K vsebini

4-5 razred

Učni cilji

Učenke in učenci

  • ...se seznanijo s temo spletnega nadlegovanja
  • …se naučijo razumeti, kaj sploh pomeni spletno nadlegovanje
  • …prepoznajo različne vloge, ki se pojavljajo v procesu spletnega nadlegovanja
  • …izdelajo strategije in načine obrambe, s katerimi je možno spletno nadlegovanje preprečiti oziroma najti rešitev v primeru, da se je že pojavilo
  • ...se naučijo na spletu odgovorno obnašati, kadar gre za njihove ali tuje podatke
Na začetek