Späť na obsah

5. – 6. ročník

Vyučovacie ciele

Žiaci

  • ...sa naučia vnímať tému kyberšikany.
  • emotívnou formou spoznajú rozličné stránky kyberšikany
  • nadobudnú znalosti z mediálnych kompetencií (bezpečnosť a správanie na internete)
  • nadobudnú znalosti o formách, dosahu a dôsledkoch kyberšikany na škole a v domácom prostredí
  • si nacvičia postupy, ako zvládnuť kyberšikanu
  • vypracujú pravidlá správania pre obete kyberšikany a ich spolužiakov
  • spoznajú, aký dôležitý je pocit sebavedomia, empatia a váženie si jeden druhého
  • spoznajú právne aspekty tohto trestného činu
Späť na začiatok