Στο περιεχόμενο

Οδηγός Συνέντευξης

Ερωτηματολόγιο και οι Τεχνικές του

Οι ερωτήσεις που περιέρχονται στο κείμενο που ακολουθεί, δείχνουν με πιό τρόπο αναπτύσεται η διαδικασία αναζήτησης προσωπικών στοιχείων και χαρακτηριστηκών. Σ΄αυτή τη διαδικασία δεν υπάρχουν έτοιμες λύσεις.

Η διαδικασία αρχίζει με συγκεκριμένες χρήσιμες ερωτήσεις που τίθενται σχολαστικά και αντανακλούν τα προβλήματα. Οι ερωτώμενοι αντιδρούν μόλις βρεθούν έξω από το πρόβλημα τους. Οι αναπάντητες ερωτήσεις από τον ερωτώμενο, γίνονται σύντομα σαφείς και συγκεκριμένες πληροφορίες, που βοηθούν να οδογηθεί ο ερωτών. σε συγκεκριμένες ενέργειες και σκέψεις με επιτυχή αποτελέσματα. Τα παραπάνω βασίζονται σε μελέτες των Culley, 2011, σελ. 64-102 και Schmid, 2013, σελ. 8-12.

  • Παράφραση: Σε μερικές περιπτώσεις μια τοποθέτηση εκ μέρους του ερωτόμενου μπορεί να απαναληφθεί με τη μορφή ερώτησης από τον σύμβουλο (αντανάκλαση).
  • Ερωτήστε: Υπάρχει κάτι που χρειάζεται περαιτέρω διευκρίνηση; Πώς ο ερωτόμενος αντιδρά (πως ακούει και πως συμμετέχει;) σε μια συγκεκριμένη ερώτηση. Πως αντιμετοπίζει τον ερωτόντα; Σκυθρωπός, ολιγόλογος, ήρεμος, αντιδρώντας έντονα ή με άλλους τρόπους.
  • Συνοψίστε τη συνομιλία σας χρησιμοποιόντας κυρίως τις εκφράσεις και τα λόγια των ερωτομένων.
  • Βεβαιωθείτε ότι έχετε καταλάβει σωστά όσα διατυπώθηκαν.
  • Κάνετε συγκρίσεις, εντοπίζοντας τις διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις τελευταίες τοποθετήσεις και απόψεις, σε σύγκριση με προηγούμενες συνήθεις τοποθετήσεις.
  • Ενθαρρύνετε τους ερωτόμενους να σας παρουσιάσουν με ενέργειες και πράξεις, τις αιτίες προβλημάτων τους.
  • Κάντε σχόλια της μορφής: «Ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Αυτή η κατάσταση πρέπει να σου δημιουργεί προβλήματα».
  • Κάντε μια υποθετική ερώτηση: Τι θα γινόταν άν ... Εάν μια νεραϊδα ερχόταν στα όνειρά μας και κανόνιζε τα πάντα για σας, ποιά θα ήταν η διαφορά; Αυτή η φαντασίωση για μελλοντικές καταστάσεις, μας αφήνει περιθώρια για αλλαγές και μας οδηγεί σε πιθανά πρωτόγνωρα βήματα.
Επιστροφή στην αρχή