Στο περιεχόμενο

Οδηγός Συνέντευξης

Σχετικά στοιχεία

στοχευμένη ομάδα:
παιδιά και εφήβους από 12 ετών (μαθητές, εκπαιδευόμενοι, νέοι που ψάχνουν για δουλειά)
διάρκεια:
το μέγιστο όριο ανά ομιλία
χρονικά διαστήματα:
ομιλίες περίπου 1 φορά την εβδομάδα μέχρι το τέλος της σύσκεψης
αριθμός συνεδριάσεων:
όπως απαιτείται
Προΰποθέσεις:
κατάλληλοι χώροι για συζητήσεις, πρόσβαση στο διαδίκτυο με υποστήριξη, ατμόσφαιρα δημιουργίας και επικοινωνίας (αναψυκτικά, εξοπλισμός)
Επιστροφή στην αρχή