Iri al enhavo

Resumo de la analizo de bezonoj

En ses EU-landoj okazis enketo kies celo estis esplori bezonojn de laboristoj en la kampo de sociala pedagogio. La esploro alportis valorajn informojn pri temo de reta ĉikanado kaj protekto de privataj datumoj. La enketo estis realigita pere de demandilo konsistinta el kaj fermitaj, kaj malfermitaj demandoj. Ĝi koncentriĝis pri pedagogiaj fakuloj aktivaj en la kampo de sociallaboto. Ni eksciis kiujn bezonojn ili havas en la kunteksto de faka agado, kianivelajn sciojn pri la temo ili havas kaj ni interesiĝis ankaŭ pri tio kiuj klerigadformoj estus bonvenaj. Ni demandis ankaŭ pri konceptoj de prevento, diagnozado kaj intervenado kiujn uzas la respondantoj.

En kunteksto de ĉiuj partoprenintaj landoj la kvantec-priskriba analizo montris ke pli ol du tiionoj de pridemanditoj jam estis alparolitaj de homoj serĉantaj helpon. El tio 7 % rekontiĝas kun tiaj kazoj minimume unufoje monate kaj kvarono eĉ ĉiusemajne. Krom tio la rezultoj montras al nesufiĉaj scioj kaj konscio de la celgrupo pri reta ĉikanado kaj kun rilataj problemoj (ekz. sekstekstado). Samtempe montriĝis ke la respondintoj ne sufiĉe konscias pri la temo de protekto de privataj datumoj kaj nur malmulton scias pri ĝi. La respondintoj bonvenigus eblecon de plua kleriĝado.

Konkretaj datumoj pri la reta ĉikanado kaj ĝiaj formoj

Se temas pri unuopaj partoprenintaj landoj, la rezultoj montras jenon: socialaj pedagogoj en ĉiuj landoj sentas sin esti konfrontataj kun la temo reta ĉikano.

Plej ofte renkontiĝas kun reta ĉikano fakuloj el Germanio kaj Slovenio, dum en aliaj landoj plejparto de la respondintoj renkontiĝas kun tia problemo minimume unufoje monate. Duono de respondintoj el Rumanio, Grekio kaj Slovenio konfesas ke ili ne havas sufiĉe da scioj pri la temo, eventuale ke reta ĉikano kaj al ĝi rilatantaj problemoj estas io nekonata por ili.

La respondintoj el Germanio, Slovenio kaj Aŭstrio asertas ke ili konas tiujn ĉi fenomenojn, sed nur malmultaj markis ke bone. La statistiko pri tio, kiujn temojn oni konas, estas en ĉiu lando alia. El la demandoj orientitaj al oferto de plua klerigado tamen rimarkeblas, ke la pridemanditoj havas nesufiĉajn sciojn en ĉiuj temoj (precipe en la ĉikanformoj "happy slapping" kaj "grooming"). Rigardante la rezultojn de la vidpunkto de aĝgrupoj, kun kiuj laboras la pedagogoj, oni povas vidi ke la nombro de infanoj kaj junuloj serĉantaj helpon kreskan kun aĝo (ĉe 18-jaraĝuloj duobla kresko kompare kun 12-jaraj infanoj). Samtempe ankaŭ bezono de plua kleriĝado en la kampo de prevento kaj interveno kreskas.

Konkretaj datumoj pri la protekto kaj sekureco de privataj datumoj

57,3 % indikas ke en laborejo alparolas ilin homoj bezonantaj subtenon rilate al protektado/sekureco de privataj datumoj aŭ al sekureco de sociaj retoj. 40 % el ili renkontiĝas kun tiaj petoj ĉiumonate aŭ eĉ ĉiusemajne. La plej grava ŝajnas esti la demando pri tio, kiujn rajtojn ni posedas en sociaj retoj kaj kiujn rajtojn ni donas al ili. Tamen el la respondoj rezultiĝas ke homoj regule serĉas subtenon rilate al ĉiuj aspektoj de protekto de privatdatumoj. La problemoj kunigitaj kun tiu ĉi temo estas por 30 % tute nekonataj kaj nur 14 % konas ilin bone. Plejmulton de la pridemanditoj interesas la eblo kleriĝi pri agordado de privateco en sociaj retoj.

Preskaŭ duono ŝatus ricevi pli da informoj kaj kvarono bonvenigus trejnadojn pri la temo de rajtoj en interreto. Simile multe oni interesiĝas pri rajtoj ĉe uzado de sociaj retoj. La enket-partoprenintoj esprimis interesiĝon pri ĉiuj temoj kaj estas nur malgrandaj diferencoj en nombroj ĉe la unuopaj subtenformoj. Konceptojn petas ĉ. 20-25 %. Plej multe oni interesiĝas pri informoj, sendepende de temo. Tie ĉi rimarkindas ke - kongrue kun sia (plejparte malsufiĉa) scionivelo - plejmulto petas bazajn ankaŭ pli detalajn informojn pri la temo, malpli multe da homoj petas konkretajn konceptojn kaj trejnadojn. El tio rezultiĝas ke al sociallaboristaj fakuloj mankas fakaj informoj necesaj por ke oni kapablu profesie helpi al klientoj.

Socialaj pedagogoj en la enketo pritaksis siajn konojn de la temo kaj esprimis interesiĝon pri subteno. Krom jena valoraj faktoj la analizo ankaŭ ekigis interesan diskuton kaj pluajn demandojn, kiuj influas la sekvan projektevoluon. En la malfermitaj demandoj la respondintoj esprimis deziron pri pli da subteno en prevento kaj interveno. Krom tio oni indikis ke bonvenas subteno de la politika flanko kaj publika klerigado.

Surbaze de jenaj rezultoj ni povas konkludi ke nuntempe ekzistas bezono de klerigado, scioj kaj konsilado flanke de pedagogoj kaj en lerneja, kaj en sociala kuntekstoj.

Reen al komenco