Στο περιεχόμενο

Οδηγός Συνέντευξης

Οι θέσεις μας

Θεωρητικές Αρχές

Οι εργασιακές μας θέσεις βασίζονται στη θεωρία για συστηματική επεξεργασία των δεδομένων. Επίσης οι κατευθύνσεις που δίδονται, βασίζονται πάνω στην ίδια θεωρία.

Προοπτικές απο αυτού του είδους της προσέγιση

Η κατευθυντήρια αρχή, ότι όλοι οι άνθρωποι ανήκουν στην ίδια ομάδα – πλάισιο που έχετε καθορίσει, ενδεχομένως δεν αφορά συγκεκριμένες συμπεριφορές και εμπειρίες ατόμων με τα οποία συνδιαλέγεστε. Ανάλογα την περίπτωση, εξετάζουμε συγχρόνως δράσεις και αντιδράσεις, ενώ οι σχέσεις μεταξύ τους μπορεί να εντοπιστούν και να ληφθούν υπ όψην. Στη συμβουλευτική αξιολογούμε συγχρόνως τις προσπάθειες εξεύρεσης λύσεις από διαφορετικά σημεία προσέγγισης, έτσι ώστε ο ενδιαφερόμενος να αντιληφθεί με θετικό τρόπο τις συμβουλές και να τις αποδεχθεί. Αυτή η άποψη δεν περιλαμβάνει υπαρκτές ελλείψεις ή αδυναμίες, αλλά προωθεί και προβάλλει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που υπάρχουν.

Πόσο σημαντικός είναι κατά τις συζητήσεις ο προσανατολισμός σε συγκεκριμένα στοιχεία που αφορούν το άτομο που έχετε απένατί σας;

Προσανατολισμός της συζήτησης σε συγκεκριμένα στοιχεία σημαίνει: „Προσπάθεια να φέρεις στην επιφάνεια εσωτερικές δυνάμεις και δυναμικό, καθώς και στοιχεία από το οικογενειακό και το κοινωνικό περιβάλλον.“ (Saleebey 1992:8). Με άλλα λόγια δύναμεις και δυναμικό που προέρχονται είτε από το ίδιο το άτομο, είτε από το εξωτερικό του περιβάλλον. Άλλα χρήσιμα υποστηρικτικά στοιχεία – εργαλεία θα μπορούσαν να αποτελέσουν παράγοντες όπως, η αναφορά σε άτομα από το κοινωνικό του περιβάλλον, η διαχείριση του ελεύθερου χρόνου, ο τρόπος διαχείρισης χρηματικών πόρων κλπ (De Jong und Kim Berg 2003:33f).

Η συμβουλευτική που βασίζεται σε προσανατολισμένη αναζήτηση πληροφοριών, πρέπει να ψάχνει για αντικειμενικά σημεία ώστε να στηρίξει τις διαδικασίες της και να είναι ευαίσθητη στον εντοπισμό σημείων αυτοεκτίμησης και ατομικών ικανοτήτων. Αυτό επιτυγχάνεται με την αποδοχή, τη συνεργασία, την κατανόηση και την αναγνώριση των υπαρκτών ικανοτήτων.

Δώσε την ευκαιρία να δημιουργηθούν νέες προοπτικές και ευκαιρίες και λειτούργησε με τέτοιο τρόπο ώστε να βρεθεί μια λύση. Η εύρεση της λύσης είναι ο σκοπός του „Οδηγού για Interview“ που ακολουθεί.

Επιστροφή στην αρχή