Späť na obsah

3. – 4. ročník

Metodické poznámky

Na túto vyučovaciu jednotku odporúčame usporiadať stoličky do kruhu. To bude pre žiakov signál, že dnešná téma nepatrí k tým, ktorým sa bežne venujeme na vyučovaní, a bude mať tak pre nich vyššiu hodnotu. Táto vyučovacia jednotka je postavená najmä na aktívnej práci žiakov. Učiteľ nepredloží žiakom všetko učivo, ale žiaci ho budú spoluvytvárať svojou aktívnou účasťou. Počas hodiny budú môcť neustále prispievať svojimi vlastnými skúsenosťami, myšlienkami a názormi. Forma organizovanej spolupráce a opakujúce sa diskusie tiež podporujú rozvíjanie sociálnych zručností, akými sú schopnosť pracovať v tíme, riešiť konflikty a empatia.

1. Úvod do témy

Na začiatku hodiny znázornite za pomoci malých figúrok (napr. z lega či inej stavebnice) typickú scénu šikanovania. Doprostred kruhu zo stoličiek umiestnite asi 10 malých figúrok usporiadaných do hlúčika. Trocha ďalej umiestnite jednu osamotenú figúrku, ktorá má smutný postoj a pokiaľ možno sa aj tvári smutno (tvár na ňu môžete aj sami domaľovať).

Začnite tým, že sa žiakov spýtate, čo vidia uprostred kruhu. Zozbierajte rozličné odpovede a nasmerujte ich prípadne na pocity osamotenej figúrky. V prípade, že žiaci neprídu na pojem šikana sami, skúste ich naň naviesť pomocou cielených otázok.

Následne im vysvetlite, že dnes pôjde o špecifický typ šikany, ktorý teraz budú musieť vylúštiť. Na tento účel porozhadzujte doprostred kruhu jednotlivé písmenká slova kyberšikana.

Nechajte žiakov, aby sa pokúsili poskladať hľadané slovo. V prípade potreby im pomôžte. Potom, čo žiaci hádanku vylúštia, pripevnite písmená na magnetickú tabuľu. Ak by to bola pre triedu príliš náročná úloha, zahrajte sa namiesto toho hru Obesenec (viď: www.wikipedia.org).

V každom prípade by sa malo na tabuli objaviť slovo kyberšikana.

2. Bábkové divadlo

Rozdeľte triedu do 5 skupín:

 • Skupina 1: min. 10 osôb: Mária (hlavná postava) / Gašpar / 2-3 priateľky (Hanka, Miška, Zuzka) / Anna / 3-4 ďalší žiaci
 • Skupina 2: 3-4 osoby: Mária/2-3 dievčatá
 • Skupina 3: 3 osoby: Mária/mama/Anna
 • Skupina 4: 2 osoby: Mária/mama
 • Skupina 5: 3 osoby: Mária/mama/Anna

Potom rozdeľte 5 nasledovných lístkov so scénkami jednotlivým skupinám, takisto im prideľte košíky s príslušným počtom bábok a s potrebným materiálom (viď popis v každej scénke).

Poznámka: Postavy príbehu si môžete prispôsobiť podľa toho, aké bábky máte k dispozícii. Dobre sa hodia napríklad maňušky rozprávkových postáv. Alebo môžete použiť bábky na prsty či maľované figúrky, ktoré pripevníte na paličky.

Príbeh: Prekliata fotografia!

Predčíta učiteľ:
Mária je veselé dievčatko, ktoré chodí do 3./4. tiredy školy "Mám sa dobre". Je veľmi dobrá žiačka a má veľa kamarátov, s ktorými sa rada hrá. Jedného dňa sa však stane niečo veľmi hlúpe...

Scéna 1 - Taký hlúpy deň v škole

Rozprávač:
Všetci z triedy 3A sa radujú. Dnes im odpadla matematika a zastupuje obľúbená učiteľka pani Veselá. A pretože je dnes pekné počasie, idú von na školský dvor. Mária si práve s kamarátmi hádzala loptu, keď sa to stalo...

Bábkari:

 • Mária a jej kamarátky sa hrajú s loptou. Smejú sa, pobehujú okolo a jašia sa.
 • Zrazu sa Mária potkne a spadne tvárou do veľkej kaluže.
 • Všetci sa smejú, iba Anna nie.
 • Mária sa rozplače.
 • Gašpar vytiahne z tašky svoj mobil a Máriu vyfotí.
 • Mária vbehne do školy, aby si umyla tvár.

Potrebujeme na to:

 • 7-10 bábok: Mária, Gašpar, 2-3 kamaráti a ďalší žiaci
 • tanier s mokrým pieskom
 • lopta na hranie
 • mobil s fotoaparátom

Scéna 2 - Na ceste domov

Rozprávač:
Mária je šťastná, že má školský deň už za sebou. Teraz rýchlo domov, myslí si, a na celý deň zabudnúť.

Bábkari:

 • Mária kráča domov. A veľmi sa teší, že je už koniec vyučovania. Ešte rýchlo zavolať mamičke, že som už na ceste.
 • Ale čo to, esemeska od Gašpara: Čau ufňukanec. Dnes si vyzerala strašne hlúpo hahaha...
 • Och, to nie, hovorí si Mária. Vôbec som si nevšimla, že to Gašpar celé vyfotil. Veď počkaj, ja ti ukážem!
 • Cestou stretne ešte Hanku a jej kamarátky zo štvrtej triedy. Tie sa jej všetky hlúpo smejú. Mária nechápe, čo to s nimi je.

Potrebujeme na to:

 • 5 bábok: Mária, Hanka a 2-3 kamarátky
 • mobil s fotoaparátom

Scéna 3 - Konečne doma

Rozprávač:
Mária sa spýta mamy, či si smie zapnúť počítač, aby si popísala s kamarátkami...

Bábkari:

 • Mária ide k počítaču a otvorí čet. Najskôr chce napísať Lucke. Ale čo to? Lucka už nie je na jej zozname kontaktov.
 • Mária v panike hľadá ďalej, ale nemôže nájsť ani Lenku a Mišku.
 • Mária je smutná. Čo sa to deje? premýšľa.
 • Zrazu príde Márii správa od Anny: Ahoj, Mária, ako sa máš? Je všetko v poriadku?
 • Mária sa poteší a píše: Mám sa celkom fajn. Pokúšam sa už nemyslieť na to, čo sa stalo.
 • Anna odpovedá: To si viem predstaviť. Zájdeme dnes ešte na zmrzlinu?
 • Áno, veľmi rada! odpíše Mária. Hneď prídem k vám.
 • A odhlási sa z četu.

Potrebujeme na to:

 • 2 bábky: Mária, Anna
 • 2 počítače

Scéna 4 - Skončí sa ten strašný deň nakoniec predsa len dobre?

Rozprávač:
Mária je nadšená. Popoludnie s Annou bolo skvelé. Potom si však spomenie na to, že Lenka a Miška už neboli na čete. Čo sa to deje? Musím ešte raz na počítač, myslí si Mária...

Bábkari:

 • Mária sa potajomky prikradne k počítaču a otvorí svoj profil na žiackej sieti na stránke školy.
 • Ale čo tu nezbadá! Gašpar všade ponahrával tú dnešnú fotografiu.
 • OCH NIE! zvolá Mária. Teraz to uvidia všetci. A aké sprosté veci tam všetci popísali, dokonca aj Lenka a Miška. Tu stojí: Haha! Pozrite na ten škaredý ksicht od bahna ☺ To má za to, bifľoška jedna!
 • Mária sa horko rozplače a rýchlo sa znovu odhlási.
 • Do izby práve vojde jej mama a pýta sa, čo sa stalo. Mária však povie: Nič, všetko je v pohode.

Potrebujeme na to:

 • 2 bábky: Mária, mama
 • počítač

Scéna 5 - Nasledujúce ráno

Rozprávač:
Mária plače, až kým nezaspí a musí pritom neustále myslieť na zajtrajšok. To zas bude...

Bábkari:

 • Mária vstane a pozrie na mobil: Och, jedna nová správa na triednom čete. Možno dnes odpadá nejaká hodina. Hneď sa pozriem, povie si Mária.
 • Nahlas predčíta: Hej, ľudia, pridajte sa do skupiny "Mária má škaredý ksicht od bahna". Bude sranda. Hanka
 • Mária sedí na posteli a plače.
 • Tu príde do izby jej mama. Ustaraná povie: Majka, teraz mi rozpovedz, čo ťa trápi!
 • Mária mame všetko porozpráva. Vtom niekto zazvoní a pri dverách stojí Anna: Mária, podľa mňa je to strašne hlúpe, čo sa tu deje...

Potrebujeme na to:

 • 3 bábky: Mária, mama, Anna
 • mobil s fotoaparátom

Potom, čo žiaci dostanú lístok so svojou scénkou, majú 10-15 minút čas na jej nacvičenie. Následne jedna skupina za druhou zahrá svoju scénku pred zvyškom triedy.

Po každej scénke urobte krátku prestávku a porozprávajte sa o tom, ako sa jednotlivé postavy cítili a čo by mohli urobiť inak.

Po poslednej scénke môžete žiakov vyzvať, aby bábkovú hru dohrali do konca, alebo o konci hry diskutovali.

Alternatíva: namiesto bábkového divadla si môžete pozrieť video "Pomsta" na http://www.sheeplive.eu/ a porozprávať sa následne o tom, čo sa vo videu udialo a ako sa cítili jednotliví zúčastnení.

3. Vymedzenie pojmu

Popíšte spolu so žiakmi pojem kyberšikana. Najskôr spolu zozbierajte pojmy, ktoré sa viažu k tejto téme. Tie potom napíšte na pestrofarebné samolepiace papieriky a vytvorte z nich na tabuli myšlienkovú mapu. Zadajte žiakom úlohu čo najlepšie popísať jednotlivé pojmy, pričom si budú pomáhať bábkovým divadlom.

Kyberšikana, čo to vlastne je?

4. Rozdiel medzi šikanou a kyberšikanou

Následne slovo kyberšikana rozdeľte zvislou čiarou na časti KYBER a ŠIKANA. Vysvetlite teraz rozdiely mezi pojmami šikana a kyberšikana. Vymenujte aj spoločné črty.

Šikana

 • existovala vždy, ale tu stáli obe strany proti sebe (tvárou v tvár)
 • obeť a agresor sú jasne definovaní
 • Medzi obeťou a agresorom vzniká fyzická a/alebo psychická nerovnováha
 • okruh zapojených osôb je obmedzený
 • sú tu "oddychové prestávky" (napr. doma, mimo školy)
 • reakcie obete možno vidieť priamo

Kyberšikana

 • pomerne nový jav, podmienený prudkým rozmachom nových médií
 • šikana neprebieha tvárou v tvár, ale cez moderné komunikačné prostriedky (internet alebo mobil)
 • skutočne jednoduché, rýchle a rozsiahle šírenie informácií
 • nemáme prehľad o tom, koľko osôb je do šikany zapojených
 • nekončí pred dverami domu, ale prenasleduje obeť až k posteli
 • údaje, ktoré raz dáme na internet, tam môžu zostať uložené natrvalo
 • agresor môže konať anonymne
 • reakcie obete nevidíme priamo
 • obeť tiež nevidí agresora, preto nemôže posúdiť, či sa za tým všetkým neskrýva iba omyl (napr. keď páchateľ nemal v úmysle vyvolať poslanou fotografiou záplavu komentárov)

Spoločné črty

 • trvá dlhší čas
 • väčšinou úmyselné urážanie, odhaľovanie súkromných informácií, vyhrážanie sa atď.
 • obeť a agresor sa často poznajú
 • z počiatočného sporu sa spravidla vyvinie vážnejší problém (nezriedka bývajú základom medziľudské konflikty/rozdiely)
 • pre páchateľa predstavuje jeho obeť ventil na uvoľnenie agresivity ("ja som tu šéf")
 • prizerajúci sa často nezasiahnu zo strachu, že sa sami stanú obeťou, alebo nevedia, ako by mali reagovať, alebo sa necítia byť zúčastnení (hľadia preč)
 • možné následky pre obeť: strach chodiť do školy, poruchy spánku, znížené sebavedomie, myšlienky a príp. aj pokus o samovraždu

Nadväzuje na: www.jugend-und-bildung.de (S. 6-7)

Podľa potreby prediskutujte stručne situáciu vo svojej krajine z právneho hľadiska. Spravidla neexistuje zákon, podľa ktorého by vyslovene kyberšikana bola trestným činom. Niektoré aspekty kyberšikany však môžu byť trestné podľa iných zákonov (napr. vydieranie).

Právny stav v Nemecku (všeobecné informácie):

Čo hovoria nemecké zákony?

V súčasnosti ešte neexistuje žiadny zákon, podľa ktorého by kyberšikana bola trestným činom. To však neznamená, že takéto konanie nemá právne dôsledky. Na jednotlivé prejavy rôznych foriem kyberšikanovania možno uplatniť právne normy. Musí byť však vopred vyjasnené, či šikanovanie prebiehalo verejne alebo nie.

verejne

 • zverejňovanie videí a/alebo fototrafií bez súhlasu dotknutej osoby
  → porušovanie osobnostných práv a práva na ochranu podobizne
 • urážanie alebo šírenie klamstiev na sociálnych sieťach, diskusných fórach atď.
  → uplatniť si nárok na to, aby sa iná osoba zdržala určitého konania, alebo podať trestné oznámenie za ohováranie/očierňovanie

neverejne

 • neustále urážanie/obťažovanie cez e-mail, čet alebo esemesky
  → tu sa môže za určitých okolností uplatniť zákon na ochranu proti prenasledovaniu

Vo všeobecnosti platí:

Vyhrážanie sa, vydieranie či nátlak sú trestné činy! To, cez aký komunikačný prostriedok boli spáchané a či išlo o čin spáchaný verejne alebo neverejne, tu nehrá žiadnu úlohu. Takéto prípady treba okamžite hlásiť rodičom, učiteľom a príp. aj polícii.

Nadväzuje na: www.klicksafe.de

5. Príklady kyberšikany

Spýtajte sa žiakov, či poznajú príklady zo svojho najbližšieho okolia. Máte medzi svojmi kamarátmi/známymi niekoho takého (napr. v triede, v škole)?

Prejdite potom k príhode, reakcii okolia a pocitom zúčastnených. Buďte však opatrní, žiaci sú ešte veľmi malí. Nevystrašte ich.

6. Tunel urážok (iba ak zvýši čas)

Na tento účel požiadame žiakov, aby napísali na kartičku (na ktorej je nalepená páska) ľubovoľnú nadávku. Potom, čo všetci dopíšu svoje slovo, utvoria všetci v triede (až na 5 dobrovoľníkov) tunel. Na povel učiteľa prejdú piati dobrovoľníci týmto tunelom s rukami vystretými dopredu a ostatní ich pritom zasýpajú zvolenými vulgarizmami a polepia ich kartičkami.

Po tomto cvičení premýšľajte so svojimi žiakmi o tom, čo sa v cvičení dialo. Najskôr sa spýtajte piatich dobrovoľníkov, ako sa počas scény cítili, potom aj "páchateľov".

7. Stopy, ktoré zanechávaš na internete

Zaveďte teraz reč na odtlačky nôh zo začiatku hodiny. Spýtajte sa, čo by mohli znamenať. Naveďte žiakov na porovnanie stôp v reálnom svete so stopami, ktoré zanechávame vo virtuálnom svete. → v oboch prípadoch po nás ostávajú stopy, ktoré sa občas len veľmi ťažko odstraňujú!

V súvislosti s tým prediskutujte pravidlá správania na internete. Na čo by sme si mali dávať pozor, keď od nás niekto pýta osobné údaje, keď nahrávame na internet fotografie atď.

8. Stanoviť pravidlá v triede

Zostavte spoločne pravidlá správania v triede, ktoré na konci hodiny vyvesíte na viditeľné miesto. Položte predpripravený plagát (pozri nižšie) s nadpisom Kyberšikana - nám sa to stať nemôže! na stôl doprostred kruhu. Zhrňte spolu so žiakmi najdôležitejšie poznatky z hodiny a napíšte ich na plagát. Na konci hodiny dajte plagát všetkým žiakom podpísať a spolu ho vyveste v triede.

Kyberšikana - nám sa to stať nemôže!

Fotografia triedy

Pripájam sa:

 • Meno žiaka
 • Meno žiaka
 • ...

Trieda 3A

Základná škola ............

So svojimi osobnými údajmi zaobchádzame opatrne!

 • Moje údaje (adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa) patria mne
 • Nedávam na internet žiadne strápňujúce fotografie
 • Mám iba takých priateľov, ktorých poznám aj v skutočnom živote

My sme proti kyberšikane!

 • Správame sa jeden k druhému priateľsky a s rešpektom!
 • Ak niekoho budú šikanovať, pomôžeme mu...

9. Dotazník

Zhodnotenie priebehu vyučovania je na konci hodiny vždy veľmi užitočné pre ďalšiu prácu. Položte žiakom otázky z nasledovného dotazníka a zaznamenajte si ich odpovede vo forme odrážok.

Späť na začiatok