli poskytnuty serveru i při příští návštěvě.

Tento portál používá dva druhy cookies:

  • Dočasné cookies: Aby se zjednodušila navigace na stránce, používají se tzv. cookies relace (session cookies). Tyto cookies obsahují náhodně vygenerovaný jednoznačný identifikátor, tzv. session ID, a po ukončení relace jejich platnost automaticky vyprší.
  • Trvalé cookies: Platnost tohoto cookie vyprší automaticky po 30 dnech, může být však smazáno i tím, že se uživatel odhlásí.

Součástí cookies jsou navíc i uživatelská nastavení, jako je výběr jazyka, nastavení rozpoznávání jazyka a identifikátor uživatele, s cílem zjednodušit vám používání portálu.

Používání cookies můžete zakázat buď cíleně pro tento portál, nebo i pro všechny internetové stránky, a to v nastaveních vašeho internetového prohlížeče. Informace o tom naleznete na stránkách jednotlivých internetových prohlížečů.

1.4. Google Analytics

Tento portál využívá Google Analytics, webovou analýzu společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Google Analytics používá cookies, tj. datové soubory, které se ukládají na vašem počítači, aby se pomocí nich mohlo analyzovat používání tohoto portálu.

Informace o vašem používání tohoto portálu získané prostřednictvím cookies se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Jelikož jsme aktivovali anonymizaci IP-adres, Google před dalším zpracováním zkracuje IP-adresy uživatelů nacházejících se v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Pouze ve výjimečných případech se na server společnosti Google v USA přenáší plná IP-adresa a až tam se zkracuje. Na naši žádost Google tyto informace použije k vyhodnocení vašeho používání portálu a k sestavení zpráv pro nás o aktivitách na portálu, jakož i k poskytování služeb souvisejících s používáním portálu jeho provozovateli. Vaši IP-adresu, kterou internetový prohlížeč poskytne v rámci Google Analytics, společnost Google nespojuje s jinými údaji.

Ukládání cookies můžete zakázat v příslušných nastaveních svého internetového prohlížeče; upozorňujeme však na to, že po tomto zákazu nebudete moci plně využívat všechny funkce tohoto portálu. Můžete také zakázat, aby společnost Google získávala údaje z cookies, které se vážou na vaše používání portálu (včetně vaší IP-adresy), jakož i jejich zpracovávání společností Google tak, že si na následující adrese stáhnete a nainstalujete dostupné doplňky pro váš internetový prohlížeč: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

2. Změny

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů může být příležitostně měněno. Veškeré změny v prohlášení o ochraně osobních údajů budou zveřejněny na této stránce.

3. Platnost německého znění

Upozorňujeme, že v případě pochybností platí znění našeho prohlášení o ochraně osobních údajů v německém jazyce.

4. Kontakt

Pokud máte otázku, na kterou v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů nenajdete odpověď, nebo pokud si přejete podrobnější informace k některému z těchto bodů, obraťte se prosím e-mailem na následující kontaktní adresu: info@cyberhelp.eu

Datum poslední aktualizace: 28. února 2017

Zpět na začátek