Späť na obsah

Ako správne viesť rozhovor

Základné údaje

Cieľová skupina:
deti a mládež od 12 rokov (žiaci, študenti, mladí hľadajúci prácu)
Časový rámec:
max. 60 minút na rozhovor
Intervaly:
rozhovory cca 1-krát týždenne až do ukončenia poradenstva
Počet sedení:
podľa potreby
Potreby:
vhodné priestory na súkromné rozhovory, počítač s prístupom na internet, vytvorenie atmosféry na rozhovor (nápoje, zariadenie)
Späť na začiatok