Στο περιεχόμενο

Επίπεδο 5-6

Ροή Σχεδιασμού

Εκπαιδευτική ενότητα {} (45 λεπτά)

Θέμα/ Εκπαιδευτική Ανάλυση Χρόνος Βασικό θέμα (Τί;) Δράση/ κοινωνική μορφή Μεθοδολογικές οδηγίες (Πώς αντιδρά κάποιος;) Μέσα/ υλικό
Αναμενόμενη συμπεριφορά μαθητών Δραστηριότητες δασκάλων
Πριν αρχίσει το μάθημα 2-3 λεπτά Παρουσίαση του θέματος Διδασκαλία Θετική αποδοχή του θέματος Παρουσίαση
Επεξήγηση της Διαδικτυακής Παρενόχλησης 10 λεπτά Επεξηγήσεις στον πίνακα
 • Για το σκοπό αυτό σχεδιάζουμε ένα «σύννεφο» και γράφουμε «Διαδικτυακή Παρενόχληση» μέσα σ' αυτό. Οι μαθητές δημιουργούν μια λίστα θεμάτων ύστερα από ελεύθερη συζήτηση.
 • Συζήτηση κατά τη διάρκεια του μαθήματος
 • Σημειώσεις στο πίνακα σχετικά με τη λίστα των θεμάτων
Πιθανές απαντήσεις για θέματα όπως:
προσβολές, απειλές, απομονώσεις, αναξιοπιστία, Internet, κινητά τηλέφωνα, κοινωνικά δίκτυα
Χρήσιμες ερωτήσεις:
→ Που και με ποιά μορφή συνέβη;
 • Πίνακας
 • Έντυπο με πληροφορίες
Διαφορές ματαξύ Παρενόχλησης και Διαδικτυακής Παρενόχλησης 5-10 λεπτά Οι μαθητές συγκρίνουν την Παρενόχληση με την Διαδικτυακή Παρενόχληση Συζήτηση κατά τη διάρκεια του μαθήματος Οι μαθητές αποδεικνύουν ότι έχουν περισσότερη εμπειρία και γνώση από όση υποθέτουν οι δάσκαλοι τους Οι δάσκαλοι δείχνουν κατανόηση στις ιστορίες των μαθητών
Video με παραδείγματα 5-10 λεπτά Το Video για παρακολούθηση
Κατέυθυνση: Να ελέγξετε ότι το Video μπορεί να παρουσιαστεί όποτε χρειάζεται!
Video Οι δάσκαλοι παρουσιάζουν το Video H/Y και προβολέας
Ανάλυση του Video 15 λεπτά Συζήτηση για το περιεχόμενο του Video:
 • Οι θύτες και οι επιπτώσεις, όπως και οι αντιδράσεις που προκύπτουν από την Διαδικτυακή Παρενόχληση
Συζήτηση κατά τη διάρκεια του μαθήματος
 • Καταστάσεις που διαρκούν
 • Απομόνωση, σκέψεις για αυτοκτονία
Κουβεντιάστε για τα συναισθηματικά στοιχεία που προκύπτουν από το Video. Οδηγείστε την κουβέντα σε ερωτήσεις γύρω από θυτες και επιπτώσεις από τη Διαδικτυακή Παρενόχληση σε θύματα και σε φίλους τους. Σημειώσεις στον πίνακα (προαιρετικά)

Εκπαιδευτική ενότητα {} (45 λεπτά)

Θέμα/ Εκπαιδευτική Ανάλυση Χρόνος Βασικό θέμα (Τί;) Δράση/ κοινωνική μορφή Μεθοδολογικές οδηγίες (Πώς αντιδρά κάποιος;) Μέσα/ υλικό
Αναμενόμενη συμπεριφορά μαθητών Δραστηριότητες δασκάλων
Επανάληψη 5 λεπτά Επανάληψη των πιο σημαντικών σημείων του μαθήματος 1 (ιδιαίτερα των ορισμών) Συζήτηση κατά τη διάρκεια του μαθήματος Ενεργός συμμετοχή Ενεργή συμμετοχή
Παρουσιάζονται προσωπικές εμπειρίες των μαθητών 5 λεπτά Προσωπικές εμπειρίες των μαθητών ζητούνται και αναλύονται Συζήτηση κατά τη διάρκεια του μαθήματος Ανασφάλεια και αγωνία κατά τη περιγραφή των ιστοριών τους
 • Μιλήστε για τις συναισθηματικές επιπτώσεις στους μαθητές από τη προβολή του Video.
 • Δείξτε κατανόηση
Προσωπικές εμπειρίες των μαθητών
Φάση επεξεργασίας 1
Αντιδράσεις και εκπαίδευση των θυμάτων και των φίλων τους
20 λεπτά Περιπτώσεις που αφορούν θύματα και φίλους τους (συμμαθητές) και πως αντιδρούν Συζήτηση στη τάξη, η οποία βασίζεται στις ιστορίες που παρουσιάστηκαν Οι μαθητές πρέπει να λάβουν θέση για τα συγκεκριμένα θέματα και να σταθούν δεξιά η αριστερά από ένα σχοινί. Ο δάσκαλος διευθύνει τη διαδικασία με τον καθορισμό των θέσεων:
 • Οι μαθητές πρέπει να αποφασίσουν
 • Οι μαθητές πρέπει να εκφράσουν την άποψη τους
Σχοινί και δηλώσεις
Νομικές Πτυχές 15 λεπτά Οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν τις νόμιμες ενέργειες. Ξεκινήστε με υποθέσεις των μαθητών και στη συνέχεια να τους μάθετε τα «δικαιώματα» και τις «παρατυπίες». Ομαδική εργασία, Πληροφοριακό Δελτίο. Εναλλακτικά μπορείτε να συμβουλευτείτε δικηγόρο.
 • Ανασφάλεια
 • Συμπεράσματα που ξαφνιάζουν
→ Επιτρέπεται αυτό;
Ξεκαθαρίστε τις νόμιμες ερωτήσεις: Ύπαρξη εγκλήματος, δικαίωμα στην ιδιοκτησία φωτογραφιών ή άλλων προσωπικών στοιχείων.
 • Υπάρχουν προκλήσεις με ερωτήσεις γύρο από νόμιμες καταστάσεις.
 • Ο δάσκαλος κατευθύνει την ομαδική εργασία
Διαφάνειες/ projector/ φύλλο εργασίας
→ Αυτή η άσκηση θα συνεχιστεί στο 3. κεφάλαιο

Εκπαιδευτική ενότητα {} (45 λεπτά)

Θέμα/ Εκπαιδευτική Ανάλυση Χρόνος Βασικό θέμα (Τί;) Δράση/ κοινωνική μορφή Μεθοδολογικές οδηγίες (Πώς αντιδρά κάποιος;) Μέσα/ υλικό
Αναμενόμενη συμπεριφορά μαθητών Δραστηριότητες δασκάλων
Νομικές Πτυχές → Η συνέχεια από την άσκηση του 3. κεφαλαίου
15 λεπτά Οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν τις νόμιμες ενέργειες. Ξεκινήστε με υποθέσεις των μαθητών και στη συνέχεια να τους μάθετε τα «δικαιώματα» και τις «παρατυπίες». Ομαδική εργασία, Πληροφοριακό Δελτίο. Εναλλακτικά μπορείτε να συμβουλευτείτε δικηγόρο.
 • Ανασφάλεια
 • Συμπεράσματα που ξαφνιάζουν
→ Επιτρέπεται αυτό;
Ξεκαθαρίστε τις νόμιμες ερωτήσεις: Ύπαρξη εγκλήματος, δικαίωμα στην ιδιοκτησία φωτογραφιών ή άλλων προσωπικών στοιχείων.
 • Υπάρχουν προκλήσεις με ερωτήσεις γύρο από νόμιμες καταστάσεις.
 • Ο δάσκαλος κατευθύνει την ομαδική εργασία
Διαφάνειες/ projector/ φύλλο εργασίας
Video με παραδείγματα 10 λεπτά Ταινία:
 • «Συνδεθείτε - Διαδικτυακή Παρενόχληση μέσω Διαδικτυακής συνομιλίας και κινητού τηλεφώνου»
  http://www.youtube.com/watch?v=eqsM0hSzwMk
Κατέυθυνση: Να ελέγξετε ότι το Video μπορεί να παρουσιαστεί όποτε χρειάζεται!
Video Αγωνία - Αβεβαιότητα Καθοδηγείστε την ανάλυση της ταινίας βάσει των γνώσεων που αποκτήθηκαν Video
Φάση επεξεργασίας 2 15 λεπτά Το περιεχόμενο της ταινίας συζητήται με συγκεκριμένα κριτήρια (συνθήκες, επιπτώσεις, ευκαιρίες για δράσεις εκ μέρους όλων των συμμετεχόντων) Συζήτηση κατά τη διάρκεια του μαθήματος Ενεργός συμμετοχή Να παρακινήσετε τους μαθητές να διατυπώσουν τις απόψεις τους και να κάνουν τις ερωτήσεις τους Πίνακας

Εκπαιδευτική ενότητα {} (45 λεπτά)

Θέμα/ Εκπαιδευτική Ανάλυση Χρόνος Βασικό θέμα (Τί;) Δράση/ κοινωνική μορφή Μεθοδολογικές οδηγίες (Πώς αντιδρά κάποιος;) Μέσα/ υλικό
Αναμενόμενη συμπεριφορά μαθητών Δραστηριότητες δασκάλων
Επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων 20 λεπτά Οι μαθητές εργαζόμενοι σε ομάδες, γράφουν τα πιο σημαντικά σημεία από τα μαθήαμτα που παρακολούθησαν και τα συμπληρώνουν με:
 • τις αντιδράσεις τους για τα θύματα
 • τις αντιδράσεις τους για τους φίλους και συμμαθητές των θυμάτων
 • τη διάθεση που έδειξαν οι δασκάλοι να αντιδράσουν
 • τι διάθεση που έδειξαν οι γονείς να αντιδράσουν
Κυλιόμενη συμμετοχή στις ομάδες
(κάθε ομάδα έχει 3 λεπτά για κάθε άσκηση)
Οι μαθητές συγκεντρώνουν τις μορφές αντιδράσεων που παρουσιάστηκαν και τις καταγράφουν Ο δάσκαλος βοηθά, επαινόντας περιπτώσεις αν χρειαστεί Εγγραφή σε χαρτί
Παρουσίαση 25 λεπτά Οι μαθητές παρουσιάζουν αυτά που έχουν γράψει σχετικά με τις αντιδράσεις των θυμάτων, των φίλων, των δασκάλων και των γονέων Παρουσιάσεις Παρουσιάζονται συγκεκριμένες ιδέες για δράση Ο δάσκαλος βοηθά στη παρουσίαση και στην ανάρτηση των Poster σε εμφανές σημείο μέσα στη τάξη Παρουσιάσεις

Εκπαιδευτική ενότητα {} (45 λεπτά)

Θέμα/ Εκπαιδευτική Ανάλυση Χρόνος Βασικό θέμα (Τί;) Δράση/ κοινωνική μορφή Μεθοδολογικές οδηγίες (Πώς αντιδρά κάποιος;) Μέσα/ υλικό
Αναμενόμενη συμπεριφορά μαθητών Δραστηριότητες δασκάλων
Σύντομη παρουσίαση 10 λεπτά Παρουσίαση των πλέον συμαντικών και εντυπωσιακών σημείων από τα προηγούμενα μαθήματα. Αν παραμένει κάποια ερώτηση αναπάντητη. Συζήτηση κατά τη διάρκεια του μαθήματος Συζήτηση κατά τη διάρκεια του μαθήματος Ενθαρύνει τη συζήτηση με ερωτήσεις
Ανάπτυξη δημιουργικών δράσεων 35 λεπτά Οι μαθητές δημιουργούν μια σειρά ενεργιών εναντίον της Διαδικτυακής Παρενόχλησης που θα εφαρμοστούν στο σχολείο τους. Ομαδική εργασία Συγκεντρώνουν απόψεις που αφορούν την ενεργό συμμετοχή Ο δάσκαλος βοηθά στην υλοποιήση των ιδεών Εγγραφή σε χαρτί

Εκπαιδευτική ενότητα {} (45 λεπτά)

Θέμα/ Εκπαιδευτική Ανάλυση Χρόνος Βασικό θέμα (Τί;) Δράση/ κοινωνική μορφή Μεθοδολογικές οδηγίες (Πώς αντιδρά κάποιος;) Μέσα/ υλικό
Αναμενόμενη συμπεριφορά μαθητών Δραστηριότητες δασκάλων
Παρουσίαση του θέματος στη Διεύθυνση του σχολείου 20 λεπτά Παρουσίαση της σειράς των ενεργειών Παρουσιάσεις Εμπιστευτική παρουσίαση των απόψεων των μαθητών Η διεύθυνση του σχολείου και οι δάσκαλοι εκτιμούν την ποικιλοία των ιδέων που εκφράζουν οι μαθητές Εγγραφή σε χαρτί
Συζήτηση 15 λεπτά Συζήτηση με τη διευθυνση του σχολείου για το τρόπο που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν οι ιδέες
 • Συζήτηση
 • Συζήτηση κατά τη διάρκεια του μαθήματος
Αίτημα των μαθητών προς τη διεύθυνση του σχολείου Οι δάσκαλοι αποφασίζουν με πιο τρόπο θα εφαρμόσουν τις ιδέες των μαθητών στο σχολείο «Εμείς εναντίον της Διαδικτυακής Παρενόχλησης»
Ανατροφοδότηση 10 λεπτά Συμπλήρωση του σχετικού ερωτηματολογίου
 • Κάθε μαθητής λαμβάνει ένα έντυπο με σχόλια
Εργασία ανά μαθητή Διανομή σε κάθε μαθητή του ερωτηματολογίου
Επιστροφή στην αρχή