Към съдържанието

3-4 клас

Рамкови условия

Училищна форма:
всички училищни форми
Продължитeлност:
4 учебни единици по 45 минути
Предпоставки:
Класна стая с достатъчно място за разполагане на кръг от столове, евентуално компютър и мултимедия, както и интернет връзка
Back to top