Στο περιεχόμενο

Επίπεδο 3-4

Ροή Σχεδιασμού

Εκπαιδευτική ενότητα {} (45 λεπτά)

Θέμα/ Εκπαιδευτική Ανάλυση Χρόνος Αντικείμενα Βασικό θέμα (Τί;) Δράση/ κοινωνική μορφή Μέσα/ υλικό
Πριν αρχίσει το μάθημα Συγκέντρωση της προσοχής Να αφήσετε αποτυπώματα από την αρχή του διαδρόμου μέχρι την αίθουσα
 • Μην κάνετε κανένα σχόλιο. Επιστρέψτε στη διαδικασία μέσα στο τρίτο σκέλος.
Φύλλα χαρτιού με αποτυπώματα
Εισαγωγή 15 λεπτά
 • Εισαγωγή στο θέμα
 • Δημιουργείστε εναδιαφέρον
Να αναπαραστήσετε μια σκηνή Διαδικτυακής Παρενόχλησης με μικρές εικόνες
 • Να τοποθετήσετε στο κέντρο ενός κύκλου από καρέκλες, περίπου 10 μικρές φιγούρες. Βάλτε στο πλαϊ μία ακόμα φιγούρα (σε ένα λυπημένο σώμα).
 • Ρωτήστε τους μαθητές να σας περιγράψουν αυτά που βλέπουν. Να συγκεντρώσετε τις απαντήσεις των μαθητών και να τις συσχετίσετε με το θέμα της Παρενόχλησης.
 • Εξηγείστε στους μαθητές ότι σήμερα θα ασχοληθούν μ΄ένα διαφορετικό τρόπο Παρενόχλησης.
 • Οι μαθητές να προσπαθήσουν να ανακαλύψουν τη πραγματική σημασία του όρου «Διαδικτυακή Παρενόχληση». Αν είναι δύσκολο ας ακολουθήσουν το παιχνίδι «Κρεμάλα».
 • Σε κάθε περίπτωση ο όρος «Διαδικτυακή Παρενόχληση» πρέπει να παραμένει γραμμένος στο πίνακα.
Εξάσκηση συζήτηση στη τάξη 10-12 μικρές φιγούρες (π.χ. Playmobile, Lego κλπ.)
Τοποθετείστε σε κάθε ένα, ένα γράμμα από τη λέξη «Παρενόχληση». Μαγνητάκια
«Διαδικτυακή Παρενόχληση» - Θεατρική Παράσταση με μαριονέττες που παρουσιάζεται από τους μαθητές (μέρος1) 30 λεπτά
 • Τι γνωρίζετε για τη Διαδικτυακή Παρενόχληση;
 • Να έλθετε σε επαφή με διαφορετικούς ρόλους (θύμα, θύτης, υποστηρικτής ...)
 • Παρουσίαση σε μικρές ομάδες
 • Βρείτε τρόπους για να λυθούν προβλήματα
Οι μαθητές δημιουργούν τη δική τους θεατρική παράσταση
 • Χωρείστε τους μαθητές σε 5 ομάδες
  • Ομ. 1: περίπου 10 μαθητές
  • Ομ. 2: 3-4 μαθητές
  • Ομ. 3: 3-4 μαθητές
  • Ομ. 4: 3 μαθητές
  • Ομ. 5: 3 μαθητές
 • Οι μαθητές παίρνουν το ρόλο τους γραμμένο με τις σκηνές που πρέπει να προετοιμάσουν.
 • Έχουν στη διάθεση 15-20 λεπτά για πρόβα
Εναλλακτικά μπορούν να παρακολουθήσουν:
Εργασίες σε μικρές ομάδες και συζήτηση Κούκλες, Μαριονέττες κλπ.

Εκπαιδευτική ενότητα {} (45 λεπτά)

Θέμα/ Εκπαιδευτική Ανάλυση Χρόνος Αντικείμενα Βασικό θέμα (Τί;) Δράση/ κοινωνική μορφή Μέσα/ υλικό
Πριν αρχίσει το μάθημα Συγκέντρωση της προσοχής Να αφήσετε αποτυπώματα από την αρχή του διαδρόμου μέχρι την αίθουσα
 • Μην κάνετε κανένα σχόλιο. Επιστρέψτε στη διαδικασία μέσα στο τρίτο σκέλος.
Φύλλα χαρτιού με αποτυπώματα
«Διαδικτυακή Παρενόχληση» - Θεατρική Παράσταση με μαριονέττες που παρουσιάζεται από τους μαθητές (μέρος2) 30 λεπτά
 • Τι γνωρίζετε για τη Διαδικτυακή Παρενόχληση;
 • Να έλθετε σε επαφή με διαφορετικούς ρόλους (θύμα, θύτης, υποστηρικτής ...)
 • Παρουσίαση σε μικρές ομάδες
 • Βρείτε τρόπους για να λυθούν προβλήματα
Οι μαθητές δημιουργούν τη δική τους θεατρική παράσταση
 • Ύστερα από μία μικρή προετοιμασία κάθε ομάδα παρουσιάζει τη σκηνή της.
 • Ακολουθεί συζήτηση ανάμεσα στους συμμετέχοντες σχετικά με τα συναισθήματα που τους δημιουργήθηκαν και για το τι θα μπορούσαν να κάνουν με διαφορετικό τρόπο.
Εργασίες σε μικρές ομάδες και συζήτηση Κούκλες, Μαριονέττες κλπ.
Τι είναι «Διαδικτυακή Παρενόχληση»; 15 λεπτά Δημιουργείστε έντονο προβληματισμό για το συγκεκριμένο θέμα Εξηγείστε το θέμα με ένα σχεδιάγραμμα και χρωματιστά αυτοκόλλητα
 • Ο όρος «Διαδικτυακή Παρενόχληση» αναγράφεται στο πίνακα.
 • Πρέπει να γίνει σαφές ότι οτιδήποτε παρουσιάζεται, ταυτίζει τη Διαδικτυακή Παρενόχληση με το Internet.
 • Ζητείστε να γράψουν αυτό που τους ευαισθητοποιεί και αναρτείστε τις απαντήσεις τους.
 • Συζήτηση κατά τη διάρκεια του μαθήματος
 • Ανταλλαγή ιδεών
Ο όρος «Διαδικτυακή Παρενόχληση» αναγράφεται στο πίνακα, αυτοκόλητα, μαγνητάκια

Εκπαιδευτική ενότητα {} (45 λεπτά)

Θέμα/ Εκπαιδευτική Ανάλυση Χρόνος Αντικείμενα Βασικό θέμα (Τί;) Δράση/ κοινωνική μορφή Μέσα/ υλικό
Πριν αρχίσει το μάθημα Συγκέντρωση της προσοχής Να αφήσετε αποτυπώματα από την αρχή του διαδρόμου μέχρι την αίθουσα
 • Μην κάνετε κανένα σχόλιο. Επιστρέψτε στη διαδικασία μέσα στο τρίτο σκέλος.
Φύλλα χαρτιού με αποτυπώματα
Επανάληψη 5 λεπτά Κατανόηση του περιεχομένου Επανάληψη των πιο σημαντικών χαρακτηριστικών της Διαδικτυακής Παρενόχλησης
 • Ρωτείστε τους μαθητές ποιά είναι κατά τη γνώμη τους τα πιο σημαντικά σημεία από το προηγούμενο μάθημα, σχετικά με τον ορισμό της Διαδικτυακής Παρενόχλησης.
Συζήτηση κατά τη διάρκεια του μαθήματος
Διαφορές ματαξύ Παρενόχλησης και Διαδικτυακής Παρενόχλησης 10 λεπτά Ευαισθητοποίηση για το νέο είδος παρενόχλησης και τις ευρείες διαστάσεις που έχει πάρει Ποιά είναι η διαφορά;
 • Να εξηγήσετε στους μαθητές σας με οπτικό τρόπο τις ομοιότητες και τις διαφορές ανάμεσα στην «Παρενόχληση» και την «Διαδικτυακή Παρενόχληση»
Αναφορά από τον δάσκαλο
Βρείτε παραδείγματα μαζί με τους μαθητές 10 λεπτά Δημιουργείστε αναφορές σε προσωπικές εμπειρίες Ζητήστε να σας αναφέρουν παραδείγματα από «Παρενοχλήσεις» ή «Διαδικτυακές Παρενοχλήσεις»:
 • Ζητείστε τους να σας πουν ή να σας περιγράψουν κάποια σχετική ιστορία.
 • Πως αισθάνθηκαν όταν την άκουσαν;
Συζήτηση κατά τη διάρκεια του μαθήματος
Τα αποτυπώματά σου στο Δίκτυο 20 λεπτά Δημιουργήστε εγρήγορση χρησιμοποιώντας δικά σας παραδείγματα Στο Internet πρέπει να προσέχετε τα ...
 • Κάνετε αναφορά στα αποτυπώματα και σιγκρίνετε αυτά που υπάρχουν στο διάδρομο με αυτά της πραγματικής ζωής.
 • Συζητήστε τους κανόνες συμπεριφοράς στο διαδίκτυο και γράψτε τους στα αποτυπώματα.
Συζήτηση κατά ομάδες

Εκπαιδευτική ενότητα {} (45 λεπτά)

Θέμα/ Εκπαιδευτική Ανάλυση Χρόνος Αντικείμενα Βασικό θέμα (Τί;) Δράση/ κοινωνική μορφή Μέσα/ υλικό
Να μη δίνουμε ευκαιρίες για Διαδικτυακή Παρενόχληση 30 λεπτά Συγκεντρώστε τα αποτελέσματα και να τα μοιράσετε σε όλους Δημιουργήστε με τους μαθητές «Κανόνες συμπεριφοράς στη τάξη»:
 • Συγκεντρώστε με τους μαθητές τα κύρια συμπεράσματα από τα μαθήματα και να τα γράψετε σε posters
 • Υπογραμμείστε τα σημεία που έχετε ήδη συζητήσει βάζοντας το τίτλο Παρενόχληση - Δεν θα συμβεί σ¨εμάς!
 • Αναρτείστε τα Posters σε εμφανές σημείο
Ομαδική συζήτηση Χρωματίστε poster με μαρκαδόρους και έντονα χρώματα
Ανατροφοδότηση 10-15 λεπτά Αντιδράσεις από τη τάξη Ανατροφοδότηση ομιλίας
 • Ρωτήστε τους μαθητές, τι τους άρεσε περισσότερο και τι λιγότερο στο μάθημα.
 • Γράψτε τις απαντήσεις σε χαρτί προετοιμασμένο από πριν.
Συζήτηση κατά ομάδες Διανομή αντίτυπων από το φύλλο με τις αντιδράσεις ???
Επιπλέον χρόνος (διδικτικό απόθεμα)
Κατέυθυνση: Αυτή η εργασία δεν είναι κατάλληλη για όλες τις τάξεις.
Σκεφτείτε αν η τάξη σας ή οι μαθητές σας είναι αρκετά ώριμοι για τη συγκεκριμένη άσκηση!
Διαδικασίες προσβολλών 10-20 λεπτά
 • Να δοθεί έμφαση στα συναισθήματα των θυμάτων και των θυτών
 • Ενίσχυση του κοινωνικού παράγοντα → αίσθημα ευθύνης για τους άλλους
Κανάλι προσβολών:
 • Οι μαθητές να γράφουν σε μια κάρτα μία υπόσχεση
 • Οι μαθητές δημιουργούν ένα διάδρομο και περίπου 5 από αυτούς τον διασχίζουν λέγοντας την υπόσχεση.
 • Περιγράψτε τα αισθήματα που δημιουργήθηκαν από αυτή τη δραστηριότητα
Ομαδική εργασία Κάρτες χάρτινες, κολλητική ταινία, μολύβια (όσα οι μαθητές)
Επιστροφή στην αρχή