Späť na obsah

Ako správne viesť rozhovor

Základné predpoklady

Rady k správnemu vedeniu rozhovoru

Pri rozhovore s obeťam a spoločnom konštruovaní riešenia problému nám môžu byť nápomocné základné predpoklady, príp. presvedčenia.

Tieto predpoklady riadia naše myslenie a konanie. Podčiarkujú, že je potrebné myslieť a hovoriť špecifickým spôsobom a špecificky tiež pristupovať k osobám hľadajúcim u nás pomoc. Walter a Peller (Walter, Peller, 2004, s. 27-55) uvádzajú 12 základných predpokladov, ktoré podporujú proces zmeny:

 1. Podpora alebo pomoc je úspešná vtedy, keď sa zameriava na to pozitívne, na riešenia a na budúcnosť. Preto sa treba sústrediť na to, aby sme sa pri rozprávaní neorientovali na problém, ale na riešenie. V konverzácii s ľuďmi hľadajúcimi pomoc vychádzame z toho, že vedia: čo robia, čo funguje alebo čo urobia.
 2. V tom, v čom boli predtým úspešní, sa skrývajú stratégie riešenia. Výnimky, odchýlky poukazujú na riešenia. Preto treba spoločne nájsť tieto odchýlky.
 3. Keďže všetko aj tak beží ďalej, zmeny sú neodvratné. Nič neostáva stále rovnaké.
 4. Malé zmeny vedú k veľkým zmenám. Krok za krokom.
 5. S ľudmi, ktorí vyhľadali našu pomoc, spolupracujeme tak, že vychádzame z toho, čo nám ponúknu. Pomoc vyhľadali dobrovoľne, z vlastnej vôle. Nesmieme pritom zabúdať, že musíme stáť pri nich. To znamená motivovať ich.
 6. Ľudia majú všetko, čo potrebujú, aby svoj problém vyriešili. Každý človek je schopný urobiť to, čo treba, aby dostal čo chce; ľudia sú plne schopní fungovať.
 7. Ako ľudia hľadajúci pomoc svoju realitu interpretujú, tak ju aj prežívajú a tak aj konajú. Zmenou významu zmeníme skúsenosť.
 8. Iné interpretácie vedú k inému prežívaniu situácie a k inému konaniu.
 9. Reakcie ostatných mi objasnia, aké mi to všetko prinieslo posolstvo. Význam spočíva v tom, akú dostaneme odpoveď.
 10. Ľudia hľadajúci pomoc sú sami najlepšími odborníkmi na svoj život, na to, čo chcú zmeniť, určiť a na čom chcú pracovať.
 11. Keď títo ľudia zmenia svoj postoj, ovplyvnia tým ostatných a aj celú situáciu.
 12. Terapeutická spolupráca predpokladá spoločný cieľ a ochotu pracovať na ňom, treba sa dobre v téme zorientovať, uzatvárať jasné dohody a dodržiavať rámcové podmienky.

Pokiaľ sa bude poradca držať týchto východísk, dokáže s človekom, ktorý potrebuje pomoc, rýchlo nadviazať vzťah a tiež na neho nahliadať pozitívne. Tak si možno nájsť k človeku cestu aj v tých najvážnejších prípadoch.

Späť na začiatok