K vsebini

4-5 razred

Zapisnik o rezultatih

izpolni učitelj

  • Ime šole:
  • Razred:

Kakšne so ocene za pripravo učnih ur na splošno?
Komentar:
Kako ocenjujete pripravljeno gradivo? Uporabno v izhodiščni obliki Veliko je bilo treba spremeniti Gradivo sploh ni bilo uporabljeno
Komentar:
Ali so učenci naloge dobro rešili?
Komentar:
Ali so bili učenci med uro ves čas osredotočeni na delo?
Komentar:

Katere spremembe v konceptu si želite? Prosim, navedite konkretne primere.

Napišite povzetek razmišljanj iz anketnih vprašalnikov, ki so jih učenci izpolnili:

Na začetek