Към съдържанието

За нас

Внимавай! - Cybermobbing, Sexting, Posing, Grooming im Alltag der Jugend-Sozialarbeit ist eine mehrsprachige Website mit folgenden Inhalten:

Zur Projektidee

Всяка година в Европа се раждат над 3,7 милиона деца, които израстват, обградени отвсякъде от новите медии, чието развитие оставя необратимо своя отпечатък върху тях. Една от тези опасности, която през последните години все повече присъства във фокуса на общественото внимание, е кибертормоз, секстинг, позинг, груминг - нова форма на тормоз, която се провежда чрез е-мейл, моментни съобщения, чат канали или мобилни телефони и с това достига до детската стая. Особено коварното за разлика от традиционния тормоз е: Жертвите нямат шанс да избягат, тъй като извършителите стигат до детската стая. Резултатът: Жертвите на кибертормоз не могат да се оттеглят повече, не намират защитна среда. Това го знае и Европейският парламент и призовава Комисията и членовете на съюза през ноември 2012, " при защита на децата в дигиталното пространство да се използват всички възможности и да се преследват целите чрез системно обучение на всички заети лица, ангажирани в младежката сфера".

Проект "Внимание - кибертормоз, секстинг, позинг, груминг в ежедневието на социалната работа с младежи" се занимава с този феномен, който става проблем с повишеното използване на медиите точно при младежи, които са в социално неравностойно положение. Младежите прекарват свободното си време често в центрове за дневна грижа, читалища, младежки клубове, младежки кафенета, но също и в публични библиотеки, спортни клубове и други учреждения, където търсят подкрепа и съвет и паралелно с това често използват интернет за връзка с техни връстници. Там техните лица за контакт са социални работници, които са запознати с реални теми от живота. Виртуалния живот на младежите със всичките предизвикателства, опасности и обаяние остава скрит за специалистите от социалните дейности. Защо?

На тях им липсват компетентностите, от които имат нужда, за да противодействат адекватно на всички тези виртуални измерения и опасности. Те не са израснали с тези форми на общуване и до сега в курикулума по време на следване в социалната педагогика това не е предвидено. Тази образователна празнина ние ще запълним с "Внимание" и ще създадем едно идеално пасващо предложение за социалната дейност, което ще бъде изпълнено със следната двойна стратегия:

  1. Превенция/посредничество на знания в боравенето с дигитални медии чрез онлайн учебни единици
  2. Интервенция и ранно разпознаване чрез ярки примерни случаи с насоки за водене на разговор
  3. Активно включване на политиците, за да създават устойчиви рамкови условия за защита на децата в дигиталния свят.

Партньори

Back to top