Към съдържанието

7-8 клас

Обосновка за провеждане на темата

„Младите хора често не знаят за вредата, която могат да причинят по интернет с публикувана снимка или видео монтаж или за усещанията на засегнатите, до които довеждат вредни или заплашителни съобщения. Често за тях това е просто забавно да отмъстят на учители, например, поради лоши оценки, или да се ядосат на съученик.

С нарастващ ентусиазъм нашите деца и млади хора използват все по-нарастващото предлагане на дигиталните медии. Почти немислимо е ежедневието им без тях. И дори когато тези медии предлагат изобилие от съвременни и по този начин положителни аспекти, в тях се крият много неуправляеми рискове. Радостта от простотата и скоростния обмен на разпространение на информация, постоянната й наличност, на всичко това контрастира по-сериозен аспект на психически / кибертормоз, който използва точно тези положителни възможности.

Този учебен проект е създаден, за да отговори превантивно на това явление, на този феномен.

Очевидно е, чрез истински реални примери от живота на децата / младежите, учениците имат възможността, да се доближат повече до темата за кибертормоза. С помощта на илюстративни задачи в група, те се сблъскват с различните аспекти и перспективи на темата и така разработват насоки за действие, както и възможни правила, които могат да бъдат пренесени в реалния живот.

Back to top