Späť na obsah

3. – 4. ročník

Vyučovacie ciele

Žiaci

  • ...sa naučia vnímať tému kyberšikany.
  • ...porozumejú pojmu kyberšikana.
  • ...spoznajú rozličné formy kyberšikany.
  • ...sa naučia vypracovať postupy a rady, ako predchádzať kyberšikane, príp. ako sa jej brániť.
  • ...sa naučia zodpovedne narábať so svojimi a cudzími osobnými údajmi na internete.
Späť na začiatok