K vsebini

6-7 razred

Učni cilji

Učenke in učenci

  • ...se seznanijo s temo spletnega nadlegovanja
  • ...se naučijo emocionalnega pristopa k spletnemu nadlegovanju in prepoznajo različne aspekte tega pojava
  • ...si pridobijo znanja na področju medijskih kompetenc (varnost na internetu in obnašanje na spletu)
  • ...si pridobijo znanje o oblikah, daljnosežnosti in posledicah spletnega nadlegovanja v šoli in domačem okolju
  • ...vadijo strategije, kako se spopasti s spletnim nadlegovanjem
  • ...izdelajo pravila obnašanja za prizadete in svoje sošolce
  • ...se naučijo pomena in občutka lastne vrednosti, empatije in spoštovanja drugih
  • ...se seznanijo s pravnimi vidiki tega kaznivega dejanja
Na začetek