K vsebini

Napotki za razgovor

Osnovna izhodišča

Pomoč pri izvajanju vodenega pogovora

Pogovor z žrtvami in skupno iskanje in konstruiranje rešitev lahko dodatno podkrepite z osnovnimi izhodišči in prepičanji.

Domneve vodijo naše razmišljanje in ravnanje ter tako postavljajo okvire temu, na kak način mislimo, govorimo in ravnamo s tistimi, ki pridejo k nam po pomoč. Walter in Peller sta imenovala 12 osnovnih izhodišč, ki pomagajo procesu doseganja sprememb (Walter, Peller, 2004, str. 27-55):

 1. Pomoč je lahko uspešna, če se osredotoča na pozitivno, na rešitve in na prihodnost, zato naj bo naš govor usmerjen v pozitivno in naj se ne osredotoča na problem. Med pogovorom z osebo, ki je prišla k nam po pomoč, domnevamo: da oseba ve, kaj deluje in kaj bo storila.
 2. Strategije za rešitev problema najdemo v situacijah in dejanjih, ki so bila za to osebo v preteklosti uspešna. Izjeme kažejo na rešitve. Zato: skupaj brskamo za izjemami.
 3. Ker je vse v teku, so spremembe neizogibne. Nič ni vedno isto.
 4. Majhne sprememe vodijo k velikim spremembam, korak za korakom.
 5. Z osebami, ki iščejo pomoč, delamo tako, da se odzovemo na načine, na katere sami želijo sodelovati. Prostovoljno so iskali pomoč. Pri tem pa ne smemo pozabiti, da jim moramo slediti. To pomeni, da morajo ostati motivirani.
 6. Ljudje sami posedujejo vse, kar potrebujejo za rešitev svojega problema. Vsak človek je sposoben storiti tisto, kar mora, da dobi tisto, kar želi.
 7. Način, na katerega ljudje interpretirajo stvarnost je tudi način, na katerega ga doživljajo in kako ravnajo. Sprememba pomena je sprememba izkušnje.
 8. Drugačne interpretacije vodijo do drugačnega doživljanja in ravnanja.
 9. Reakcije drugih mi razlagajo moja sporočila. Pomen se nahaja v odgovoru, ki ga prejmemo.
 10. Ljudje so sami strokovnjaki za svoje življenje, za to, kaj želijo spremeniti, o čem odločati in kako ravnati.
 11. Če ljudje, ki so poiskali pomoč, spremenijo svoje stališče, ima to vpliv na druge in na celotno situacijo.
 12. Terapevtsko sodelovanje predpostavlja skupni cilj in pripravljenost, da organiziramo delo okrog teme, sprejmemo jasne dogovore in se držimo dogovorjenih okvirov.

Če je naše ravnanje v skladu s temi osnovnimi izhodišči, lahko hitreje vzpostavimo stik z osebami, ki potrebujejo pomoč, poleg tega pa je pogled nanje bolj pozitiven. Na ta način lahko vzpostavimo stik tudi z osebami, kjer se zdi sodelovanje sprva težje.

Na začetek