Iri al enhavo

9-10-jaraĝaj lernejanoj

Planado de instruhoro

La instru-unuo 1 (45 minutoj)

Temo/etapo de instruado Tempa amplekso Celoj Enhavo de lernomaterialo (kio?) Formo Teknikaĵoj/materialoj
Antaŭ komenciĝo de instruado kapti atenton Gluu sur la plankon piedspurojn gvidantajn el koridoro en la klasĉambron.
 • Tamen ne komentu tion. Ekspliko venos nur dum tria instruhoro.
gluaĵoj kun piedspuroj
Enkonduko 15 min
 • enkonduko en la temon
 • veki interesiĝon
Helpe de etaj figuroj prezenti la tipan scenon de ĉikanado.
 • En la mezon de la rondo kreita per seĝoj metu ĉ. 10 etajn figurojn starantajn kune en eta aro, kaj iom malpli proksimen lokigu unu solan figureton (kun malĝoja pozo).
 • Demando por lernantoj: kion vi vidas? Kolektu respondojn kaj kune kun la lernantoj kunligu ilin kun la nocio ĉikano.
 • Ekspliku al la lernantoj, ke hodiaŭ temas pri specifa speco de ĉikano kaj tiun ili nun devos deĉifri.
 • Lernantoj provas el unuopaj, traĵetitaj literoj komponi la esprimon reta ĉikano. Se tio estus tro malfacila por la klaso, ludu anstataŭ tio la Pendumiton.
 • En ĉiu kazo aperu sur la tabulo la esprimo reta ĉikano.
komuna diskuto 10-12 etaj figuroj (ekz. el infana konstruludo)
surgluaj paperetoj sur kiuj troviĝas po unu litero el la esprimo reta ĉikano
Reta ĉikano - pupteatro kun lernantoj (parto 1) 30 min
 • ekhavi imagon pri tio kio estas reta ĉikanado
 • interparolo kun alterno de roloj (viktimo, atakanto, preteriranto...)
 • prezenti teatraĵon ellaboritan en etaj grupoj
 • proponi konkretajn solvojn
Lernantoj ludas sian propran teatraĵon
 • Dividu la klasanojn al 5 grupoj
  • Grupo 1: ĉ. 10 lernantoj
  • Grupo 2: 3-4 lernantoj
  • Grupo 3: 3-4 lernantoj
  • Grupo 4: 3 lernantoj
  • Grupo 5: 3 lernantoj
 • Lernantoj ricevas kartetojn kun la unuopaj scenoj kiujn ili ekzercu.
 • Tempo por ekzercado: ĉ. 15-20 minutoj
Alternarnativo al ludado:
laboro en grupetoj / komuna diskuto manpupoj kaj aliaj bezonataĵoj

La instru-unuo 2 (45 minutoj)

Temo/etapo de instruado Tempa amplekso Celoj Enhavo de lernomaterialo (kio?) Formo Teknikaĵoj/materialoj
Antaŭ komenciĝo de instruado kapti atenton Gluu sur la plankon piedspurojn gvidantajn el koridoro en la klasĉambron.
 • Tamen ne komentu tion. Ekspliko venos nur dum tria instruhoro.
gluaĵoj kun piedspuroj
Reta ĉikano - pupteatro kun lernantoj (parto 2) 30 min
 • ekhavi imagon pri tio kio estas reta ĉikanado
 • interparolo kun alterno de roloj (viktimo, atakanto, preteriranto...)
 • prezenti teatraĵon ellaboritan en etaj grupoj
 • proponi konkretajn solvojn
Lernantoj ludas sian propran teatraĵon
 • Post mallonga ekzercado unu grupo post la alia prezentas sian scenon.
 • Poste la klasanoj diskutas pri tio, kiel sentis sin la unuopaj partoprenantoj kaj kion tiuj povintus fari alimaniere.
laboro en grupetoj / komuna diskuto manpupoj kaj aliaj bezonataĵoj
Kio estas reta ĉikano? 15 min altigi konscion pri la nocio kaj la temo Ekspliko de la nocio helpe de mensomapo kaj de buntaj surgluaj paperetoj
 • Sur la tabulo jam legeblas la esprimo reta ĉikano.
 • Por akiri pli precizan difinon necesas ekspliki al la lernantoj, ke tio, kion ili nun spektis/ludis, estas nomata reta ĉikano = ĉikanado per interreto.
 • Demandu nun pri tio, kion precize tiu esprimo povas signifi kaj ĝustajn nociojn el la respondoj de la lernantoj notu sur la surgluajn paperetojn.
 • interparolo en la rondo
 • ideoserĉado en la rondo kreita per seĝoj
la esprimo reta ĉikano skribita sur la tabulo, surgluaj paperetoj, dika skribilo kaj magnetoj

La instru-unuo 3 (45 minutoj)

Temo/etapo de instruado Tempa amplekso Celoj Enhavo de lernomaterialo (kio?) Formo Teknikaĵoj/materialoj
Antaŭ komenciĝo de instruado kapti atenton Gluu sur la plankon piedspurojn gvidantajn el koridoro en la klasĉambron.
 • Tamen ne komentu tion. Ekspliko venos nur dum tria instruhoro.
gluaĵoj kun piedspuroj
Ripetado 5 min klarigi enhavon de la nocioj Ripeto de la plej gravaj aferoj rilatantaj al la nocio reta ĉikano
 • Demandu la lernantojn pri la plej gravaj aferoj de la lasta instru-unuo, ĉefe tiujn kiuj rilatas al difino de la nocio reta ĉikano
interparolo
Diferenco inter ĉikano kaj reta ĉikano 10 min altigi konscion pri la nova speco de ĉikano kaj pri ĝiaj vastaj sekvoj En kio nun konsistas la diferenco?
 • Klare ekspliku al la lernantoj, kiel la "ordinara" ĉikano diferenciĝas de la interreta, sed ankaŭ kiuj estas iliaj komunaj trajtoj
eksplikado de instruisto
Komune serĉi ekzemplojn 10 min trovi kunligon kun la propra ĉirkaŭaĵo Ni demandas pri ekzempoj de ĉikano kaj/aŭ reta ĉikano:
 • Demandu la lernantojn, ĉu ili jam ion tian mem travivis aŭ ĉu ili konas iun, al kiu tio okazis.
 • Kiel sentis sin tiu persono?
interparolo
La spuroj postlasataj de vi en interreto 20 min veki konscion pri tio kiel oni umas pri la propraj privataj datumoj Pri tio mi atentu en interreto...
 • Parolu nun pri la piedspuroj de la komenco de la leciono. Instigu komparon de ili kun spuroj postlasataj en la reala kaj la virtuala mondoj.
 • Priparolu kun la lernantoj kondutregulojn en interreto kaj notu ilin en la piedspurojn.
grupa priparolo

La instru-unuo 4 (45 minutoj)

Temo/etapo de instruado Tempa amplekso Celoj Enhavo de lernomaterialo (kio?) Formo Teknikaĵoj/materialoj
Neniu ŝanco por reta ĉikano 30 min sumigi rezultojn kaj iliaj utilon por ĉiuj Komuna kunmeto de kondutreguloj en klasĉambro:
 • Sumigu kune kun la lernantoj la plej gravajn novajn sciojn kaj skribu ilin sur la preparitan afiŝon
 • Ĉiujn punktojn gluu sur la afiŝon kun la surskribo Reta ĉikano - tio ne povas okazi ĉe ni!
 • Sekve pendigu la afiŝon en videbla loko en klasĉambro
komuna interparolo / diskuto bunta plakato A2, aspektanta kiel profilo ĉe iu socia reto
Retrokuplado 10-15 min Taksado de la instru-unuo fina interparolo
 • Demandu la lernantojn, ĉu la instruhoro plaĉis al ili, kio estis tre bona kaj kio malpli multe plaĉis al ili.
 • Notu la respondojn en la antaŭpreparitan formularon.
grupa priparolo kopio de demandaro plenigenda de instruisto
Kaze de restanta tempo (didaktika rezervo)
Atentigo: Jena ekzerco ne devas esti taŭga por ĉiu klaso.
Bone pripensu, ĉu viaj klasanoj estas jam sufiĉe maturaj por tiu ĉi ekzerco, ankaŭ ĉu la kolektivo estas taŭga!
La tunelo de ofendo 10-20 min
 • rea eniĝo en la sentojn de la viktimoj, sed ankaŭ de la ĉikanintoj
 • plifortigo de socialaj kompetencoj → sento de respondeco pri aliaj homoj
La tunelo de ofendo:
 • Ni petas lernantojn skribi sur karteton ajnan insulton
 • La lernantoj kreas tunelon, tra kiu paŝos ĉ. 5 volontuloj. La aliaj dume superŝutos ilin per la elektitaj insultoj.
 • Reflektado de la okazaĵo kaj de sentoj
laboro en grupoj kartoj kun glubendo kaj dikaj skribiloj (po unu por ĉiu lernanto)
Reen al komenco