K vsebini

Napotki za razgovor

Naš koncept dela

Teoretične podlage

Naš koncept dela temelji na sistemskemu pristopu - med svetovanjem upoštevamo celotno socialno okolje osebe.

Sistemski pristop

Ta pristop izhaja iz dejstva, da je potrebno vse ljudi zaznavati v njihovem lastnem kontekstu, s specifičnim vedenjem in doživljanjem in da na človeka ne vpliva le en sam izoliran dogodek. Temu primerno je potrebno osvetliti akcije in reakcije tako, da nam odkrijejo povezave med ljudmi in dogodki. Med svetovanjem skupaj s prizadeto osebo odkrivamo zametke rešitev in jih osvetljujemo iz različnih perspektiv, tako da jih lahko tudi oseba sama pozitivno dojame. Pri tem se ne osredotočamo na obstoječe deficite, temveč spodbujamo vire, ki so lastni posamezni osebi.

Kakšno je delo osredotočeno na vire?

Delo osredotočeno na vire pomeni: "Pomagati ljudem, da odkrijejo moč v sebi, svoji družini in socialni mreži." (Saleebey 1992:8). Pod viri razumemo tako notranje kot zunanje vire in potenciale. Lahko gre tudi za spodbudne zunanje okoliščine, koristne osebe v socialni mreži, zadosti časa ali denarja ipd.

Cilj tovrstnega svetovanja je spodbujati takšno dojemanje in procese, ki prizadeti osebi pomagajo ponovno najti smisel in krepijo njen občutek moči in ukrepanja. To dosežemo tako, da naše ravnanje napolnimo s spoštovanjem, sodelovanjem in smislom.

Naloga naših Napotkov za razgovor je, da omogočijo nastanek novih perspektiv in poti, ki vodijo k iskanju konstruktivnih rešitev za prizadete osebe.

Na začetek