Στο περιεχόμενο

Επίπεδο 3-4

Εκπαιδυετικοί Στόχοι

Οι μαθήτριες και οι μαθητές

  • έχουν ευαισθητοποιηθεί (προειδοποιηθεί και ενημερωθεί) σχετικά με την διαδικτυακή παρενόχληση.
  • ...κατανοούν τον όρο της Διαδικτυακής Παρανόχλησης.
  • ...γνωρίζουν τις διαφορετικές μορφές της Διαδικτυακής Παρενόχλησης.
  • ... αναπτύσσουν στρατηγικές προστασίας από την Διαδικτυακή Παρενόχληση ή μαθαίνουν πως θα στέκονται αντίθετοι σ΄αυτήν.
  • μαθαίνουν να συμπεριφέρονται υπέυθυνα με τα προσωπικά τους δεδομένα και τα δεδομένα των ξένων στο διαδίκτυο.
Επιστροφή στην αρχή