Към съдържанието

7-8 клас

Допълнителни въпроси към филма „Нека се борим заедно “

Материалът е взет от CD данни за филма (получен от www.klicksafe.de)

Джо (жертвата)

 • В кой момент Джо забелязва, че е тормозен?
 • Какво беше според теб най-лошото в това, че той беше тормозен в интернет?
 • Знаеше ли Джо кой е замесен? На кого имаше доверие?
 • Какво направи Джо, за да се освободи от ситуацията?
 • Какво спираше Джо да разкаже на някой (не и на майка си и на учителката си) какво се е случило?
 • Кога можеше Джо да разкаже на някого какво се е случило?
 • На кого можеше да го разкаже? Дискутирайте на кого можете да се доверите и дали е добра идея, да говорите само с приятели, когато става дума за нещо наистина сериозно. Какво би трябвало да направи един приятел, когато му бъде разказано за тормоз?
 • Според теб как се чувства Джо сега?

Ким (извършителката)

 • Какво мислиш за Ким? Тя приятелка ли е на Джо?
 • Мислиш ли, че тя тормози Джо?
 • Вярваш ли, че Ким е отговорна? Мислиш ли, че тя е единствената, която трябва да бъде наказана?
 • Как приемаш реакцията на Ким за създалата се ситуация?
 • Вярваш ли , че Ким го е мислила сериозно, когато е заснела целенасочено Джо? Кой според теб би могъл най-добре да каже, дали това е било шега или не? Джо или Ким?
 • Ако Ким смята, че това е било само шега, това оправдава ли или извинява нейното поведение?
 • Как мислиш, се е почувствала Ким, когато полицая идва в училище?
 • Какво смяташ, че си е мислила Ким за това, как ще приключи цялата история за нея?
 • Много хора се държат различно в онлайн пространството, отколкото в реалния живот, тъй като се чувстват анонимно и имат по-малко задръжки. Дискутирайте разликата между поведението онлайн и лице в лице. Помисли си, какво правиш онлайн или си позволяваш да дискутираш, което няма да направиш, ако си офлайн.
 • Ким само тормозеше ли Джо, когато беше онлайн? Джо единствения ли беше, който беше тормозен?

Роб (наблюдател / съучастник)

 • Как мислиш, колко добре се познават Роб и Джо?
 • Опиши, как според теб се е чувствал Роб през цялото време. Променят ли се неговите чувства?
 • Защо Роб се държи така, как се държи той?
 • Участва ли Роб в тормоза срещу Джо? Той забеляза ли, че тормози Джо?
 • Роб наблюдател ли е или съучастник?
 • Как помогна Роб, нещата да се нормализират отново?
 • Какво можеше още да направи Роб?

Учителката

 • Учителката беше ли тормозена?
 • Кога учителката забеляза, че нещо става с Джо?
 • Как се справи учителката със ситуацията?
 • Как се чувстваше тя, според теб, като жертва на тормоз?
 • Какво стана с интернет страницата? Какво направи тя, за да бъде изтрита страницата?
 • Какво могат да направят училищата да помогнат на хората, които са обект на кибертормоз?
 • Какво съветва учителката другите хора, за да им помогне да стопират кибертормоза?

Майката на Джо

 • Откъде знаеше майката на Джо, че нещо не е наред?
 • Кас мислиш, че се е чувствала тя със тази ситуация?
 • Защо мислиш, че майката на Джо не се чувстваше в състояние в началото да разбере какво не е наред?
 • Защо майката на Джо мислеше, че проблема има връзка с интернет или с мобилния телефон?
 • Какво направи майката на Джо, за да изясни ситуацията?
 • Към кого можеше да се обърне Джо, ако не би могъл да говори с майка си?
Back to top