Στο περιεχόμενο

Οδηγός Συνέντευξης

Βασικές προϋποθέσεις

Οδηγός για Συνεντεύξεις

Για να επικοινωνήσει κάποιος με άτομα που αναζητούν βοήθεια για να βρούν λύση στο πρόβλημα τους, πρέπει να ακολουθήσει συγκεκριμένες οδηγίες και προυποθέσεις.

Οι προυποθέσεις και οι οδηγίες πρέπει να καθορίζουν τις σκέψεις και τις πράξεις μας και να καθοδηγούν τα άτομα που ζήτησαν τη βοήθεια μας, ώστε να αρχίσουν να σκέπτοναι με συγκεκριμένο τρόπο. Σύμφωνα με τους Walter/Peller (2004, σελ. 27-55) υπάρχουν 12 βασικές προϋποθέσεις που οδηγούν στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

 1. Για να επιτύχει η βοήθεια και η υποστήριξη που προσφέρουμε πρέπει να είναι επικεντρωμένη στη λύση του προβλήματος και όχι στο πρόβλημα. Συζητούμε μαζί τους πώς ενεργούν, πώς λυτουργεί αυτό που κάνουν και τι θα πρέπει να κάνουν στο μέλλον.
 2. Να αναφερθούμε σε ενέργιες που έγιναν στο παρελθόν, οι οποίες μπορεί να έδωσαν λύσεις σε προβλήματα.
 3. Επειδή τα πάντα είναι ρευστά, οι αλλαγές είναι αναπόφευκτες, γι αυτό οι ενέργειες που έδιναν λύσεις στο παρελθόν, πιθανόν να μην εφαρμόζονται στο μέλλον. Τίποτα δεν παραμένει ίδιο.
 4. Μικρές αλλαγές που γίνονται βήμα – βήμα οδηγούν σε μεγάλες αλλαγές.
 5. Συνεργαζόμαστε με άτομα που αναζητούν από εμάς βοήθεια, αλλά που είναι διατεθιμένα να συνεργαστούν μαζί μας από μόνα τους και όχι ύστερα από εξωτερική πίεση. Δεν ξεχνάμε ότι εκείνοι πρέπει να έχουν το κίνητρο και εμείς να είμαστε πάντα έτοιμοι να τους βοηθήσουμε.
 6. Οι άνθρωποι έχουν την ικανότητα να λύνουν τα προβλήματά τους. Κάθε άνθρωπος έχει την ικανότητά να κάνει αυτό που χρειάζεται, αρκεί να το θέλει.
 7. Τα άτομα που αναζητούν τη βοήθεια μας, ζούν και ερμηνεύουν με τον δικό τους τρόπο την πραγματηκότητά τους. Μια οποιαδήποτε αλλαγή είναι γ’ αυτούς μια εμπειρία.
 8. Διαφορετικές ερμηνίες σε γεγονότα και καταστάσεις οδηγούν σε διαφορετικές αντιδράσεις.
 9. Τα μηνύματα που δίνω στους άλλους προκαλούν αντίστοιχες αντιδράσεις. Πρέπει να δίνουμε σημασία στις απαντήσεις και τις αντιδράσεις που εισπράττουμε.
 10. Ο άνθρωπος που ζητά τη βοήθεια μας, είναι αυτός που καθορίζει τη ζωή του, τις αλλαγές που θέλει να κάνει και τις ασχολίες με τις οποίες επιθυμεί να ασχοληθεί.
 11. Εάν επιθυμεί να αλλάξει, αυτό θα επηρεάσει την συνολική του κατάσταση.
 12. Η συνεργασία για θεραπευτικούς σκοπούς προϋποθέτει κοινούς στόχους, προθυμία για συνεργασία, καλή προετοιμασία για την επεξεργασία των διαφόρων θεμάτων, σωστή οργάνωση και συγκεκριμένες συμφωνίες που είναι ανάλογες των συνθήκων και των ιδιαιτεροτήτων.

Η θεραπεία/ συνεργασία με βάση τις παραπάνω 12 προϋποθέσεις μπορεί να δημιουργήσει σε μικρό χρονικό διάστημα καλή επικοινωνία με το άτομο που ζητά βοήθεια και αυτό συμβαίνει ακόμα και στις πιό δύσκολες περιπτώσεις.

Επιστροφή στην αρχή