K vsebini

4-5 razred

Potek

Enota pouka 1 (45 min.)

Tema/Faza pouka Časovni obseg Cilji Strokovna vsebina (kaj?) Oblike dela in učne metode Mediji/material
Pred začetkom pouka Pritegniti pozornost Izrezane stopinje položite na tla kot kažipot iz hodnika v razred
 • Vendar tega ne komentirajte. To boste omenili šele pri 3. učni enoti.
Listi s sledovi stopinj
Uvodni del 15 min.
 • Priprava na temo
 • Pritegnite pozornost
S pomočjo figuric pripravite sceno značilno za nadlegovanje
 • Stole postavite v krog, v sredino kroga pa v skupini postavite približno 10 figuric, v manjši oddaljenosti pa naj v žalostni drži stoji ena sama figurica.
 • Vprašanje za učence: kaj vidite? Zberite odgovore učencev in skupaj z njimi naredite povzetek na temo mobing oziroma nadlegovanje.
 • Učencem pojasnite, da gre danes za posebno vrsto mobinga, ki ga bodo ugotovili s skupnimi močmi.
 • Učenci skušajo iz posameznih, med seboj pomešanih črk, sestaviti besedi spletno nadlegovanje. Če bi bilo to za razred pretežko, bi bilo možno, da to zamenjamo z igrico Vislice.
 • Na vsak način naj bosta besedi spletno nadlegovanje zapisani na tabli.
Pogovor v razredu/razprava v okviru celotnega razreda 10-12 majhnih figuric (npr. Lego)
Posamezni samolepilni lističi ali kartončki, na katerih je napisana po ena črka besed “spletno nadlegovanje”, magneti
Spletno nadlegovanje - lutkovna predstava, ki jo izvedejo učenci in učenke (1 del) 30 min.
 • Prizadevamo si, da bi učenci dojeli, kaj spletno nadlegovanje sploh je
 • Razprava o različnih vlogah (žrtev, storilec, podporniki...)
 • Predstavitev lutkovne predstave, ki jo obdelamo v majhnih skupinah
 • Razvijanje konkretnih rešitev
Učenci zaigrajo svojo lastno lutkovno predstavo
 • razdelite razred v pet skupin
  • skupina1: približno 10 učencev
  • skupina 2: 3-4 učenci
  • skupina 3: 3 učenci
  • skupina 4: 3 učenci
  • skupina 5: 3 učenci
 • Učenci dobijo pisna navodila o posameznih scenah, ki naj jih vadijo.
 • Čas za vajo je 15-20 minut.
Alternativa za predstavo:
Delo v majhnih skupinah/plenarni del Lutke in druga oprema (glej natančen opis)

Enota pouka 2 (45 min.)

Tema/Faza pouka Časovni obseg Cilji Strokovna vsebina (kaj?) Oblike dela in učne metode Mediji/material
Pred začetkom pouka Pritegniti pozornost Izrezane stopinje položite na tla kot kažipot iz hodnika v razred
 • Vendar tega ne komentirajte. To boste omenili šele pri 3. učni enoti.
Listi s sledovi stopinj
Spletno nadlegovanje - lutkovna predstava, ki jo izvedejo učenci in učenke (2 del) 30 min.
 • Prizadevamo si, da bi učenci dojeli, kaj spletno nadlegovanje sploh je
 • Razprava o različnih vlogah (žrtev, storilec, podporniki...)
 • Predstavitev lutkovne predstave, ki jo obdelamo v majhnih skupinah
 • Razvijanje konkretnih rešitev
Učenci zaigrajo svojo lastno lutkovno predstavo
 • Po kratkem času, potrebnem za pripravo, predstavi vsaka skupina v predvidenem vrstnem redu svoj prizor.
 • Po predstavi se v razredu razvije razprava o tem, kako so se posamezni udeleženci počutili in kaj bi lahko storili drugače.
Delo v majhnih skupinah/plenarni del Lutke in druga oprema (glej natančen opis)
Kaj je spletno nadlegovanje? 15 min. utrjevanje zavesti o pojmu in temi Pojasnitev pojmov s pomočjo miselnih vzorcev in raznobarvnih kartončkov
 • Na tabli sta že napisani besedi spletno nadlegovanje.
 • Da bi učenci dobili natančnejšo predstavo o tem pojmu, jim razložite, da to, kar so ravnokar igrali oziroma videli, označujemo z besedo spletno nadlegovanje.
 • Sedaj jih vprašajte, kaj bi naj to točno pomenilo in najboljše izjave učencev napišite na pripravljene kartončke.
 • Pogovor v razredu/Pogovor v krogu
 • Izpeljite brainstorming v krogu, ki ste ga pripravili z ustrezno postavitvijo stolov
Besedi “Spletno nadlegovanje” sta napisani na tabli, potrebujemo še debel marker in magnete

Enota pouka 3 (45 min.)

Tema/Faza pouka Časovni obseg Cilji Strokovna vsebina (kaj?) Oblike dela in učne metode Mediji/material
Pred začetkom pouka Pritegniti pozornost Izrezane stopinje položite na tla kot kažipot iz hodnika v razred
 • Vendar tega ne komentirajte. To boste omenili šele pri 3. učni enoti.
Listi s sledovi stopinj
Ponovitev 5 min. Utrjevanje pojmov Ponovitev najvažnejših vsebin, ki se nanašajo na pojem “Spletno nadlegovanje”
 • Vprašajte učenke in učence po najvažnejših vsebinah prejšnje učne enote, predvsem v zvezi s pojmom spletnega nadlegovanja.
Vodeni pogovor
Razlika med spletnim nadlegovanjem in drugimi vrstami nadlegovanja 10 min. Pri učencih razvijanje spoznanja, da nastajajo nove vrste nadlegovanja, ki imajo lahko daljnosežne posledice V čem je razlika.
 • Učencem nazorno pojasnite razlike in podobnosti med običajnim nadlegovanjem in spletnim nadlegovanjem.
Predavanje učitelja
Skupno iskanje primerov 10 min. Poiskati povezavo z lastnim življenjem Vprašajte po primerih na temo nadlegovanje in spletno nadlegovanje.
 • Vprašajte učence, če so kaj takšnega že sami kdaj doživeli oziroma ali koga poznajo, ki se mu je to že pripetilo.
 • Kako se je ta oseba počutila?
Vodeni pogovor
Tvoje sledi na omrežju 20 min. Razvijanje zavedanja o ravnanju z osebnimi podatki Na kaj moram biti pozoren na internetu...
 • Sedaj se pogovorite o odtisih stopinj. Potegnite vzporednico med sledovi stopinj v realnem in virtualnem življenju.
 • Z učenci se pogovorite o pravilih obnašanja na spletnih omrežjih in to zapišite v odtise stopinj.
Skupinski pogovor

Enota pouka 4 (45 min.)

Tema/Faza pouka Časovni obseg Cilji Strokovna vsebina (kaj?) Oblike dela in učne metode Mediji/material
Ni možnosti za spletno nadlegovanje 30 min. Povzemanje rezultatov pogovora, da bi lahko koristili tudi drugim Skupna priprava pravil obnašanja za ves razred
 • Skupaj z učenci povzemite najpomembnejša spoznanja učne vsebine in jih napišite na pripravljeni plakat.
 • Na plakat z napisom Spletno nadlegovanje - to se nam ne more zgoditi! lahko skupaj pritrdite posamezne točke.
 • Ko je plakat dokončan, ga obesite na vidno mesto v razredu.
Pogovor v skupini/razprava v okviru celotnega razreda Pisan A2 plakat in debel marker
Povratna informacija 10-15 min. Reflektiranje učne enote Pogovor o povratni informaciji
 • Vprašajte učence, kako jim je ura ugajala. Kaj jim je bilo še posebej všeč, kaj pa manj.
 • Zapišite to v pripravljeni formular.
Skupinski pogovor Kopija formularja za povratno informacijo za učitelja
Preostanek časa (didaktična rezerva)
Namig: Opisana vaja ni primerna za vsak razred.
Dobro razmislite, če je sestava vašega razreda za to vajo primerna, oziroma ali so ji učenci dorasli!
Tunel žaljitev 10-20 min.
 • Podoživljanje čustev žrtev spletnega nadlegovanja kot tudi storilcev
 • Razvijanje socialnih kompetenc in občutka odgovornosti do drugih
Tunel žalitev
 • Učenke in učence napotite, da na kos papirja napišejo neko žaljivo besedo.
 • Učenci naredijo tunel, skozi katerega gre nato pet prostovoljcev. Ko gredo po tunelu, jih ostali sošolci zasujejo s svojimi žaljivkami.
 • Reflektiranje dogajanja in čustev oz. občutkov.
Delo v skupinah Lističi, na katerih je pritrjen trak in pisala za vse učence
Na začetek