Mergi la conținut

Pentru clasele 5-6

Planul lecţiei

Lecţia 1 (45 min.)

Tema/ Predarea Durata Conţinuturi (ce transmitem?) Forma socială Sfaturi metodice ( cine şi cum trebuie să activeze) mass-media/ materiale
Reacţia aşteptată la elevi Activităţile cadrului didactic
Înaintea începerii lecţiei 2-3 min. Prezentarea temei Predare frontală Receptarea pozitivă până la emoţională a unei teme de actualitate Prezentarea
Explicarea noţiunii de hărţuire în spaţiul virtual 10 min. Explicarea noţiunii cu ajutorul unei imagini pe tablă
 • Pentru aceasta se va desena un nor pe tablă, în care se va trece noţiunea hărţuire în spaţiul virtual. Elevii concep un Mind-Map cu ajutorul unui Brainstorming.
 • Discuţie cu clasa
 • Imagine pe tablă/ Mind-Map/ Brainstorming
Răspunsuri posibile:
a jigni, a ameninţa, a izola, a umili, internetul, celularul/ smartphone, a posta poze/ video-uri, reţele de socializare
Întrebări ajutătoare:
→ Unde şi cum se intâmplă?
 • tablă
 • eventual o fişă cu informaţii
Diferenţa dintre hărţuire <> hărţuire în spaţiul virtual 5-10 min. Elevii compară hărţuirea clasică (face to face) cu cea în spaţiul virtual şi găsesc diferenţele Discuţie cu clasa Elevii cunosc mai multe exemple şi detalii ale fenomenului decât ar fi crezut cadrul didactic Cadrul didactic ascultă cu empatie relatările elevilor
Film ca exemplu 5-10 min. Toţi urmăresc un video ca exemplu:
Sfat: Verificaţi în prealabil dacă videoclipul mai este de actualitate - s-ar putea ca filmuleţul propus să nu mai fie accesibil online!
un video Cadrul didactic arată video-ul calculator, proiector, videoclip
analiza filmului 15 min. Prelucrarea conţinutului filmului:
 • Ce declanşează fenomenul de hărţuire în spaţiul virtual, care sunt urmările şi reacţiile celor implicaţi
Discuţie cu clasa
 • jigniri constante
 • izolarea, gânduri de suicid
Evidenţierea laturii emoţionale ale filmului. Conducerea discuţiei prin întrebări punctuale despre cauzele, consecinţele şi reacţiile provocate de hărţuirea în spaţiul virtual atât la victime şi bystander-i/ martori. eventual scris pe tablă

Lecţia 2 (45 min.)

Tema/ Predarea Durata Conţinuturi (ce transmitem?) Forma socială Sfaturi metodice ( cine şi cum trebuie să activeze) mass-media/ materiale
Reacţia aşteptată la elevi Activităţile cadrului didactic
Recapitulare 5 min. Recapitularea celor mai importante idei din I. unitate ( mai ales explicarea noţiunii) Discuţie cu clasa participare activă Conducerea discuţiei cu întrebări punctuale
propriile experienţe ale elevilor 5 min. Elevii sunt întrebaţi despre propriile experienţe şi rugaţi să detalieze acele întâmplări Discuţie cu clasa Emoţionalitate şi nesiguranţă, disponibilitate mare de a povesti
 • Accentuarea laturii emoţionale a filmului
 • Medierea empatiei
experienţele proprii ale elevilor
Faza de pregătire 1
Dezvoltarea capacităţilor de acţionare a celor implicaţi şi a martorilor (bystander)
20 min. Se găsesc împreună posibilităţi de reacţionare pentru implicaţi şi pentru bystanderi (colegi) Discuţie în picioare cu ajutorul afirmaţiilor elevilor Elevii trbuie să se poziţioneze în spaţiu în funcţie de părerea lor ( alegând partea stângă sau dreaptă a frânghiei) Cadrul didactic introduce cu ajutorul afirmaţiilor următorul procedeu:
 • Elevii trebuie să se decidă
 • Elevii trebuie să-şi exprime opinia
O frânghie şi unele afirmaţii
Aspecte juridice 15 min. elevii trebuie să afle care sunt aspectele legale ale problemei. Prima dată prin presupuneri, apoi prin citirea drepturilor şi a încălcării lor. munca pe echipe, fişă, alternativ: o juristă răspunde la întrebări.
 • nesiguranţa, nerecunoaştrea unei fapte rele
 • constatări uluitoare
→ Este permis acest lucru?
Lămurirea întrebărilor legate de aspectele juridice: ce este o infracţiune, dreptul la imaginea personală etc.
 • Prin lămurirea aspectelor juridice se intensifică discuţia în clasă
 • Cadrul didactic conduce munca pe echipe
folie / proiector / fişă
→ acest exerciţiu va fi continuat în unitatea a treia

Lecţia 3 (45 min.)

Tema/ Predarea Durata Conţinuturi (ce transmitem?) Forma socială Sfaturi metodice ( cine şi cum trebuie să activeze) mass-media/ materiale
Reacţia aşteptată la elevi Activităţile cadrului didactic
Aspecte juridice → continuarea exerciţiului din unitatea a doua
15 min. elevii trebuie să afle care sunt aspectele legale ale problemei. Prima dată prin presupuneri, apoi prin citirea drepturilor şi a încălcării lor. munca pe echipe, fişă, alternativ: o juristă răspunde la întrebări.
 • nesiguranţa, nerecunoaştrea unei fapte rele
 • constatări uluitoare
→ Este permis acest lucru?
Lămurirea întrebărilor legate de aspectele juridice: ce este o infracţiune, dreptul la imaginea personală etc.
 • Prin lămurirea aspectelor juridice se intensifică discuţia în clasă
 • Cadrul didactic conduce munca pe echipe
folie / proiector / fişă
Film ca exemplu 10 min. filmul: Sfat: Verificaţi în prealabil dacă videoclipul mai este de actualitate - s-ar putea ca filmuleţul propus să nu mai fie accesibil online! un video se simte atacat - nesigur Începe o analiză a filmului cu ajutorul cunoştiinţelor acumulate până atunci video
Faza de pregătire 2 15 min. Conţinutul fimului va fi discutat după următoarele criterii: urmări, repercusiuni, variante unor reacţii ale celor implicaţi) Discuţie cu clasa participare activă Încurajarea elevilor la susţinerea părerilor şi presupunerilor tablă

Lecţia 4 (45 min.)

Tema/ Predarea Durata Conţinuturi (ce transmitem?) Forma socială Sfaturi metodice ( cine şi cum trebuie să activeze) mass-media/ materiale
Reacţia aşteptată la elevi Activităţile cadrului didactic
Garantarea rezultatului 20 min. Elevii îşi notează pe grupe cele mai importante rezultate în urma discuţiilor şi le completează:
 • Posibile moduri de a reacţiona pentru implicaţi
 • Posibile moduri de a reacţiona pentru bystanderi/ martori colegi
 • Cerinţe legate de comportamentul cadrelor didactice
 • Cerinţe legate de comportamentul părinţilor
Muncă pe grupe prin rotaţie
( fiecare grup se duce la un afiş/ un exerciţiu şi are 3 minute la dispoziţie pentru a îndeplini sarcina)
Elevii adună în scris pe afişele pregătite posibile acţiuni în cazul unei hărţuiri în spaţiul virtual Cadrul didactic ajută elevii în căutarea rezultatelor elaborate până atunci în clasă afişe
prezentare 25 min. Elevii prezintă concluziile grupului referitoare la comportamentul adecvat al celor implicaţi, al bystander-ilor, al profesorilor şi al părinţilor Prezentările Se prezintă moduri concrete de reacţie Cadrul didactic conduce prezentările şi sfătuieşte elevii să-şi expună planşele în sala de clasă Prezentările

Lecţia 5 (45 min.)

Tema/ Predarea Durata Conţinuturi (ce transmitem?) Forma socială Sfaturi metodice ( cine şi cum trebuie să activeze) mass-media/ materiale
Reacţia aşteptată la elevi Activităţile cadrului didactic
O scurtă reflectare asupra celor zise 10 min. Rezumarea celor mai importante idei expuse în toate unităţile didactice de până atunci. Lucrurile încă nelămurite vor fi explicate. Discuţie cu clasa participare activă impulsionează discuţia cu ajutorul unor întrebări
Dezvoltarea creativă a modului de a acţiona 35 min. Elevii iniţiază în şcoală o atitudine împotriva hărţuirii în spaţiul virtual Muncă pe grupe Se adună idei - participare activă Cadrul didactic sprijină ideile afişe

Lecţia 6 (45 min.)

Tema/ Predarea Durata Conţinuturi (ce transmitem?) Forma socială Sfaturi metodice ( cine şi cum trebuie să activeze) mass-media/ materiale
Reacţia aşteptată la elevi Activităţile cadrului didactic
Prezentarea rezultatelor în faţa conducerii şcolii 20 min. Prezentarea fazei creative Prezentările Elevii prezintă cu convingere ideile lor Atât cadrul didactic, cât şi conducerea şcolii apreciază diversitatea ideilor prezentate afişe
discuţie 15 min. discuţie cu conducerea şcolii pentru puerea în practică a unor idei
 • discuţie
 • Discuţie cu clasa
Cerinţele elevilor la adresa conducerii şcolii Cadrul didactic se ocupă de întâlnirile necesare pentru promovarea ideilor în şcoală "Noi împotriva hărţuirii în spaţiul virtual"
Evaluarea/Feedback 10 min. Completarea fişelor de evaluare
 • Fiecare elev primeşte o fişă de evaluare
muncă individuală Copii ale fişelor de evaluare pentru fiecare elev
Înapoi la start