Στο περιεχόμενο

Επίπεδο 3-4

Αποτελέσματα

να συμπληρωθεί από τον δάσκαλο

  • Όνομα του σχολείου:
  • Τάξη:

Πώς αξιολογείτε συνολικά τη δομή του μαθήματος;
Σχόλιο:
Πως αξιολογείτε το διδακτικό υλικό; Βοήθησε το υλικό; Πρέπει να αναδιοργανωθεί Το υλικό δεν έχει εφαρμοστεί
Σχόλιο:
Κατάφεραν οι μαθητές να χειριστούν τα θέματα;
Σχόλιο:
Έδειξαν οι μαθητές ενδιαφέρον καθ' όλη τη διάρκεια του μαθήματος;
Σχόλιο:

Τι αλλαγές θα επιθυμούσατε. Δώστε συγκεκριμένα παραδείγματα.

Παρακαλώ να συνοψίσετε τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου:

Επιστροφή στην αρχή