K vsebini

4-5 razred

Komentar k didaktični metodologiji

Za to učno enoto je priporočljivo, da so stoli postavljeni v krog. Tako učenci takoj vedo, da tema ne spada v vsakodnevni pouk in jo zato spremljajo bolj pozorno. Učna enota gradi predvsem na aktivnem sodelovanju učencev. Učitelji učne snovi ne bodo samo posredovali marveč bodo učence tudi spodbujali, da se bodo v dogajanje aktivno vključili. V okviru učne ure bodo imeli vedno znova priložnost, da prispevajo svoje lastne izkušnje, razmišljanja in stališča. Razen tega jim skupinsko delo, sodelovanje in pogosti elementi diskusije omogočajo tudi pridobivanje socialnih spretnosti kot so na primer: sposobnost sodelovanja v skupini, razreševanje konfliktov in empatija.

1. Vstop

Za začetek ure pripravite s pomočjo figuric (npr.: s pomočjo lego ali playmobil kock) tipičen prizor nadlegovanja. V ta namen postavite v sredino kroga, kjer bodo sedeli učenci, skupino desetih majhnih figur. Nekoliko stran od te skupine postavite eno samo figurico, v žalostni drži in če je možno, ji naslikajte tudi obraz, ki žalostno gleda.

Pogovor začnite z vprašanjem, kaj učenci vidijo v sredini kroga. Zberite vse različne odgovore in če se ponudi priložnost, učence opozorite tudi na čustva posamezne figurice. Če se učenci sami ne domislijo pojma nadlegovanje ali mobing, jim pomagajte z zastavljanjem ustreznih vprašanj.

Na koncu jim pojasnite, da gre pri tem srečanju za nadlegovanje posebne vrste, ki naj bi ga učenci prepoznali. V ta namen položite na tla v sredino kroga premešane posamezne črke besede spletno nadlegovanje ali pa e-mobing.

Pustite, da učenci iskano besedo najprej skušajo ugotoviti sami. Če je potrebno, jim pomagajte. Ko bodo učenci uganko rešili, pritrdite črke z magneti na tablo. V primeru, da bi to bilo za razred pretežko, je morda igra vislice primerna alternativa (poglej: www.wikipedia.org).

V vsakem primeru naj se beseda spletno nadlegovanje nahaja na tabli.

2. Lutkovna predstava

Razdelite razred na 5 skupin:

 • Skupina. 1: najmanj 10 oseb: Marija=glavna oseba / Gašper / 2-3 prijateljice (Tina, Petra, Sara), Ana / 3-4 drugi sošolci
 • Skupina 2: 3-4 osebe: Marija/ 2-3 deklici
 • Skupina 3: 3 osebe: Marija/ Ana/ mati
 • Skupina 4: 2 osebi: Marija/mati
 • Skupina 5: 3 osebe : Marija/ Ana/ mati

V nadaljevanju razdelite pet naslednjih opisov dogajanja vsaki od petih skupin. Dajte jim tudi košaro v kateri bo skupini ustrezno število ročnih lutk in drug material (glej razpredelnico za vsako sceno).

Namig: Nastopajoče v zgodbi lahko prilagodite ročnim lutkam, ki jih imate na razpolago. Zelo primerne so lutke pravljičnih oseb. Kot alternativo lahko uporabite naprstne lutke ali naslikane figure, ki so pritrjene na palice.

Zgodba: Presneta fotografija

Učitelj prebere tekst:
Marija je vesela deklica, ki hodi v 3/4 razred šole:” Lepo se imam”. V šoli je zelo dobra in ima mnogo prijateljev, s katerimi se vedno rada igra. Toda nekega dne se zgodi nekaj prav neumnega....

Scena 1 - Grozen šolski dan

Pripovedovalec:
Vsi učenci iz 3. razreda se veselijo. Danes je odpadla ura matematike in nadomešča jo priljubljena učiteljica ga. Veseljak. Ker je vreme tako lepo, gredo na šolsko dvorišče. Marija se ravno žoga s svojimi prijatelji, ko se zgodi...

Igralci z lutkami:

 • Marija se žoga s svojimi prijateljicami. Pri tem se vse smejijo in norijo naokrog.
 • Naenkrat se Marija spotakne in pade z obrazom v veliko lužo.
 • Vsi se smejijo, samo Ana se ne smeji.
 • Marija začne jokati.
 • Gašper vzame iz žepa svoj mobilni telefon in Marijo fotografira.
 • Marija steče v šolsko zgradbo, da si umije obraz.

Za to potrebujete:

 • 7-10 lutk: Marija, Gašper, 2/3 prijatelji in učenci
 • krožnik z mokrim peskom
 • žogo za igranje
 • telefon s fotoaparatom

Scena 2 - Na poti domov

Pripovedovalec:
Marija je vesela, da se je šolski pouk končno zaključil. Sedaj pa samo hitro domov, si misli, in dan bo kmalu pozabljen.

Igralci z lutkami:

 • Marija gre domov. In se zelo veseli, da je pouka konec. Še mamo mora poklicati in ji povedati, da je že na poti domov.
 • Ampak kaj pa je to? Gašperjevo sporočilo po telefonu: Zdravo cmera! Tako trapasto si danes zgledala. Hahaha…
 • Oh ne - si misli Marija. Sploh nisem opazila, da me je Gašper fotografiral. Mu bom že pokazala!
 • Na poti domov sreča še Tino in druge prijateljice iz 4. razreda. Vse se Mariji neumno smejijo. Marija ne razume, kaj jim je.

Za to potrebujete:

 • 5 lutk: Marija, Tina in 2-3 prijateljici
 • telefon s fotoaparatom

Scena 3 - Končno doma

Pripovedovalec:
Marija vpraša mamo za dovoljenje, če sme na računalnik, da piše svojim prijateljicam....

Igralci z lutkami:

 • Marija gre na računalnik in odpre klepetalnico. Najprej si hoče dopisovati s Petro. Ampak kaj je to? Petre ni več na njenem seznamu za dopisovanje.
 • Marija išče mrzlično naprej, vendar tudi Tine in Sare ne najde več.
 • Marija je žalostna. Kaj se je vendar zgodilo, se sprašuje.
 • Kar naenkrat dobi sporočilo od Ane: Zdravo Marija, kako se imaš? Ali je spet vse v redu?
 • Marija se razveseli in ji odpiše: Dobro mi gre. Skušam pozabiti, kaj se mi je danes zgodilo.
 • Ana odgovori: Razumem. Greva danes še na sladoled?
 • O ja, z veseljem! napiše Marija.Takoj pridem k tebi.
 • In se odjavi iz klepetalnice.

Za to potrebujete:

 • 2 lutki: Marija, Ana
 • 2 računalnika

Scena 4 - Ali se bo ta grozni dan vseeno še dobro končal?

Pripovedovalec:
Marija je vsa srečna. Popoldan z Ano je bil nadvse prijeten. Ampak potem se spomni, da Tina in Petra nista več bili v klepetalnici. Kaj neki je narobe? Še enkrat moram na računalnik, pomisli Marija....

Igralci z lutkami:

 • Marija gre na skrivaj k računalniku in odpre svoj profil na šolskih spletnih straneh.
 • Ampak kaj tam zagleda! Gašper je današnjo fotografijo povsod objavil.
 • Oh ne! pravi Marija. Sedaj to lahko vsi vidijo. In kakšne nesramne stvari so vsi napisali, celo Tina in Petra. Tam piše: Hah!, Poglejte si samo ta grdi blatni obraz ☺ Prav ji je, piflarki!
 • Marija začne jokati in se hitro odjavi iz klepetalnice.
 • Njena mama vstopi v sobo in jo vpraša, kaj se je zgodilo. Ampak Marija reče samo: Nič. Vse je v redu.

Za to potrebujete:

 • 2 lutki: Marija, mama
 • Računalnik

Scena 5 - Ali se bo ta grozni dan vseeno še dobro končal?

Pripovedovalec:
Marija ves čas misli na naslednji dan v šoli in med jokom zaspi …

Igralci z lutkami:

 • Marija vstane in pogleda na svoj mobilni telefon: Oh, novo sporočilo na razrednem forumu. Mogoče odpade kakšna ura. Takoj moram pogledati, pravi Marija.
 • Glasno prebere: Hej, ljudje, prijavite se v skupino ‚Marija, grdi blatni obraz‘. To bo super zabavno. Darko
 • Jokajoč obsedi Marija na svoji postelji.
 • Takrat vstopi v sobo njena mama. Zaskrbljeno pravi: Marija, sedaj pa mi moraš povedati, kaj se dogaja!
 • Marija ravno vse pripoveduje svoji mami. Takrat pozvoni in na vratih je Ana: Marija, meni se zdi vse to, kar se pravkar dogaja tako bedasto...

Za to potrebujete:

 • 3 lutke: Marija, mama, Ana
 • telefon s fotoaparatom

Potem ko so učenci dobili svoje liste s posameznimi prizori, lahko 10-15 minut vadijo svoj del prizora. V nadaljevanju predstavi vsaka skupina razredu svoj prizor.

Po vsakem prizoru naredijo kratek premor in se v razredu pogovorijo, kako so se počutili posamezniki, ki so bili udeleženi v tej zgodbi in kaj bi lahko naredili drugače.

Po zadnjem prizoru lahko učence spodbudite, da odigrajo igro do konca oziroma da se o njej v razredu še naprej pogovarjajo.

Alternativa: Namesto uprizoritve z lutkami, jim lahko pokažete tudi video “Maščevanje” , ki ga najdete na http://www.sheeplive.eu/ in se potem o dogodkih in občutkih vseh vpletenih z razredom pogovorite.

3. Opredelitev pojmov

Skupaj z učenci opredelite bolj natančno, kaj pomeni pojem spletno nadlegovanje. Z učenci zberite v ta namen sporočilne pojme. Napišite jih na pisane kartončke in jih potem v obliki miselnih vzorcev pritrdite na tablo. Pomagajte svojim mladim učencem tako, da jih opozorite na lutkovno igrico. Kajti v njej je bil pojem dobro prikazan.

Spletno nadlegovanje, kaj natančno je to?

4. Razlika med nasiljem in spletnim nasiljem

Potegnite debelo črto skozi besedo spletno nadlegovanje in jo na ta način razdelite na dva dela : spletno in nadlegovanje. Sedaj jim pojasnite razlike med obema pojmoma nadlegovanje in spletno nadlegovanje. Navedite tudi, kaj imata skupnega.

Nadlegovanje

 • ta pojav obstaja že od nekdaj, ampak v prejšnjih časih se je to dogajalo na štiri oči
 • žrtev in storilec sta jasno definirana
 • med žrtvijo in storilcem obstaja fizično oziroma psihično neravnovesje
 • vpleteni krog oseb je pregleden
 • v procesu so obdobja “mirovanja” (npr.: doma, daleč od šole...)
 • reakcije žrtve so takoj vidne

Spletno nadlegovanje

 • relativno nov pojav, pogojen z naglo širitvijo novih medijev
 • nadlegovanje se ne odvija več na štiri oči, temveč preko modernih komunikacijskih sredstev (internet ali mobilni telefon)
 • bistveno preprostejše, hitro in na široko zastavljeno širjenje novic
 • vpleteno je nepregledno število ljudi
 • ne zaustavi se pred hišnimi vrati ampak zasleduje žrtev tudi v posteljo
 • enkrat posredovane informacije ostanejo na internetu trajno shranjene
 • storilci lahko delujejo anonimno
 • reakcije žrtev niso direktno vidne
 • tudi žrtev svojega nasprotnika ne more videti in morda tudi presoditi, da stoji za vsem v bistvu samo “pomota” (npr.: storilec z objavljeno sliko sploh ni hotel vzpodbuditi množico komentarjev)

Skupne točke

 • dogaja se daljše časovno obdobje
 • večinoma namerne žalitve, smešenja, grožnje ipd.
 • žrtev in storilec se pogosto poznata
 • praviloma se razvije iz nepomembnega začetnega nesporazuma ogromna tvorba (temu so neredko vzrok medčloveški konflikti / razlike)
 • za storilca predstavlja žrtev neke vrste ventil za sproščanje lastnih agresij (“jaz sem glavni”)
 • ostali si pogosto ne upajo posredovati iz strahu, da sami ne bi postali žrtev ali pa ne vedo, kako naj bi reagirali oziroma se sploh ne čutijo za to poklicani (enostavno gledajo stran)
 • možne posledice za žrtev: strah pred šolo, motnje spanja, izguba samozavesti, razmišljanje o nevzdržnosti stanja in v določenih primerih tudi samomor

Opirajoč se na: www.jugend-und-bildung.de (S. 6-7)

Če je potrebno, spregovorite tudi nekaj besed o pravni situaciji v vaši deželi. Praviloma ne obstoja zakon, ki bi predvideval kazen za spletno nadlegovanje. Lahko pa so po zakonu kaznivi delni aspekti spletnega nadlegovanja, npr.: izsiljevanje.

Pravna situacija v Nemčiji:

Kaj pravi nemška zakonodaja?

Trenutno še ni zakona, ki bi spletno nadlegovanje kot dejanje direktno kaznoval. To pa ne pomeni, da ni nobenih pravnih posledic za tovrstno ravnanje. Posamezni vidiki različnih tovrstnih dejanj omogočajo, da se pravno ukrepa. Seveda je pred tem potrebno jasno opredeliti, kako nadlegovanje poteka: javno ali v nekem zaprtem krogu.

javno

 • Brez pristanka prizadetega so objavljeni video posnetki in fotografije
  → Kršenje pravice do zasebnosti in pravice do razpolaganja z lastno fotografijo
 • Žalitve ali širjenje laži po družbenih omrežjih, forumih itd.
  → Z opustitveno tožbo je možno zahtevati sodno prepoved navedenih dejanj ali vložiti kazensko ovadbo zaradi obrekovanja oziroma klevetanja

v zaprtem krogu

 • Žalitve/ nadlegovanje po elektronski pošti, Instant Messengerju preko smsov, ki trajajo daljše časovno obdobje
  → Tukaj pod določenimi pogoji lahko zahtevamo tudi prepoved približevanja, ki je opredeljena v Zakonu o nalogah in pooblastilih policije.

Na splošno velja:

Grožnja, izsiljevanje ali prisila so kazniva dejanja! Ni pomembno kateri medij je pri tem uporabljen in ali poteka javno ali v zaprtem krogu. O takšnih primerih je treba nemudoma obvestiti starše, učitelje in če je potrebno tudi policijo.

Opirajoč se na: www.klicksafe.de

5. Primeri spletnega nadlegovanja

Vprašajte svoje učence po primerih iz njihove neposredne okolice. Ali je kdo takšen v krogu njihovih prijateljev/znancev ali v razredu/šoli?

Tukaj na kratko omenite kaj se lahko dogaja, reakcije okolja in občutke vpletenih. Ampak bodite zelo previdni! Učenci so še zelo mladi. Ne povzročajte jim strahu.

6. Tunel žaljitev (samo, če še ostane čas)

V tej vaji se učence pozove, da na košček kartona ali papirja (na njem naj bo pritrjen trak) napišejo neko zmerljivko. Potem ko vsak napiše svojo besedo, napravijo vsi učenci iz razreda (razen petih prostovoljcev) tunel. Na učiteljev znak, gre pet prostovoljcev z naprej iztegnjenimi rokami skozi tunel. Pri tem jih drugi učenci verbalno napadejo z besedo, ki so jo napisali na list papirja in ta list istočasno obesijo nanje.

V nadaljevanju te vaje se o dogajanju pogovorite z učenci. Najprej vprašajte pet prostovoljcev, kako so se počutili in potem postavite tudi “napadalcem” vprašanje, kakšne občutke so imeli, ko so to počeli.

7. Tvoje sledi na omrežju

Z učenci se na začetku ure pogovorite o sledovih stopinj. Vprašajte učence, kaj bi to lahko pomenilo. Usmerite učence v primerjavo sledi v resničnem in virtualnem življenju. V obeh primerih sledi ostanejo in včasih jih je zelo težko izbrisati.

V zvezi s tem se z njimi pogovorite o pravilih obnašanja na spletu. Na kaj naj bodo vse pozorni, ko se jih sprašuje po osebnih podatkih, pri postavljanju fotografij na splet ipd.

8. Priprava razrednih pravil

Skupaj z učenci pripravite za razred pravila obnašanja v razredu, ki ga na koncu ure obesite na vidno mesto v razredu. Na mizo v sredini kroga položite vnaprej pripravljen plakat (glej spodaj) z napisom: Spletno nadlegovanje, to se nam ne more zgoditi. Skupaj povzamete najpomembnejša spoznanja v zvezi s podnaslovi in jih napišete na plakat. Na koncu naj se vsi učenci na plakat podpišejo, nato pa ga v razredu vsi skupaj obesite na vidno mesto.

Spletno nadlegovanje, to se nam ne more zgoditi!

Fotografija razreda

Jaz sem zraven:

 • Ime učenca
 • Ime učenca
 • ...

Razred 3a

Osnovna šola...

S svojimi podatki ravnamo previdno!

 • Moji podatki (naslov, telefonska številka, naslov elektronske pošte) so samo moja last
 • Na splet nikoli ne dajem neprimernih fotografij
 • Imam samo prijatelje, ki jih poznam v resničnem življenju

Spletno nadlegovanje, mi smo proti!

 • Drug do drugega smo prijazni in spoštljivi!
 • Če koga nadlegujejo po spletu, mu/ ji pomagamo.......

9. Vprašalnik

Ob koncu učne enote je povratna informacija v zvezi s potekom ure zelo koristna za delo v prihodnje. Postavite učencem vprašanja iz naslednjega vprašalnika in si zapišite ključne besede.

Na začetek