Към съдържанието

7-8 клас

Питаме за твоето мнение

Темата наистина ми хареса и събуди интереса ми.
Научих много нови неща.
Можех да се включа в разговорите на база досегашния си опит.
Можех да реша добре поставените ми задачи.
Работих интензивно.
Този урок ми беше забавен.

Това няма да забравя така бързо:

Отсега нататък винаги ще внимавам за:

Най-много ми хареса:

Най-малко интересно ми беше:

Back to top