Към съдържанието

За нас

Кибертормоз - внимавай!
- образователен проект за обучение на педагози

За проекта

Цифровите устройства и интернет играят значителна роля в живота на децата днес, така че те живеят в среда, която е коренно различна от тази на техните родители. Виртуалните среди все по-често навлизат както в личната, така и в образователната сфера, така че почти всички деца използват новите медии ежедневно. Въпреки, че това е безопасно през повечето време, крие и някои рискове. Следователно, изисква се постоянно разясняване и обучение за безопасно използване на новите медии, в което да са въвлечени също родители и учители. Но учителите и родителите са по-малко уверени при използване на новите медии от техните деца и ученици. Различни анализи и доклади за безопасност в интернет дават една и съща препоръка: "Родителите и учителите трябва да подобрят своите технически умения, за да се преодолеят различията в нивото на знания между тях и тийнейджърите". Особено когато става дума за темата кибертормоз, тъй като той засяга пряко училищата. Поради това учителите трябва да бъдат адекватно подготвени, да се справят с това и да бъдат въвлечени в превенцията на кибертормоза.

Многоезиковата интернет страница cyberhelp.eu предлага на педагозите да се образоват в тази област: тя осигурява информация и готови за сваляне учебни материали относно кибертормоза. Тези материали помагат при разработване на училищни програми за превенция на насилието в киберпространството и ще предоставят на учителите достатъчно информация, за да бъдат в състояние да реагират правилно в конкретен случай на кибертормоз сред учениците. В този смисъл интернет страницата предоставя своевременен ресурс за изграждане на мрежи за възможно най-широк спектър от потребители, който е лесно достъпен и удобен за потребителя. По този начин учителите ще могат да споделят и дискутират материали и опит с колегите си. Уебсайтът ще бъде достъпен на английски, български, немски, литовски, румънски, словашки, словенски и испански езици.

Партньори

Back to top