Į turinį

3-4 klasės

Pamokos planas

Pamoka 1 (45 min.)

Tema/ pamokos dalis Trukmė Tikslai Turinys (Ką?) Veiklos formos Priemonės
Prieš pamoką Sukelti susidomėjimą Sudėkite pėdutes kaip kelio rodykles nuo mokyklos koridoriaus iki klasės
 • Nieko nekomentuokite. Tai aptarsite pamokos eigoje, 3 skyriuje.
Pėdutės iš popieriaus
Įžanga 15 min.
 • Temos pristatymas
 • Sukelti susidomėjimą
Žaislų pagalba pavaizduokite tipišką patyčių sceną
 • Sustatykite kėdes ratu, o rato viduryje sudėkite apie 10 žmogeliukų (žaislų) į vieną vietą, o vieną žmogeliuką padėkite atskirai, kuris atrodytų liūdnas.
 • Paklauskite mokinių: Ką jūs matote? Surinkite mokinių atsakymus ir kartu sugalvokite patyčių apibrėžimą.
 • Paaiškinkite mokiniams, kad šiandien bus kalbama apie “kitokias” patyčias.
 • Mokiniai bando iš atskirų, sumaišytų raidžių sudėti žodžius „Elektroninės patyčios“. Jeigu ši veikla klasei būtų per sudėtinga, tada galima žaisti žaidimą “Kartuvės” .
 • Bet kuriuo atveju lentoje reikia sudėti žodžius „Elektroninės patyčios“
Diskusija pamokoje 10-12 mažų figūrų (pvz. iš žaidimų, lego, playmobile, lėlės)
Atskiros kortelės, ant kurių parašyta po vieną raidę iš žodžių „Elektroninės patyčios“, magnetukai
Elektroninės patyčios – lėlių teatro pjesė, vaidina mokiniai (1dalis) 30 min.
 • Pristatyti elektronines patyčias
 • Supažindinti su įvairiomis rolėmis (auka, kaltininkas, stebėtojas…)
 • Pristatyti kiekvienos grupės spektakliukus
 • Rasti sprendimo būdus
Mokiniai vaidina savo sukurtą lėlių teatro spektaklį
 • Suskirstykite mokinius į 5 grupes
  • Gr.1: apie 10 mokinių
  • Gr.2: apie 3-4 mokinius
  • Gr. 3: apie 3-4 mokinius
  • Gr.4: 3 mokiniai
  • Gr.5: 3 mokiniai
 • Mokiniai gauna po lapelį su savo role, kurią jie turi repetuoti.
 • Repeticijų laikas: apie 15-20 min.
Alternatyva vaidinimui:
Darbas mažose grupėse/diskusija klasėje Lėlės ant rankų ar pirštų, savo gamybos lėlės

Pamoka 2 (45 min.)

Tema/ pamokos dalis Trukmė Tikslai Turinys (Ką?) Veiklos formos Priemonės
Prieš pamoką Sukelti susidomėjimą Sudėkite pėdutes kaip kelio rodykles nuo mokyklos koridoriaus iki klasės
 • Nieko nekomentuokite. Tai aptarsite pamokos eigoje, 3 skyriuje.
Pėdutės iš popieriaus
Elektroninės patyčios – lėlių teatro pjesė, vaidina mokiniai (2dalis) 30 min.
 • Pristatyti elektronines patyčias
 • Supažindinti su įvairiomis rolėmis (auka, kaltininkas, stebėtojas…)
 • Pristatyti kiekvienos grupės spektakliukus
 • Rasti sprendimo būdus
Mokiniai vaidina savo sukurtą lėlių teatro spektaklį
 • Po trumpos repeticijos kiekviena grupė suvaidina savo sceną.
 • Po to klasėje diskutuojama, kaip kiekvienas dalyvis jautėsi, ką būtų galima padaryti kitaip, kaip jie patys elgtųsi tokioje situacijoje.
Darbas mažose grupėse/diskusija klasėje Lėlės ant rankų ar pirštų, savo gamybos lėlės
Kas yra elektroninės patyčios? 15 min. Labiau įsigilinti į temą Paaiškinti sąvokas minčių žemėlapio ir spalvotų magnetinių kortelių pagalba
 • Lentoje jau yra užrašytas žodis „Elektroninės patyčios“.
 • Tam, kad vaikai suprastų sąvoką “Elektroninės patyčios”, jūs turėtumėte jiems paaiškinti, kad tai, ką jie vaidino ar ką matė, ir yra vadinama elektroninėmis patyčiomis.
 • Paklauskite jų, kaip jie tai supranta ir jų mintis užrašykite ant kortelių.
 • Diskusija pamokoje/ diskusija susėdus ratu
 • Minčių lietus susėdus ratu, kortelės dedamos į rato vidurį
Žodis „Elektroninės patyčios“ jau užrašytas lentoje, kortelės, storas markeris ir magnetukai.

Pamoka 3 (45 min.)

Tema/ pamokos dalis Trukmė Tikslai Turinys (Ką?) Veiklos formos Priemonės
Prieš pamoką Sukelti susidomėjimą Sudėkite pėdutes kaip kelio rodykles nuo mokyklos koridoriaus iki klasės
 • Nieko nekomentuokite. Tai aptarsite pamokos eigoje, 3 skyriuje.
Pėdutės iš popieriaus
Pakartojimas 5 min. Įsigilinti į sąvokas Informacijos pakartojimas
 • Paklauskite mokinių, kas jiems buvo svarbiausia
Diskusija pamokoje
Skirtumas tarp tradicinių patyčių ir elektroninių patyčių 10 min. Supažindinti su nauja patyčių rūšimi Kokie yra skirtumai?
 • Grafiškai paaiškinkite mokiniams skirtumus ir panašumus tarp „tradicinių“ patyčių ir elektroninių patyčių.
Mokytojo paaiškinimas
Kartu sugalvoti pavyzdžių 10 min. Susieti su gyvenimiška patirtimi Remiantis pavyzdžiais diskutuoti apie patyčias ir/arba elektronines patyčias:
 • Paklauskite mokinių, ar jie patys ką nors panašaus išgyveno arba pažįsta ką nors, kam tai nutiko.
 • Kaip jis arba ji jautėsi?
Diskusija pamokoje
Tavo pėdsakai internetinėje erdvėje 20 min. Žinojimas, kaip elgtis su savo asmeniniais duomenimis. Į tai internete reikia atkreipti dėmesį...
 • Aptarkite pėdutes, kurias sudėjote pamokos pradžioje. Paprašykite palyginti, kokius pėdsakus mes paliekame realiame ir virtualiame gyvenime.
 • Trumpai aptarkite su mokiniais elgesio taisykles internete ir užrašykite jas ant pėdučių.
Diskusija grupėje

Pamoka 4 (45 min.)

Tema/ pamokos dalis Trukmė Tikslai Turinys (Ką?) Veiklos formos Priemonės
Elektroninės patyčios - tik ne pas mus! 30 min. Apibendrinti rezultatus, pasidalinti informacija su kitais. Kartu mokiniai sukuria klasės taisykles:
 • Kartu su mokiniais apibendrinkite tai, ką jie per pamoką sužinojo, ir užrašykite ant didelio popieriaus lapo.
 • Atskiri teiginiai priklijuojami ant plakato su užrašu: „Elektroninės patyčios – tik ne pas mus“
 • Plakatas pakabinamas matomoje klasės vietoje
Diskusijos grupėse, bendra diskusija Spalvotas A2 formato popieriaus lapas, storas markeris
Grįžtamasis ryšys 10-15 min. Grįžtamojo ryšio pokalbis Grįžtamojo ryšio pokalbis
 • Paklauskite mokinių, kaip jiems patiko pamokos turinys. Kas buvo gerai, kas ne taip gerai pavyko.
 • Atsakymus užrašykite mokiniams skirtoje anketoje.
Diskusija grupėje Grįžtamojo ryšio anketa, kurią turėtų užpildyti mokytojas.
Papildoma užduotis (likus laiko)
Nurodymas: Ši užduotis tinka ne visoms klasėms.
Įsitikinkite, ar ši užduotis jūsų mokiniams yra tinkama.
Įžeidinėjimų tunelis 10-20 min.
 • Įsijautimas į elektroninių patyčių aukos ir kaltininko vaidmenį
 • Socialinių kompetencijų ir atsakomybės jausmo stiprinimas
įžeidinėjimų tunelis
 • Mokinių paprašoma ant kortelių užrašyti po vieną įžeidžiantį žodį.
 • Mokiniai sudaro tunelį, per kurį lenda apie 5 savanoriai mokiniai. Jiems lendant per tunelį, kiti mokiniai sako jiems savo sugalvotus įžeidimus.
 • Aptarti įvykius ir jausmus
Grupinins darbas Pakabinamos kortelės (pvz. su siūlu ar kaspinu), pieštukai (tie kiek mokinių)
Atgal į pradžią