Към съдържанието

7-8 клас

Рамкови условия

Училищна форма:
всички училищни форми
Продължитeлност:
4 учебни единици по 45 минути
Предпоставки:
Класна стая с достатъчно място за работа в малки групи, компютър и мултимедия, евентуално интернет връзка, видеоклип „Нека се борим заедно“ от Klicksafe
Back to top