Към съдържанието

7-8 клас

Данни и факти за кибертормоз

Представителни данни за честотата на кибертормоз от проучването JIM (немско проучване) и проучването на EU Kids Online (европейско проучване).

Кибертормозът в Германия

JIM- Изследване на асоциация за медии и педагогически изследвания Südwest (2013)

 • От 1998 г., обработени представителни проучвания на боравенето на 12- до 19-годишните с медии и информация
 • Факти от сферата на кибертормоза:
  • 12 процента от потребителите на интернет младежи казват, че в Интернет вече е разпространено нещо грешно или обидно за тях (особено при 14-15 годишните ; при 16-17 годишните процента вече е 16%, при младежите от средните училища –20%, при реалните училища – 17%, → при гимназиите - 7%).
  • При 12,5% се е случило така, че в интернет са публикувани неудобни или обидни снимки и видеоклипове без предварително разрешение.
  • При 32%, се е случило така, че в кръга от познати някой е бил „съсипан" чрез интернет или по телефона (при 12-13 годишните: 14%, при 14-15 годишните: 31%, при 16-17 годишните: 35%, и при 18-19 годишните: 32%).
  • Двадесет и три процента, казват, че в техния кръг от познати има личност, която е била „обект на тормоз” в интернет.
  • 7 процента от новите интернет ползватели стават жертви на кибертормоз (при 12-13 годишните: 5%, при 14-15 годишните: 9%, при 16-17 годишните: 8%, при 18-19 годишните: 5%). При това потърпевши са повече момичетата - 9% в сравнение с момчетата (5%).

Има ли някой сред твоя кръг от познати, който е бил тормозен в интернет или чрез мобилен телефон?

Къде?

 • В социална мрежа: 23%
 • В чата: 6 %
 • Чрез мобилен телефон: 5%
 • Във форуми: 2%
 • Другаде: 1%

Източник: JIM-изследване 2013, данни в процент
Младеж, информация, (мулти) медии. Базисно проучване за справянето с медийните носители от 12 - 19-годишните в Германия. Изд. Чрез Асоциация за медийно-педагогически изследвания Югозапад. Щутгарт, 2013.

www.mpfs.de

Сравнение на проявлението на кибертормоз в Европа

Проучване на EU Kids Online, (2011)

 • Представително проучване на 25 000 европейски деца и юноши на възраст 9 -16 години за техните преживявания и опит с кибертормоза.
  • 6 процента от изследваните деца и младежи в Европа твърдят, че в рамките на последните 12 месеца са се сблъскали с кибертормоз или като жертви, или като извършители.

Онлайн и офлайн тормоз – сравнителни данни в ЕС

ЕС-страни (%)

Въпрос: В последните 12 месеца някой да те е наранил болезнено или де те е унизил? В последните 12 месеца това случваше ли се понякога в интернет? База: Всички деца, които използват интернет (EU Kids Online).

Източник: www.klicksafe.de

Back to top