Към съдържанието

7-8 клас

Протокол за обобщение на резултатите

попълва се от учителя

  • Име на училището:
  • Клас:

Как оценявате структурата на учебната единица като цяло?
Коментар:
Как оценявате предоставения Ви материал? Материалът е 1:1 приложим Трябваше много да се преструктурира Не е използваем
Коментар:
Можеха ли Вашите ученици да се справят добре със задачите?
Коментар:
Бяха ли Вашите ученици през цялото време заинтересовани?
Коментар:

Какви промени в концепцията бихте искали? Дайте, моля, конкретни примери.

Направете обобщение на резултатите от въпросника за обратна връзка на вашите ученици:

Back to top