Į turinį

3-4 klasės

Didaktiniai - metodiniai komentarai

Šios pamokos metu kėdės stovi ratu. Taip mokiniai žino, kad „šiandieninė“ tema yra nekasdienė, tačiau svarbi. Pamokos metu mokiniai yra aktyvūs, dalijasi savo asmenine patirtimi, mintimis ir požiūriu. Todėl naudojamos grupinio darbo formos. Pamokos metu jie gali reikšti savo asmeninę patirtį, mintis ir požiūrį. Tai sudaro galimybę bendradarbiauti, diskutuoti, formuojami socialiniai įgūdžiai, tokie kaip gebėjimas dirbti komandoje, konfliktų valdymo kompetencija ir empatija.

1. Įvadas

Žaislų pagalba pavaizduokite tipiškas patyčių scenas.(pvz. Lego ar Playmobil). Sustatykite kėdes ratu, o rato viduryje sudėkite apie 10 žmogeliukų (žaislų) į vieną vietą, o vieną žmogeliuką padėkite atskirai, kuris atrodytų nusiminęs (galite nupiešti lūdną veiduką).

Paklauskite mokinių: Ką jūs matote? Surinkite mokinių atsakymus ir bendrai su jais sugalvokite patyčių sąvoką.

Paaiškinkite mokiniams, kad šiandien kalba eis apie “kitokias” patyčias. Mokiniai bando iš raidžių, kurios sudėtos kėdžių rato viduryje, sudėti žodį ir išsiaiškinti, kokios tais patyčios.

Mokiniai bando iš atskirų, sumaišytų raidžių sudėti žodį „Elektroninės patyčios“. Sudėjus žodžius, pritvirtinkite juos magnetukais prie lentos. Jeigu mokiniams per sunki, tada galima žaisti žaidimą “Kartuvės” (žr.: www.wikipedia.org).

Bet kuriuo atveju lentoje reikia sudėti žodžius „Elektroninės patyčios“.

2. Lėlių teatro pasirodymas

Suskirstykite klasę į 5 grupes:

 • Gr. 1: mažiausiai 10 asmenų : Marija (pagrindinė veikėja), Kasparas / 2-3 draugės (Franciska, Lota, Zuzana)/ Ana / 3-4 kiti bendraklasiai
 • Gr.2: 3-4 asmenys: Marija / 2-3 mergaitės
 • Gr.3: 3 asmenys: Marija/ mama/ Ana
 • Gr.4: 2 asmenys: Marija/ mama
 • Gr.5: 3 asmenys: Marija/ mama/ Ana

Padalinkite atitinkamoms grupėms penkis pjesės veiksmų lapus, taip pat po krepšį su lėlėmis ant rankų ir kitą reikalingą medžiagą (žr. kiekvienos scenos aprašymus).

Nurodymas: Priemonės gali būti pritaikytos taip, kad jas būtų galima perduoti vienas kitam. Labai gerai tinka lėlės ant rankų iš pasakų. Kaip alternatyvą galite naudoti lėles ant pirštų arba nupieštas figūras, pritvirtintas prie lazdelių.

Istorija: Nelemta nuotrauka

Mokytojas garsiai skaito:
Marija yra linksma mergaitė, kuri eina į mokyklą, kuri vadinasi „Man sekasi gerai“ 3-ią arba 4-tą klasę. Ji yra labai gera mokinė ir turi daug draugų, su kuriais mėgsta žaisti. Bet vieną dieną atsitinka kažkas labai nemalonaus ...

Scena 1 - Nesėkminga diena mokykloje

Pasakotojas:
Visi vaikai iš 3a klasės džiaugiasi, nes jiems šiandien nėra matematikos pamokos ir ją pavaduoja visų mėgiama mokytoja ponia Linksmuolė. Oras šiandien yra puikus ir jie eina į mokyklos kiemą. Marija žaidžia su savo draugais kamuoliu, kai atsitinka tai ...

Lėlių aktoriai:

 • Marija ir jos draugės žaidžia kamuoliu. Jos daug juokiasi ir kvailioja.
 • Staiga Marija suklumpa ir krenta veidu į purvą.
 • Visi juokiasi. Tik Ana nesijuokia.
 • Marija verkia.
 • Kasparas išsitraukia mobilųjį telefoną iš kišenės ir nufotografuoja Mariją.
 • Marija bėga į mokyklą nusiprausti.

Tam jums reikės:

 • 7-10 rankų lėlės: Marija, Kasparas, 2-3 draugai ir kiti mokiniai
 • lėkštė su šlapiu smėliu
 • Kamuolys
 • Mobilus telefonas su fotografavimo funkcija

Scena 2 - Pakeliui į namus

Pasakotojas:
Marija yra laiminga, kad pagaliau baigėsi pamokos. Ji nori kuo greičiau grįžti namo ir pamiršti dieną.

Lėlių aktoriai:

 • Marija eina namo. Ir labai džiaugiasi, kad pamokos baigėsi. Ji turi paskambinti mamai ir pranešti, kad jau grįžta namo.
 • Bet kas gi čia, žinutė nuo Kasparo: "Labas verksne. Šiandien atrodei kaip tikra kvailė. Cha cha cha..."
 • O, ne – galvoja sau Marija. Aš visai nepastebėjau, kad Kasparas mane nufotografavo.Na, aš jam parodysiu!
 • Pakeliui ji dar sutinka Franciską ir savo drauges iš 4-tos klasės. Jos tyčiojasi iš Marijos. Marija nesupranta, kas čia vyksta.

Tam jums reikės:

 • 5 lėlės ant rankų: Marija, Franciska ir 2-3 draugės
 • Mobilus telefonas su fotografavimo funkcija

Scena 3 - Pagaliau namuose

Pasakotojas:
Marija pasiklausia mamos, ar ji gali prie kompiuterio, nes nori parašyti savo draugėms ...

Lėlių aktoriai:

 • Marija prieina prie kompiuterio ir atsidaro pokalbių svetainę. Ji nori parašyti Lizai. Bet kas gi čia? Lizos nebėra jos draugų sąraše.
 • Marija nustebusi ieško toliau, bet nei Franciskos, nei Lotės ten taip pat nėra.
 • Marija nuliūsta. Kas gi atsitiko? sako ji.
 • Netikėtai Ana parašo Marijai žinutę : Labas Marija, kaip tau sekasi? Ar viskas gerai?
 • Marija džiaugiasi ir rašo: Aš jaučiuosi neblogai, stengiuosi nebegalvoti apie tai, kas man atsitiko.
 • Ana atsako: Puikiai tave suprantu. Gal eime šiandien suvalgyti ledų?
 • Mielu noru! - rašo Marija. Aš tuoj pas tave ateisiu.
 • Ir atsijungia pokalbių svetainėje.

Tam jums reikės:

 • 2 lėlės ant rankų: Marija, Ana
 • 2 kompiuteriai

Scena 4 - Gal viskas bus gerai?

Pasakotojas:
Marija puikiai praleido laiką. Popietė su Ana buvo nuostabi. Staiga ji vėl prisimena, kad Franciskos ir Lotės nebėra jos draugų sąraše. Kas gi atsitiko? Todėl ji nusprendė įsijungti kompiuterį ir išsiaiškinti.

Lėlių aktoriai:

 • Marija slapčia prisėda prie kompiuterio ir atidaro savo paskyrą mokyklos tinklalapyje.
 • Ir ką gi ji mato? Kasparas išplatino jos nuotrauką.
 • O NE! sako Marija. Dabar visi pamatys jos nuotrauką. Ir ko čia tik nebuvo prirašyta, nuotrauką pakomentavo ir Franciska, ir Lotė. Ten buvo parašyta: Cha cha, pažiūrėkite į jos purviną veidą. ☺Taip tai moksliukei ir reikia...
 • Marija apsiverkia ir uždaro savo paskyrą.
 • Jos mama ateina į kambarį ir klausia, kas atsitiko. Bet Marija sako: Nieko, viskas gerai.

Tam jums reikės:

 • 2 lėlės ant rankų: Marija, mama
 • kompiuterį

Scena 5 - Gal viskas bus gerai?

Pasakotojas:
Marija verkia prieš užmigdama ir vis galvoja apie rytojaus dieną. Kas dabar bus ...

Lėlių aktoriai:

 • Marija atsikelia ir pasižiūri į savo mobilųjį telefoną : O, nauja žinutė mūsų klasės forume. Gal nebus kokios nors pamokos, reikia pažiūrėti, sako Marija.
 • Ji perskaito garsiai: Sveiki, žmonės, prisijunkite prie "bjauriosios Marijos" grupės. Bus linksma, Francis.
 • Marija sėdi ant lovos ir verkia.
 • Jos mama ateina į kambarį. Susirūpinusi ji sako: Marija, papasakok, kas atsitiko.
 • Marija viską papasakoja savo mamai. Staiga kažkas paskambina į duris. Tai – Ana. Ji sako: Marija, manau, kad tai, kas įvyko, yra labai kvaila.

Tam jums reikės:

 • 3 lėlės ant rankų: Marija, mama, Ana
 • Mobilus telefonas su fotografavimo funkcija

Mokiniai gavę lapus su savo žodžiais repetuoja apie 10-15 minučių . Po to kiekviena grupė vaidina savo sceną prieš klasę.

Po kiekvienos scenos padarykite trumpą pertrauką ir aptarkite klasėje, kaip kiekvienas “aktorius“ jautėsi ir ką mokiniai darytų kitaip.

Suvaidinus paskutinę sceną galite mokinių paprašyti sugalvoti vaidinimo pabaigą.

Alternatyva: galite mokiniams parodyti vaizdo filmuką "Kerštas" http://www.sheeplive.eu/ ir aptarti įvykius bei dalyvių jausmus.

3. Sąvokos paaiškinimas

Susiekite žodį patyčias su gyvenimiška patirtimi. Paklauskite mokinių, ar jie ką nors panašaus jau išgyveno arba pažįsta ką nors, kam tai atsitiko. Ant spalvotų kortelių užrašykite jų mintis ir pritvirtinkite korteles prie lentos "minčių lietaus" metodu. Padėkite savo mokiniams sugalvoti paaiškinimus, priminkite apie lėlių spektaklį, kuriame buvo paaiškinta, kas yra elektroninės patyčios.

Elektroninės patyčios, kas tai tiksliai yra?

4. Kuo skiriasi „tiesioginės“ patyčios nuo „elektroninių“

Padalinkite žodžius ELEKTRONINĖS ir PATYČIOS (tiesioginės) brūkšnio pagalba į dvi dalis. Išsiaiškinkite skirtumus tarp elektroninių ir tiesioginių (akis į akį) patyčių. Taip pat nurodykite kas tarp jų bendro.

Patyčios

 • Seniai egzistuoja, abi pusės bendrauja tiesiogiai ("akis į akį")
 • Auka ir kaltininkas yra žinomi
 • Tarp aukos ir kaltininko nėra psichinės ir/ar fizinės pusiausvyros
 • Žino, kas dalyvauja (stebi) patyčias
 • yra "ramybės fazės" .Tai nenuolatinis veiksmas, galima pabūti ramiai (pvz.namuose, toliau nuo mokyklos)
 • Matosi, kaip reaguoja auka

Elektroninės patyčios

 • Pakankamai naujas reiškinys, atsiradęs dėl didžiulės technologijų pažangos
 • Patyčios vyksta ne tiesiogiai, o per modernias komunikacijos priemones (internetą, mobilųjį telefoną)
 • Daug paprasčiau, greičiau ir platesniam ratui perduodama informacija
 • Didelis įtrauktų asmenų (stebėtojų) skaičius
 • Patyčios nesibaigia prie namų durų, bet persekioja nuolat
 • Vieną kartą įkelti duomenys gali būti tinkle išsaugoti visam laikui.
 • Agresorius gali veikti anonimiškai
 • Nematome, kaip reaguoja auka.
 • Auka taip pat nemato kaltininko ir negali spręsti, ar tai buvo padaryta tyčia ar ne

Bendri dalykai

 • Dažniausiai trunka ilgesnį laiką
 • Tyčinis įžeidinėjimas, kompromitavimas, grasinimas
 • Auka ir agresorius dažniausiai pažįsta vienas kitą
 • Paprastai susipykstama dėl menkniekių ir tai perauga į didelį konfliktą (dažniausia to priežastis yra žmonių tarpusavio santykiai)
 • Kaltininkui auka yra priemonė išlaisvinti savo agresiją ("čia aš bosas")
 • Stebėtojai dažniausiai nesikiša, nes bijo patys tapti auka arba jie nežino, kaip reaguoti, mano, kad jų tai neliečia.
 • Galimos pasekmės aukai: bijo eiti į mokyklą, miego sutrikimai, praranda pasitikėjimą savimi, mintys apie savižudybę, savižudybė

Remiantis: www.jugend-und-bildung.de (S. 6-7)

Labai trumpai aptarkite teisinę situaciją savo šalyje. Kaip taisyklė nėra jokio įstatymo, kuris nustatytų baudas elektroninių patyčių atžvilgiu. Tačiau tai nereiškia, kad už tai yra nebaudžiama. Toliau pateikiami įstatymai, pagal kuriuos galima bausti už atskirus nusikaltimus (pvz.: už šantažą).

Teisinė atsakomybė Lietuvoje

Ką sako Lietuvos įstatymai?

Kaip taisyklė nėra jokio įstatymo, kuris nustatytų baudas ELEKTRONINIŲ patyčių atžvilgiu. Tačiau tai nereiškia, kad už tai yra nebaudžiama. Toliau pateikiami įstatymai, pagal kuriuos galima bausti už atskirus nusikaltimus. Todėl iš anksto turi būti paaiškinta, ar patyčios vyksta viešai ar uždaroje erdvėje.

Viešai

 • Vaizdo klipai ir/ arba atvaizdai (nuotraukos) yra paviešinami be savininko leidimo
  → Asmeninių teisių ir teisių į savo atvaizdą pažeidimas.
 • Įžeidimų ir melagingų pasisakymų socialiniuose tinkluose, forumuose platinimas, ir t.t.
  → Kaltinimas dėl šmeižto ar priekabiavimo.

Uždaroje erdvėje

 • Nuolatiniai užgauliojimai/priekabiavimas per elektroninius laiškus, "messenger" žinutės ar SMS
  → baudžiama už persekiojimą.

Bendrai:

Grasinimas, šantažas, ar prievarta yra nusikaltimai! Nesvarbu, kokios priemonės yra naudojamos ir kur tai vyksta, viešai ar uždaroje erdvėje. Apie tokius įvykius turėtumėte pranešti tėvams, mokytojams ir policijai.

Remiantis: www.klicksafe.de

5. Elektroninių patyčių pavyzdžiai

Paprašykite mokinių pateikti informacijos iš savo gyvenimo ar aplinkos. Ar jų klasėje, ar mokykloje yra pasitaikę tokių atvejų?

Paklauskite, kaip tai atitiko, kaip reagavo aplinkiniai, kaip jautėsi dalyviai. Bet būkite atsargūs, mokiniai dar labai jauni, todėl neišgąsdinkite jų.

6. Įžeidinėjimų tunelis (tik turint papildomo laiko)

Mokiniams yra pasiūloma ant kortelės užrašyti po vieną įžeidžiantį žodį. Mokiniai sudaro tunelį, per kurį lenda apie 5 savanoriai mokiniai. Jiems lendant per tunelį, kiti mokiniai sako jiems savo sugalvotus įžeidimus ir užkabina korteles su įžeidžiančiais žodžiais.

Pasibaigus žaidimui paklauskite jų, kaip šie penki savanoriai jautėsi ir kaip jautėsi "agresoriai".

7. Tavo pėdsakai internetinėje erdvėje

Prisiminkite pėdutes, kurias išdėliojote pamokos pradžioje. Paprašykite palyginti, kokius pėdsakus mes paliekame realiame ir virtualiame gyvenime → visi pėdsakai išlieka, juos sunku ištrinti!

Trumpai aptarkite su mokiniais elgesio taisykles internete. Į ką reikia atkreipti dėmesį, kai prašoma įvesti asmeninius duomenis, įkeliant nuotraukas.

8. Sukurti klasės elgesio taisykles

Visi kartu sukurkite klasės elgesio taisykles, kurios pamokos pabaigoje yra iškabinamos klasėje matomoje vietoje. Kėdžių rato viduryje ant stalo padėkite plakatą su užrašu „Elektroninės patyčios – tik ne pas mus!‘. Apibendrinkite svarbiausią informaciją ir užrašykite ją plakate. Galiausiai duokite visiems mokiniams pasirašyti ant plakato ir pasikabinkite jį klasėje.

„Elektroninės patyčios – tik ne pas mus!‘

Klasės nuotrauka

Aš esu už tai:

 • Mokinių vardai
 • Mokinių vardai
 • ...

3a klasė

Pradinė mokykla

Su savo asmeniniais duomenimis mes elgiamės atsargiai!

 • Mano duomenys (adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas) priklauso tik man
 • Aš nekelsiu į internetą jokių nuotraukų, dėl kurių gali būti gėda.
 • Elektroninėje erdvėje draugauju tik su tais, kuriuos aš pažįstu realiame gyvenime

Elektroninės patyčios - mes prieš!

 • Mes elgiamės vienas su kitu draugiškai ir pagarbiai!
 • Jeigu elektroninėje erdvėje yra iš ko nors tyčiojamasi, mes jam/jai padėsime...

9. Grįžtamojo ryšio anketa

Pamokos pabaigoje grįžtamasis ryšys (refleksija) apie pamokos eigą yra labai svarbus. Užduokite mokiniams klausimus iš anketos ir užrašykite jų atsakymus.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

© 2018 cyberhelp.eu | Impressum

Atgal į pradžią