Στο περιεχόμενο

Επίπεδο 5-6

Εκπαιδυετικοί Στόχοι

Οι μαθήτριες και οι μαθητές

  • έχουν ευαισθητοποιηθεί (προειδοποιηθεί και ενημερωθεί) σχετικά με την διαδικτυακή παρενόχληση.
  • Γνωρίζουν από συναισθηματικής πλευράς τις διαφορετικές πλευρές τις Διαδικτυακής Παρενόχλησης
  • Απέκτησαν γνώσεις για τις δυνατότητες των κοινωνικών δικτύων (ασφάλεια στο Internet και συμπεριφορά στο διαδίκτυο)
  • Απέκτησαν γνώσεις για τους τύπους, σκοπούς και επιπτώσεις της Διαδικτυακής Παρενόχλησης στο σπίτι και στο σχολείο.
  • Μαθαίνουν στρατηγικές για να χειριστούν τη Διαδικτυακή Παρενόχληση
  • Αναπτύσουν κανόνες συμπεριφοράς που επιρεάζουν μαθητές και τους συμμαθητές τους
  • Μαθαίνουν την έννοια των όρων αυτοεμπιστοσύνη, εμπάθεια και σεβασμός
  • Μαθαίνουν τις θεμιτές αντιδράσεις σχετικά με αυτά τα εγκλήματα
Επιστροφή στην αρχή