Στο περιεχόμενο

Οδηγός Συνέντευξης

Βιβλιογραφία:

  • Culley, Sue, (2011). Beratung als Prozess. Lehrbuch kommunikativer Fertigkeiten (C. Wolfgang Müller, μεταφρ.) (4.εκδ.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag. (Προτότυπο δημοσιεύτηκε 1991).
  • Doris Ostermann, (2010), Gesundheitscoaching in der Praxis, 2010
  • K. Young, (1998) Caught in the net. Suchtgefahr Internet
  • Peter de Jong und Kim Berg, (2003), Lösungen erfinden, Verlag modernes Lernen; Auflage:
  • John L. Walter, Jane E. Peller (2004): Lösungs-orientierte Kurztherapie, Hrsg. Jürgen Hargens (6. εκδ.), τόμος 9, Εκδ. modernes lernen, Dortmund
Επιστροφή στην αρχή