Към съдържанието

Към педагози в училищното ежедневие

3-4 клас

  • всички училищни форми
  • 4 учебни единици по 45 минути
  • Класна стая с достатъчно място за разполагане на кръг от столове, евентуално компютър и мултимедия, както и интернет връзка

Онлайн PDF (2.03 MB)

5-6 клас

  • всички училищни форми
  • 6 учебни единици по 45 минути
  • Класна стая с достатъчно място за работа в малки групи , компютър и мултимедия, евентуално интернет връзка, видеоклипове

Онлайн PDF (1.83 MB)

7-8 клас

  • всички училищни форми
  • 4 учебни единици по 45 минути
  • Класна стая с достатъчно място за работа в малки групи, компютър и мултимедия, евентуално интернет връзка, видеоклип „Нека се борим заедно“ от Klicksafe

Онлайн PDF (2.56 MB)

Back to top