Към съдържанието

7-8 клас

Основна информация за кибертормоза

Към кибертормоза (тук терминът се използва като синоним на кибербулинг - малтретиране в киберпространството, електронен тормоз и.т.н.) се отнася съзнателната обида, заплашване, или тормоз чрез други съвременни средства за комуникация - обикновено за по-дълъг период от време.

Кибертормоз се извършва или в интернет (например чрез електронна поща, незабавни съобщения, като ICQ, в социалните мрежи, чрез клипове в различни портали) или по телефона (например чрез SMS или досадни обаждания). Често виновника действа анонимно – напр. човекът "Bully", така че жертвата не знае от кого произхождат атаките.

Точно при кибертормоза между деца и младежи, жертвите и извършителите се познават помежду си най-вече в "реалния" свят. Жертвите почти винаги имат представа кой би могъл да стои зад атаките. Кибертормоз се извършва обикновено от хора от собствената им среда - училището, квартала, селото или етническата общност. Случаи, в които са ангажирани чужди, външни хора, не са широко разпространени.

Основните разлики с "обикновен" - лице в лице тормоз:

 • Кибертормозът е намеса в личния живот, който се провежда през цялото денонощие и не спира пред собствения ни праг (освен ако не се използват така наречените нови медии).
 • Едва ли може да се проследи обхватът на разпространение поради многото възможности и скоростта на новите медии.
 • Извършителите, така наречените "кибербулис" могат да действат без да бъдат разкрити и с тази анонимност си осигуряват голяма сигурност. Често показаната самоличност силно се отклонява от реалността.
 • Възрастта, както и личното появяване не са налични критерии при кибертормоза. Той може да се осъществява както между колеги (съученици), така и между различни възрастови групи (ученик - учител).
 • Налице е възможността за неволно извършен кибертормоз, или нанесени по друг начин всякакви непредвидени последствия от несъзнателно поведение, което може да доведе до вредни реакции при отделния потърпевш. Тези реакции не се виждат обикновено от извършителя и не е ясно каква е тяхната степен.

Причини и мотиви за проява на кибертормоз

Причините и мотивите за кибертормоз могат да бъдат най-разнообразни. Често те се разглеждат в контекста на по-дълга история или са израз на нарушена комуникация и липса на съпричастност.

 • Отхвърляне (изход за насъбрана агресия)
 • Необходимост от признаване (например чрез определена репутация като "готин", за да спечели)
 • Демонстрация на власт (да се покаже, кой е босът)
 • Страх (страх от провал или да не стане сам жертва на тормоз)
 • Скука (незапълнени възможности за свободното време )
 • Засилване на чувството за общност (случва се често в групи под мотото: „Заедно сме по-силни“)
 • Междукултурни конфликти
 • Конфликти в класната общност („Зубрачите“ не са пощадени дори и извън класната стая)
 • Приятелствата се променят (понякога най-добри приятели стават съперници)
 • Класните общности се променят (нови съученици, нов клас)
 • Нежелано публикуване на лична информация (Децата и младежите често не знаят за последиците от техните действия. Някои от тях публикуват лични данни или интимни снимки / клипове на други хора, които е по-добре да останат скрити в чекмеджето, без да имат злонамерени скрити мотиви за това)

(сравни: www.klicksafe.de)

Back to top